Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Freud - Vis Si Telepatie

Freud - Vis Si Telepatie

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Armand Veleanovici

More info:

Published by: Armand Veleanovici on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
Vis
s
i telepatie*
de Sigmund Freud
*Extras din lucrarea editat 
a
de AROPA: "Psihanaliza fenomenelor oculte"dedicat 
a
c
ı 
torva texte scrise de Sigmund Freud.
 I 
n acest extras avem o analiz
a
de vis"telepatic" pe care Freud o supune studiului de tip psihanalitic. Visul provine de la uncorespondent necunoscut care i l-a comunicat prin mai multe scrisori.
Cu unul din ei am corespondat deja
ı
nainte; el a avut amabilitatea, ca
s
i al
ă
i mul
ă
icititori, s
a
-mi comunice observa
ă
ii extrase din via
ă
a de zi cu zi,
s
i din alte surse. Deast
a
dat
a
, acest om, extrem de cultivat
s
i de inteligent, mi-a pus
ı
n mod expresmaterialul s
a
u la dispozi
ă
ie,
ı
n cazul
ı
n care a
s
vrea
s
a
-l utilizez pentru publicare
Î
.Iat
a
scrisoarea sa:
Cred c
a
visul care urmeaz
a
este suficient de interesant pentru ca s
a
vi-l ofer camaterial pentru studiile dumneavoastr 
a
.Trebuie s
a
v
a
spun
ı 
n prealabil: fiica mea care este m
a
ritat 
a
la Berlin a
 s
teapt 
a
s
a
nasc
a
pentru prima oar 
a
la jum
a
tatea lunii decembrie a.c. Aveam inten
 „ 
ia s
a
merg la Berlin cu aceast 
a
ocazie
ı 
mpreun
a
cu so
 „ 
ia mea (a doua), mama vitreg
a
a fiicei mele.
 I 
n noaptea de 16 spre 17 noiembrie am visat, mai precis
 s
i mai real ca niciodat 
a
 , c
a
so
 „ 
ia mea a n
a
scut gemeni.
 I 
i v
a
d pe cei doi copila
 s
i, au o min
a
str 
a
lucitoare, rozalii
 s
i buc
a
la
 „ 
i, c
ı 
t se poate de clar, dormind al
a
turi
ı 
n p
a
tu
 „ 
ul lor, nu-mi dau seama cesex au, unul - cu p
a
rul blond ca
 s
i spicul de gr 
ı 
u are precis tr 
a
s
a
turile meleamestecate cu tr 
a
s
a
turile so
 „ 
iei mele, cel
a
lalt - cu p
a
rul brun-
 s
aten are precistr 
a
s
a
turile so
 „ 
iei mele amestecate cu ale mele.
 I 
i spun so
 „ 
iei mele care are p
a
rulblond-ro
 s
cat: nu
ı 
ncape
ı 
ndoial
a
c
a
p
a
rul brun-
 s
aten al copilului
a
u
Ş
va deveni
 s
iel ro
 s
cat mai t 
ı 
rziu. So
 „ 
ia mea
ı 
i al
a
 pteaz
a
pe copila
 s
i. Ea tocmai a fiert dulcea
 „aı 
ntr-o chiuvet 
a
(tot 
ı 
n vis)
 s
i cei doi copila
 s
i s-au c
a„a
rat 
ı 
n chiuvet 
a
 
 s
i o ling. Iat 
a
visul. M-am trezit de patru sau cinci ori
ı 
n timp ce visam
ı 
ntreb
ı 
ndu-m
a
dac
a
este adev
a
rat c
a
avem gemeni, f 
a
a
s
a
pot conchide cu toat 
a
certitudinea c
a
nu am f 
a
cut dec
ı 
t s
a
visez. Visul a durat p
ı 
n
a
la trezire, chiar 
 s
i pu
 „ 
in dup
a
trezire, p
ı 
n
a
c
ı 
nd m-am l
a
murit pe deplin cum stau lucrurile. La micul dejun i l-am povestit 
 s
i so
 „ 
ieimele care s-a amuzat copios. Ea mi-a zis: Nu cumva a n
a
scut gemeni Ilse (fiica mea)? I-am r 
a
spuns: Nu-mi prea vine s
a
cred, c
a
ci nici
ı 
n familia mea
 s
i nici
ı 
n cea a lui Gs.(so
 „ 
ul ei) nu au existat gemeni. Pe 18 noiembrie, la orele 10 de diminea
 „a
 , am primit o telegram
a
trimis
a
 
ı 
n dup
a
-amiaza precedent 
a
de ginerele meu,
ı 
n care eramanun
 „ 
at c
a
s-au n
a
scut doi gemeni, un b
a
ie
 „ 
el
 s
i o feti
 „a
. Na
 s
terea s-a produs, prin ur-mare,
ı 
n momentul
ı 
n care visam c
a
so
 „ 
ia mea a n
a
scut gemeni. Evenimentul a avut loc cu patru s
a
 pt 
a
m
ı 
ni mai devreme dec
ı 
t am socotit cu to
 „ 
ii baz
ı 
ndu-ne pe supozi
 „ 
iile fiicei mele
 s
i ale so
 „ 
ului ei.
i asta nu-i totul:
 I 
n noaptea urm
a
toare, am visat c
a
 
fosta mea
 
so
ă
ie, defunct
a
,mama fiicei mele, a luat
ı
n grij
a
patruzeci-
s
i-opt de nou n
a
scu
ă
i. La primirea primilordoisprezece, am protestat
. Aici visul se sf 
ı 
 s
e
 s
te.Fosta mea so
 „ 
ie a iubit mult copiii. Adeseori afirma c
a
 
 s
i-ar dori o droaie de copii,cu c
ı 
t mai mul
 „ 
i cu at 
ı 
t mai bine,
 s
i c
a
s-ar sim
 „ 
i
ı 
n stare s
a
fac
a
pe
ı 
ngrijitoarea la ogr 
a
dini
 „a
de copii. Zgomotul
 s
i
 „ 
ipetele copiilor erau muzica sa favorit 
a
. Adeseori se
ı 
nt 
ı 
mpla s
a
invite o ceat 
a
de copii de pe strad 
a
 , s
a
-i osp
a
teze
ı 
n curtea vilei noastre
 
cu ciocolat 
a
 
 s
i pr 
a
 jituri. Fiica mea, dup
a
ce a n
a
scut 
 s
i, mai ales, dup
a
ce i-a trecut surpriza na
 s
terii survenite prematur, a gemenilor 
 s
i a diferen
 „ 
ei lor de sex, s-a g
ı 
ndit de-ndat 
a
 ,
a
a
 
ı 
ndoial
a
 , la mama sa,
 s
tiind cu c
ı 
a
bucurie ar fi
ı 
nt 
ı 
mpinat eaevenimentul.
Oare ce ar spune mama acum dac
a
ar sta la c
a
 p
a
ı 
iul meu de l
a
uz
a
?
Ş
 Acest g
ı 
nd i-a trecut mai mult ca sigur prin minte.
i iat 
a
c
a
eu am avut visul cu prima mea so
 „ 
ie defunct 
a
 , pe care am visat-o rareori, de care n-am mai vorbit dup
a
 primul meu vis
 s
i la care nici m
a
car nu m-am g
ı 
ndit.Crede
 „ 
i oare c
a
coinciden
 „ 
a visului cu evenimentul,
ı 
n ambele cazuri, este
ı 
nt 
ı 
mpl
a
toare? Fiica mea, care
 „ 
ine mult la mine, s-a g
ı 
ndit f 
a
a
 
ı 
ndoial
a
 
ı 
n mod special la mine
ı 
n clipele na
 s
terii, cu at 
ı 
t mai mult cu c
ı 
t i-am scris adeseori
ı 
n privin
 „ 
a conduitei pe care s
a
o aib
a
 
ı 
n timpul sarcinii
 s
i nu am sl
a
bit-o cu sfaturilemele.
Este u
s
or de ghicit ce am r
a
spuns acestei scrisori. Trebuia s
a
constat cu am
a
r
a
ciunec
a
 
s
i la corespondentul meu interesul analitic era obturat de interesul telepatic; a
s
a
ı
nc
ı
t am evitat
ı
ntrebarea sa direct
a
remarc
ı
nd c
a
visul con
ă
ine, de altminteri, multelucruri
ı
n afara raportului s
a
u cu na
s
terea gemelar
a
,
s
i i-am cerut s
a
-mi comuniceinforma
ă
iile
s
i asocia
ă
iile susceptibile de a-mi permite interpretarea lui.La care, am primit aceast
a
a doua scrisoare care, nici ea, nu satisface completa
s
tept
a
rile mele:
 R
a
spund abia ast 
a
 zi la scrisoarea dumneavoastr 
a
amical
a
din 24 a acestei luni. Accept bucuros s
a
v
a
comunic
 f 
a
a
omisiuni
 s
i rezerve
Ş
toate asocia
 „ 
iile care mi-auvenit. Din p
a
cate, pu
 „ 
ine - poate mai multe prin viu grai... Ei bine, so
 „ 
ia mea
 s
i cu mine nu mai dorim copii. De altfel, nu am avut, ca s
a
spuna
 s
a, un raport sexual;
ı 
n perioada visului cel pu
 „ 
in nu a existat nici un
 pericol
Ş
. Na
 s
terea fiicei mele care a fost a
 s
teptat 
a
pentru jum
a
tatea lui decembrie a f 
a
cut,natural, obiectul unor conversa
 „ 
ii numeroase
ı 
ntre noi. Dar fata mea a fost examinat 
a s
i radiografiat 
a
ast 
a
var 
a
 
 s
i, dup
a
constat 
a
rile sale, consultantul a diagnosticat c
a
va fi un b
a
iat. So
 „ 
ia mea a declarat atunci:
Ce-a
 s
mai r 
ı 
de s
a
fie o feti
 „aŞ
. A mai zisatunci c
a
ar fi mai bine dac
a
ar fi un H. dec
ı 
t un G. (numele ginerelui meu), fiica meaeste mai dr 
a
gu
 „a
 
 s
i are mai mult 
a
prestan
 „a
dec
ı 
t ginerele meu, de
 s
i el a fost ofi
 „ 
er demarin
a
.
a
intereseaz
a
chestiunile legate de ereditate
 s
i am obiceiul s
a
caut asem
a
n
a
rile la copila
 s
i.
 I 
nc
a
ceva! Avem un c
a„ 
elu
 s
care m
a
n
ı 
nc
a
cu noi la mas
a
 ,
ıs
i prime
 s
te pateul
 s
i linge farfuriile. Tot acest material s-a re
ı 
ntors
ı 
n vis. Iubesc mult copiii
 s
i am afirmat adeseori c
a
a
 s
mai cre
 s
te cu pl
a
cere
ı 
nc
a
unsufle
 „ 
el, acum c
ı 
nd pot s
a
o fac cu mai mult 
a
 
ı 
n
 „ 
elegere, interes
 s
i calm, dar cu so
 „ 
iamea, care nu are capacit 
a„ 
ile necesare pentru o educa
 „ 
ie temeinic
a
a copilului, nu amvrut s
a
am copil. Iat 
a
c
a
visul
ı 
mi face cadou doi - sexul, nu l-am diagnosticat.
 I 
nc
a
 
 s
iazi
ı 
i v
a
ı 
n paturile lor 
 s
i le recunosc limpede tr 
a
s
a
turile, unul este mai
eu-
ı 
nsumi
Ş
 ,cel
a
lalt mai mult so
 „ 
ia mea, dar fiecare are
 s
i ceva din cel
a
lalt. So
 „ 
ia mea are p
a
rulblond-ro
 s
cat dar unul dintre copii
ı 
l are
 s
aten (ro
 s
cat), brun. Zic:
”S 
i
a
sta va deveniro
 s
cat mai t 
ı 
rziu
Ş
. Cei doi copii se ca
 „a
a
pe o chiuvet 
a
mare
ı 
n care so
 „ 
ia mea ames-tec
a
 
ı 
n dulcea
 „a
 ,
 s
i ling marginile
 s
i fundul chiuvetei (visul). Originea acestui detaliueste u
 s
or de explicat, de altfel nici ansamblul visului nu ar fi dificil de
ı 
n
 „ 
eles
 s
iinterpretat, dac
a
n-ar coincide cu na
 s
terea nea
 s
teptat 
a
 
 s
i precoce a nepo
 „ 
eilor mei(cu trei s
a
 pt 
a
m
ı 
ni mai devreme), coinciden
 „a
aproape orar 
a
(nu a
 s
putea spune cu precizie c
ı 
nd a
ı 
nceput visul, nepo
 „ 
eii mei s-au n
a
scut la orele nou
a
 , nou
a
 
 s
i un sfert;
ı 
n jurul orelor zece m-am dus la culcare
 s
i noaptea am visat),
 s
i dac
a
nu am fi
 s
tiut dinainte c
a
va fi b
a
iat. Cu siguran
 „a
 ,
ı 
ndoiala privind exactitatea afirma
 „ 
iei - b
a
iat 
 
sau fat 
a
- poate face s
a
apar 
a
gemeni
ı 
n vis, dar mai r 
a
m
ı 
ne coinciden
 „ 
a temporal
a
avisului gemelar cu na
 s
terea nea
 s
teptat 
a
 ,
 s
i cu trei s
a
 pt 
a
m
ı 
ni
ı 
n avans, a gemenilor  fetei mele. Nu este pentru prima oar 
a
c
ı 
nd evenimentele de la distan
 „a
acced la con
 s
tiin
 „ 
amea
ı 
nainte de a afla despre ele. Unul dintre mai multe altele:
ı 
n octombrie, m-auvizitat cei trei fra
 „ 
i ai mei. Noi nu ne-am mai g
a
sit 
ı 
mpreun
a
de treizeci de ani(desigur c
a
 
ı 
n doi mai des), except 
ı 
nd, pe fug
a
 , la
ı 
nmorm
ı 
ntarea tat 
a
lui meu
 s
i amamei mele. Moartea lor era a
 s
teptat 
a
-
ı 
n nici un caz nu am
 presim
 „ 
it-o
Ş
. Dar,c
ı 
nd 
ı 
n urm
a
cu circa 25 de ani a murit cel mai t 
ı 
n
a
r din fra
 „ 
ii mei, brusc, penea
 s
teptate, la v
ı 
rsta de zece ani, am g
ı 
ndit imediat - c
ı 
nd factorul mi-a
ı 
nm
ı 
nat cartea po
 s
tal
a
care anun
 „ 
a moartea sa,
 s
i f 
a
a
s
a
-i arunc vreo privire - : aici scrie c
a
 fratele t 
a
u a murit.
i totu
 s
i era singur 
ı 
n c
a
minul familiei noastre, un b
a
iat pleznind de s
a
n
a
tate,
ı 
n timp ce noi ceilal
 „ 
i patru fra
 „ 
i mai
ı 
n v
ı 
rst 
a
ne luasem zborul de acas
a s
i eram absen
 „ 
i. Din
ı 
nt 
ı 
mplare, c
ı 
nd m-au vizitat fra
 „ 
ii mei, conversa
 „ 
ia noastr 
a
s-a purtat pe marginea acestei experien
 „ 
e pe care am tr 
a
it-o atunci
 s
i iat 
a
c
a
cei trei fra
 „ 
iau sc
a
 pat cu to
 „ 
ii, ca la ordin, declara
 „ 
ia c
a
li s-a
ı 
nt 
ı 
mplat 
 s
i lor atunci exact acela
 s
ilucru ca
 s
i mie. N-a
 s
putea spune dac
a
lucrul s-a
ı 
nt 
ı 
mplat identic,
ı 
n orice caz fiecare a declarat c
a
a presim
 „ 
it aceast 
a
moarte ca o certitudine,
ı 
nainte ca
 s
tirea primit 
a
pu
 „ 
in dup
a
 
 s
i total nea
 s
teptat 
a
s
a
o fi notificat. To
 „ 
i patru s
ı 
ntem pe liniamaternal
a
naturi sensibile
 s
i
ı 
n acela
 s
i timp persoane robuste, dar nici unul din noinu a fost atras de vreo form
a
de spiritism sau ocultism - ba chiar le respingem cuhot 
a
ı 
re. To
 „ 
i cei trei fra
 „ 
i ai mei s
ı 
nt diploma
 „ 
i universitari, doi s
ı 
nt profesori deliceu, unul
 s
ef geometru, mai degrab
a
chi
 „ 
ibu
 s
ari dec
ı 
t fanta
 s
ti. - Cam asta-i tot ce pot s
a
v
a
zic despre vis. Dac
a
vre
 „ 
i s
a
utiliza
 „ 
i pentru publicare, pun totul ladispozi
 „ 
ia dumneavoastr 
a
Dac
a
vom trece acum la tratamentul analitic al acestui vis, va trebui s
a
nerecunoa
s
tem din nou insatisfac
ă
ia. Materialul de g
ı
nduri pe care vis
a
torul
ı
l ata
s
eaz
a
con
ă
inutului manifest al visului este
s
i el insuficient, cu el nu putem face nici o analiz
a
a visului. Visul, de pild
a
, insist
a
minu
ă
ios asupra asem
a
n
a
rii dintre copii
s
i p
a
rin
ă
i, eldiscut
a
de culoarea p
a
rului lor
s
i despre probabila ei modificare
ı
n timp, iar pentru aexplica aceste detalii etalate pe larg, vis
a
torul nu ne d
a
dec
ı
t o informa
ă
ie indigent
a
,cum c
a
el s-a interesat din totdeauna de problemele legate de asem
a
nare
s
i ereditate;
s
itotu
s
i, noi avem obiceiul de a cere mult mai mult. Dar
ı
ntr-un punct, visul permite ointerpretare analitic
a
,
s
i tocmai acolo analiza, care altminteri nu are nimic de-a face cuocultismul, vine
ı
ntr-o manier
a
remarcabil
a
 
ı
n sprijinul telepatiei. Numai datorit
a
acestui punct v
a
solicit aten
ă
ia asupra acestui vis.Dac
a
examina
ă
i corect problema, visul acesta nu are nici un drept la calificarea de
telepatic
Î
. El nu-i comunic
a
nimic vis
a
torului, nimic care - sustras cuno
s
tin
ă
ei saleobi
s
nuite - s
a
se petreac
a
simultan
ı
ntr-un alt loc; ceea ce poveste
s
te visul este cu totulaltceva dec
ı
t evenimentul de care informeaz
a
telegrama din ziua care a urmatnoaptea visului. Visul
s
i evenimentul difer
a
asupra unui punct extrem de important,dar
s
i concord
a
, l
a
s
ı
nd la o parte simultaneitatea,
ı
ntr-un alt element foarte interesant.
I
n vis,
so
 „ 
ia
vis
a
torului na
s
te gemeni. Dar ceea ce s-a petrecut este c
a
 
 fiica
lui caretr
a
ie
s
te departe a n
a
scut gemeni. Vis
a
torul nu ignor
a
aceast
a
diferen
ăa
, dar nu pare s
a
cunoasc
a
vreo explica
ă
ie care s
a
-l ajute s
a
o dep
as
easc
a
,
s
i
ı
ntruc
ı
t el nu are nici o
ı
nclina
ă
ie ocult
a
, dup
a
zicerile lui, se mul
ă
ume
s
te s
a
 
ı
ntrebe cu timiditate dac
a
coinciden
ă
a visului
s
i evenimentului
ı
n punctul na
s
terii gemelare poate fi altceva dec
ı
to
ı
nt
ı
mplare. Dar interpretarea psihanalitic
a
a viselor abole
s
te aceast
a
diferen
ăa
 
ı
ntrevis
s
i eveniment,
s
i le d
a
am
ı
ndurora acela
s
i con
ă
inut. Dac
a
vom apela la materialul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->