Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brian Tracy Onerobol Milliomos

Brian Tracy Onerobol Milliomos

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Melles Endre

More info:

Published by: Melles Endre on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2012

pdf

text

original

 
 
BRIAN TRACYÖNER
İ
B
İ
L MILLIOMOS21 sikerkulcs a gazdagsághoz
Második, átszerkesztett kiadásA fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás:Brian Tracy: 21 Success Secrets of SELF-MADEBerrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2001Fordította: Doubravszky JúliaISBN 978-963-9730-32-8Copyright © 2001 by Brian TracyPublished by arrangement with Berrett-Koehler PublishersAll rights reservedHungarian translation © 2004 Doubravszky JúliaMinden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános el
ı
adás, a rádió- és tévéadás jogát, azegyes fejezetekre is.Kiadja: Bagolyvár KönyvkiadóFelel
ı
s kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatójaBudapest, 2007
 
- 2 -TartalomjegyzékEl
ı
szóBevezetés: az ok és okozat törvénye1. Álmodj nagyot!2. Fejleszd az irányérzékedet!3. Képzeld el magad vállalkozóként!4. Azzal foglalkozz, amit a szíved diktál!5. Kötelezd el magad a kiválóság mellett!6. Dolgozz többet, és dolgozz keményebben!7. Tanulj életed végéig!8. El
ı
ször magadat fizesd ki!9. Sajátítsd el szakterületed minden apró fogását!10. Állj mindig mások szolgálatára!11. Legyél teljesen
ı
szinte — mind magaddal, mind másokkal!12. T
ő
zz ki prioritásokat, és szemellenz
ı
sen fókuszálj rájuk!13. Légy híres arról, hogy gyorsan és megbízhatóan dolgozol!14. Légy készen arra, hogy csúcsról csúcsra mássz!15. Mindenben gyakorolj önfegyelmet!16. Használd ki a benned lév
ı
veleszületett kreativitást!17. Vedd körül magad a megfelel
ı
emberekkel!18. Tör
ı
dj többet egészségeddel!19. Légy határozott és cselekvésorientált!20. Ne hagyd, hogy a kudarc is választási lehet
ı
séged legyen!21. Menj át az "állhatatosság" vizsgán!Konklúzió: a siker megjósolhatóA szerz
ı
r
ı
l
El
ı
szó
Ez a könyv 15 év kutatási és oktatási munkájából, valamint személyes tapasztalataimösszegzéseként született. Sok száz könyvet és sok ezer cikket olvastam el arról, hogy miként válhataz ember öner
ı
b
ı
l milliomossá. Könyvem ezen olvasmányok kulcsfontosságú gondolatait és abennük leírt stratégiák lényegét foglalja össze. Az ötleteket és stratégiákat egyszer
ő
, kipróbált éskönnyen használható formában teszem közzé, hogy azonnal elsajátíthatók és alkalmazhatóklegyenek.Én egy Pomona nev
ő
kaliforniai kisvárosban n
ı
ttem fel. Családunknak sosem volt túl sok pénze.Akkoriban arról álmodoztam, hogy harmincéves koromra milliomos leszek. Gondolom, sokaknakismer
ı
s az ilyesfajta álmodozás.Telt-múlt az id
ı
, és eljött a harmincadik születésnapom. A gond az volt, hogy semmivel sem voltamgazdagabb, mint húszévesen. S
ı
t, kifejezetten csóró voltam. Ekkor azonban tettem valamit, ami szószerint megváltoztatta az életemet. Feltettem magamnak a kérdést: vajon miért van az, hogy egyesemberek sikeresebbek, mint mások? Különösen arra voltam kíváncsi, hogy miként csinálnakegyesek a semmib
ı
l milliókat? Miként lesznek saját erejükb
ı
l milliomosok? Rengetegetfoglalkoztam ezzel a kérdéssel. Kutatásaim eredményeként számos válaszra bukkantam, melyekb
ı
lvégül ez a könyv is született.Azért éppen az öner
ı
b
ı
l lett milliomosokkal kezdtem el foglalkozni, mert ezek az emberek egyrésztkülönleges képességekkel rendelkeznek, másrészt az átlagembert
ı
l eltér
ı
en viselkednek. Ez az
 
- 3 -eltérés pedig nem csupán megfigyelhet
ı
, de mérhet
ı
is. Ezek az emberek semmivel a zsebükbenkezdték, és gyarapodó vagyonuk úgy lépte túl a b
ő
vös egymillió dolláros határt, hogy közbenbizonyos dolgokat ugyanúgy csináltak, újra és újra.Ebb
ı
l a következ
ı
tanulságot vontam le. Ahhoz, hogy kiemelked
ı
en sikeres légy, különleges típusúemberré kell válnod. Ahhoz, hogy az átlag fölé emelkedhess, bizonyos tulajdonságokra kell szerttenned és bizonyos diszciplínákat kell elsajátítanod, melyekkel az átlagemberek nem rendelkeznek.A pénzügyi siker elérésének, bármilyen meglep
ı
, nem el
ı
feltétele a pénz. A lényeg az, hogy milyentípusú emberré kell válnod ahhoz, hogy megkeresd, és meg is tartsd a milliókat.A könyvemben található huszonegy "sikerkulcs" életed minden területén segítségedre lehet,függetlenül attól, hogy sok pénzt keresel-e vagy sem. Az általam leírt törvényszer
ő
ségek ugyanisszinte bármilyen helyzetre igazak. Ha ennek megfelel
ı
en cselekszel, szinte bármit elérhetsz azéletben, amire valóban vágysz. Majdnem biztos, hogy az általam leírt módszerek és technikák egyrésze ismer
ı
s lesz számodra. Ennek oka nyilvánvaló: ezeket a törvényszer
ő
ségeket újra és újrafelfedezték az évszázadok során. Magamra ezért nem eredeti gondolatok és vadonatúj koncepciókatyjaként tekintek. Sokkal inkább a siker tudományát tanuló diákként — aki olvas, kutat,szintetizálja, majd tanítja ezeket a nagy gondolatokat. Hiszem, amit annak idején Salamon, a bibliaiprédikátor, így fogalmazott: "nincs új a nap alatt."Abból, hogy éppen ezt a könyvet választottad, arra következtetek, hogy te is azon kivételes emberekközé szeretnél tartozni, akik az átlagnál többet hasznosítanak adottságaikból. A "sikerkulcsok"segítségével te is sorra nyithatod majd ki az ajtókat, melyek végén ott vár a beteljesedés: acsodálatos élet, mely akkor már nem csak álom, hanem valóság lesz számodra. Jó szórakozást afelfedez
ı
úthoz!Brian Tracy2000 augusztusCsodálatos fiamnak, Davidnek,aki jó tanuló, ügyes vállalkozó, és a jöv
ı
egyik saját er
ı
b
ı
l lett milliomosa
Bevezetés: az ok és okozat törvénye
Azok a dolgok, amiket ebb
ı
l a könyvb
ı
l tanulni fogsz, emberek millióinak pénzügyi sikerétalapozták meg. N
ı
két, férfiakét, fiatalokét és id
ı
sekét, gazdagokét és szegényekét. Lehet, hogy a teéleted is meg fog változni, miután elolvastad a könyvet. A benne található törvények egyszer
ő
ek,hatékonyak, és aránylag egyszer
ő
 
ı
ket alkalmazni. Már sok millióan próbálták ki
ı
ket, és értek elsikereket segítségükkel. Eredményességük ezért bizonyítottnak tekinthet
ı
. Ha megfelel
ı
enalkalmazod
ı
ket, biztos, hogy te is sikeres leszel.Emberiségünk történelmének legfantasztikusabb id
ı
szakát éljük. Soha még ennyien nemgazdagodtak meg a nulláról kezdve. Amerikában több mint hétmillió milliomos él. Legtöbbjük sajáterejéb
ı
l lett azzá. És ez a szám évente 15-20 százalékkal n
ı
. Ma már nem ritka, hogy valaki tízvagy százmillió dolláros vagyonra tesz szert csupán öner
ı
b
ı
l, de milliárdosból is van vagy kétszázaz országban. A történelem során még sosem fordult el
ı
, hogy ilyen sokan tettek volna szert ekkoravagyonokra aránylag rövid id
ı
alatt.És ez még nem minden. Ma már gyakorlatilag mindenki a nulláról kezdi a vagyon-gyarapítást. Apénzügyileg sikeresek kilencven százaléka majdnem vagy teljesen pénztelen emberként indult nekia vállalkozásnak. Mindenki — aki saját er
ı
b
ı
l lett milliomos — karrierjére igaz, hogy 3,2-szer jelent cs
ı
döt, vagy kerül nagyon közel hozzá. A legtöbb gazdag ember számtalanszor elbukik,miel
ı
tt rátalál a megfelel
ı
alkalomra, hogy azt kihasználva végül elinduljon a pénzügyi sikerek felévezet
ı
úton. Amit ezek az emberek megtettek, számodra sem lehetetlen. Csak azt kell tenned, amitez a sok száz, sok ezer, sok millió ember már mind megtett.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->