Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an Chi Tiet May - Quan

Do an Chi Tiet May - Quan

Ratings: (0)|Views: 137 |Likes:
Published by November Rain

More info:

Published by: November Rain on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
 Đồ
án Chi ti
ế 
t máy
 
Giáo viên hướ 
ng d 
ẫ 
n:
 Lê Văn Uyể 
 n
Sinh viên:
 Bùi Đứ 
 c Quân
 L
ớp Cơ khí Độ
ng l
ự 
c 1
 – 
K54
 
1
THUY
T MINH
PH
ẦN I. TÍNH ĐỘ
NG H
C VÀ H
D
ẪN ĐỘ
NGI.
 
CH
ỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆ
N1.
 
Tính công su
t c
ủa động cơ điệ
n
 
Công su
t trên tr
c công tác:
Trong đó:
F - là
lực kéo băng tải
v -
là vận tốc băng tải
 
H
iệu suất truyền động: η
 
Trong đó
:
: là hiệu suất bộ truyền khớp nối trụ
c (
khớp nối mềm).
 
: là hiệu suất cặp ổ lăn được làm việc trong điều kiện che kínđủ dầ
u bôi
trơn
(
với m là số cặp ổ
 
lăn: m=
3).:
là hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ thẳng
 
làm việc trongđiều kiện che kín đủ dầu bôi trơn (với k là số cặp bánh răng: k=1
)
: là hiệu suất bộ truyền đai
 
làm việc trong điều kiện để hở.
 
Tra bảng 2.3, tr 
ang 19.TTTKHD
ĐCK 
-T1,ta có:; ; ;=> =
 
 Đồ
án Chi ti
ế 
t máy
 
Giáo viên hướ 
ng d 
ẫ 
n:
 Lê Văn Uyể 
 n
Sinh viên:
 Bùi Đứ 
 c Quân
 L
ớp Cơ khí Độ
ng l
ự 
c 1
 – 
K54
 
2
 
Công suất yêu cầu
 
của động cơ 
 
điện
:(CT 2.8-Trang 19-
TTTKHDĐCK 
-T1)=> = = 5,07 (kW)
2.
 
Xác định tốc độ đồng bộ
 
của động cơ 
:
 
Tính số vòng quay của trục công tác:
 
Với hệ dẫn động xích tải:
 
) / (21,59 641920,1.10.6010.60
33
 pv zpvn
ct 
 
Trong đó:
 z -
là số răng đĩa xích tải
 v -
là vận tốc vòng của xích tải (m/s)
 p -
là bước xích tải (mm)
 
 
Xác định số
 
vòng quay đồng bộ nên dùng cho động cơ:
 
Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống là u
sb
 u
sb
= u
sbh
. u
sbx
(CT 2.15-Trang 21-
TTTKHDĐCK 
-T1)
Trong đó:
u
sbh
 
 – 
 
tỉ số truyền
 
sơ bộ
 
 bộ truyền bánh răng
 u
sbx
 
 – 
 
tỉ số truyền
 
sơ bộ bộ truyền
xích
Theo bảng 2.4 (trang 21
-
TTTKHDĐCK 1) truyền động
bánh r
ăng trụ
r
ăng thẳng 1 cấp, truyền động xích (bộ truyền ngoài)
 
ta chọn
:u
sbh
= 5u
sbx
= 3=> u
sb
= 5
3 = 15
 
 Đồ
án Chi ti
ế 
t máy
 
Giáo viên hướ 
ng d 
ẫ 
n:
 Lê Văn Uyể 
 n
Sinh viên:
 Bùi Đứ 
 c Quân
 L
ớp Cơ khí Độ
ng l
ự 
c 1
 – 
K54
 
3
 
Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
 
(CT 2.18-Trang 21-
TTTKHDĐCK 
-T1)=> = 59,21
15 = 888 (v/p)
3.
 
Chọn động cơ 
 
Động cơ được chọn phải thỏa mãn:
 = 888 (v/ph)
Tra bảng phụ lục 1.3 trang 237 (TTTKHDĐ
CK -
1) ta chọn được độngcơ 
:
4A132S6Y3
có thông số:
P
đc
= 5,5 (kW)n
đc
= 960 (v/p)d
đc
= 38 (mm)
II.
 
PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
 1.
 
Tính tỉ số truyền chung u
c
 2.
 
Phân phối tỉ số truyền chung u
c
 
Chọn sơ bộ:
u
x
= 3
=> Vậy ta có:
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->