Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gp Opci Dio Gp-pravni Poslovi

Gp Opci Dio Gp-pravni Poslovi

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Tena Putnik

More info:

Published by: Tena Putnik on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
OPĆI DIO GRAANSKOG PRAVAOPĆI DIO GRAANSKOG PRAVA--PRAVNI POSLOVIPRAVNI POSLOVI--
 
PRAVNI POSLOVIPRAVNI POSLOVI--POJAM I VRSTEPOJAM I VRSTE
Pravni posao je stranačko očitovanje volje koje je samo za sebePravni posao je stranačko očitovanje volje koje je samo za sebeili povezanoili povezanos drugim potrebnim pravnim činjenicama usmjereno na postizanjes drugim potrebnim pravnim činjenicama usmjereno na postizanjedopuštenih pravnih učinaka, meu kojima su najvažniji postanak,dopuštenih pravnih učinaka, meu kojima su najvažniji postanak,promjenapromjenaili prestanak nekog graili prestanak nekog graanskopravnog odnosaanskopravnog odnosa
Jednostrani i dvostrani pravni posloviJednostrani i dvostrani pravni poslovi
Jednostrani pravni poslovi nastaju očitovanjem volje samo jedneJednostrani pravni poslovi nastaju očitovanjem volje samo jednestranestrane(npr. ponuda za sklapanje ugovora, oporuka)(npr. ponuda za sklapanje ugovora, oporuka)
Dvostrani pravni poslovi nastaju suglasnim očitovanjem volje dviDvostrani pravni poslovi nastaju suglasnim očitovanjem volje dvi ju stranaka ju stranaka(svi ugovori); ugovori mogu biti(svi ugovori); ugovori mogu biti jednostranoobvezni jednostranoobvezniiidvostranoobveznidvostranoobvezni
Pravni poslovi mePravni poslovi meu živima i pravni poslovi za slučaj smrtiu živima i pravni poslovi za slučaj smrti
Pravni poslovi mePravni poslovi meu živima su oni kod kojih pravni učinak nastupa još zau živima su oni kod kojih pravni učinak nastupa još zaživota stranaka (npr. kupoprodaja, posudba itd.)života stranaka (npr. kupoprodaja, posudba itd.)
Pravni poslovi za slučaj smrti su oni kod kojih pravni učinak naPravni poslovi za slučaj smrti su oni kod kojih pravni učinak nastupa tek stupa tek nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao (npr. oporuka,nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao (npr. oporuka,darovanjedarovanjeza slučaj smrti i sl.)za slučaj smrti i sl.)
Naplatni (Naplatni (oneroznionerozni) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi
 
Naplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži proNaplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu traži protučinidba (tučinidba (nprnpr..kupoprodaja, zakup, najam ikupoprodaja, zakup, najam islsl.).)
Besplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu ne tražiBesplatni su oni pravni poslovi kod kojih se za činidbu ne tražii ne daje protučinidbai ne daje protučinidba((nprnpr. posudba, darovanje). posudba, darovanje)
KomutativniKomutativniiialeatornialeatornipravni poslovipravni poslovi
KomutativniKomutativnisu oni pravni poslovi kod kojih su u vrijeme sklapanja poznatesu oni pravni poslovi kod kojih su u vrijeme sklapanja poznatememeusobne činidbe i stranačke uloge (većina pravnih poslova)usobne činidbe i stranačke uloge (većina pravnih poslova)
 Aleatorni Aleatornipravni poslovi su oni kod kojih u trenutku njihova sklapanja nipravni poslovi su oni kod kojih u trenutku njihova sklapanja nisu u svemusu u svemupoznata prava i obveze stranaka, ponekad niti njihove stranačkepoznata prava i obveze stranaka, ponekad niti njihove stranačkeuloge jer to ovisi oduloge jer to ovisi odnekog neizvjesnog doganekog neizvjesnog dogaaja (aja (nprnpr. oklada, igre na sreću, ugovor o doživotnom. oklada, igre na sreću, ugovor o doživotnomuzdržavanju iuzdržavanju islsl.).)
Formalni i neformalni pravni posloviFormalni i neformalni pravni poslovi
Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik odreFormalni su oni pravni poslovi za koje je oblik odreen bilo propisom, bilo po odredbien bilo propisom, bilo po odredbistranaka (stranaka (nprnpr. u. ugovori o otugovori o otuenju nekretnina, oporuke, ugovori o osiguranju ienju nekretnina, oporuke, ugovori o osiguranju islsl.).)
Neformalni su oni pravni poslovi za koje oblik nije odreNeformalni su oni pravni poslovi za koje oblik nije odreen (sklapaju se u praviluen (sklapaju se u praviluusmeno)usmeno)
KauzalniKauzalni
su oni pravni poslovi kod kojih jesu oni pravni poslovi kod kojih jekauzakauzanaznačena kao bitan elementnaznačena kao bitan elementpravnog posla (većina pr. poslova)pravnog posla (većina pr. poslova)
 Apstraktni Apstraktni
su oni pravni poslovi kod kojih se cilj posla ne vidi iz samogsu oni pravni poslovi kod kojih se cilj posla ne vidi iz samogposlaposla(mjenica)(mjenica)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->