Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81367016 Calculul Structurilor Cu Eurocode

81367016 Calculul Structurilor Cu Eurocode

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:
Published by bogdanyu

More info:

Published by: bogdanyu on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
Universitatea Tehnicăa MoldoveiCOD: S.02.O.008DATA : 25.05.2008PAGINA:
1
Curricula disciplinei/Program de învăţământ al unităţii de curs
Program de studii masterat:
Construcţii şi Inginerie Civilă
Specialitatea: 582.1Denumirea disciplinei:
Calculul structurilor de rezistenţă conform normelor EUROCODE 
Beneficiari:
 Absolvenţi licenţiaţi ai specialităţii „Construcţii şi inginerie civilă”,absolvenţi licenţiaţi ai specialităţilor înrudite
Nivelul:
Ciclul II, „Inginerie structurală” 
Numărul de credite ECTS:
Titularul disciplinei:
 Prof. univ. dr. hab. Gh. Moraru, conf. univ. dr. T. Sârbu
I. PRELIMINARII
 În perioada actuală, pe plan mondial şi european se desfăşoaample cercetări cu scopul de perfecţionare a normelor de proiectare şi execuţie a construcţiilor din diferite materiale, în special construcţii cu structură de rezistenţă din oţel sau beton armat. În Europa au fost elaborate norme tehnice calitativ superioarenormelor din ţările membre ale comunităţii europene (Eurocodurilor) care sunt obligatorii pentru statele membreale comunităţii europene. Astfel iniţierea studenţilor, care continuă studiile postuniversitare prin masterat este foarte utilă în perspectiva utilizării acestor norme în Republica Moldova. Cursul prevede iniţierea cu cunoştinţelerespective pentru proiectarea structurilor metalice (Eurocode 3), structurilor mixte oţel-beton (Eurocode 4) şi structurilor din beton armat (Eurocode 2).
II. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE
Conceptul general de proiectare a structurilor de rezistenţă conform codurilor europene EC;
 Principii privind stabilitatea încărcărilor.
Calculul elementelor din beton armat la încovoiere cu forţă axială, conform EC-2
 Particularităţile de calcul a structurilor realizate din bare.
Calculul la starea limită de serviciu.
Calculul elementelor din oţel la eforturi axiale, încovoiere conform Eurocode 3.
Calculul şi verificări de stabilitate globală şi locaa elementelor construcţiilor metalice conform Eurocode 3.
Calculul îmbinărilor sudate şi cu şuruburi conform Eurocode 3.
III.ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
CoduldisciplineiAnul predăriiSemestrul Numărul de oreEvaluareaCadruldidacticPrelegeriLucrări practiceLucrări delaborator LucrulindividualCreditExamenÎnvăţământ cu frecvenţă la zi
III30151356+
 
Universitatea Tehnicăa MoldoveiCOD: S.02.O.008DATA : 25.05.2008PAGINA:
2
Curricula disciplinei/Program de învăţământ al unităţii de curs
IV.TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 NrTema prelegerilor 
   R  e  a   l   i  z  a  r  e   î  n   t   i  m  p   (  o  r  e   )   *
Tema lucrărilor practice şi lucrărilor delaborator 
   R  e  a   l   i  z  a  r  e   î  n   t   i  m  p   (  o  r  e   )   *
1.
T1
. Bazele proiectării construcţiilor conformnormelor europene EC. 22.
T2.
Principi privind stabilitatea încărcărilor şiconcepţiile de calcul conform EC. 2
LP1.
Calculul înrcărilor şi acţiunilor.Modelarea structurii şi calculul eforturilor 3.
T3.
Calculul în secţiunile normale a elementelor încovoiate. 24.
T4.
Calculul în secţiunile normale a elementelor încovoiate cu efort axial. 2
LP2.
Exemple de alcătuire şi calcul a elemente-lor liniare încovoiate.5.
T5.
Calculul elementelor la forţa tăietoare
 
26.
T6.
Alcătuirea, calculul şi dimensionarea plăcilor din beton armat. 2
LP3.
Exemple de alcătuire şi calcul a elemente-lor liniare excentric comprimate.7.
T7.
Principiile de calcul al structurilor din betonarmat la durabilitate28.
T8.
Calculul structurilor din beton armat laapariţia şi deschiderea fisurilor. 2
LP4.
Calculul elementelor structurale laapariţia şi deschiderea fisurilor.9.
T9.
Controlul deformaţiilor structurilor din betonarmat.210.
T10.
Bazele calculului conform Eurocode 3.definiţii şi clasificări. Stări limită. Clasificareasecţiunilor transversale.
 
211.
T11.
Bare supuse la eforturi axiale (întindere şicompresiune axială).2
LP5.
Exemple de calcul a elementelocomprimate, încovoiate, comprimate şiîncovoiate conform Eurocode 3.212.
T12.
Calculul şi altuirea elementeloîncovoiate. Verificări de stabilitate şi voalare.213.
T13.
Elemente solicitate la compresiune cuîncovoiere. Bazele metodei de calcul. Prevederireferitoare la pierderea stabilităţii.2
LP6.
Elemente de calcul a îmbinărilor sudate şicu şuruburi conform Eurocode 3.214.
T14.
Calculul îmbinărilor sudate. Calcululdiferitor tipuri de îmbinări sudate (cap la cap, cusudură de colţ etc.).215.
T15.
Îmbinări cu şuruburi. Calculul eforturilor capabile. Şuruburi de înaltă rezistenţă.2
LP7
Total 3015
*Notă - Pentru fiecare oră în auditoriu se planifică cîte o oră de activităţi de sinestatator a studenţilor.
V.EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluare finală:
examen.VI.CHESTIONAR PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI FINAa) Construcţii de beton armat

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
LeviMtn liked this
corneluts liked this
Catalin Alexa liked this
Zakarias Robert liked this
fhoria_20 liked this
Abu Hasan liked this
nelucom2238 liked this
nelucom2238 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->