Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
D. Guthrie - Poslanice Timoteju i Titu - Uvod i Komentar

D. Guthrie - Poslanice Timoteju i Titu - Uvod i Komentar

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by Darko Stefanovic

More info:

Published by: Darko Stefanovic on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
1
..
-
1
~
1
1
Novozavjetn i komentari
Urednici:Aleksandar
Birvi~
iStjepan
Ortic
Tumacenje Pavlovih poslanica
Timoteju
i
Titu
 
PAVLOVE POSLANICETIMOTEJU 1
TITU
UVOD
1
KOMENTAR
DONALD GUTHRIE
2.izdanje
DOBRAVEST
Novi Sad, Koruska 24
1990
 
Naslov
izvornika:Tyndale
Ne
w TestamentCommentaries ThePastoral Epistles and
iвtroduc
tion
and
Co
mmentary
Ьу
DonaldGuthrieCopyright
@
Ьу
lnter-Varsity
Press
,Leicester,England
Co
pyr
ig
ht za Jugoslaviju:Dobra vest,
Novi Sad
Preveo.IDa
vor
PeterlinLektor::N
ives
Opa~ic
Korektor:
St
efica
Or~i
c
Kori
ce
:Zivka
Jak&cSlog
:Jelisaveta
Pe~ka
i
Kova~
Tehn.urednik: Branka
Kova~evic
Odgovara:Stjepan
Or~ic
lzdaje:
Bap
tistitka
teolo~a
~ola
DOBRA
VEST
,
Koru~a
24,
Novi Sad
Stampa:Dobravest,
Novi
Sad
Tira! 1000
PREDGOVORNASEM IZDANJU
...
widjelo
w
Вogu
ludoleu
propo11ijedllnia
qю-
liti
11jemilu
.
1.
Kor
.1
21
..
Rђetko
Ьi
tko u suvremenom jugoslavenakom
kr~anstvu
smatraonepotrebnirnsustavnoizdavanje
tuma~enja
Svetog pisma.
Та
se
potreba
o10Ьito
osj~a
na
podru~ju
Novog
zavjeta.
Onje
na-
11
naj~itanija
knjiga, utkana u
o~u
nат
pisrnenost, obrazovanje,
umjetni~ko
naslije4e, duhovne vrijednosti
i ·
ро
sеЫ
razumljivo ·u
Ьogoslutenje
i
rnoral
.
Tako
јеЬilo
i pri
nastanku
Crlcve.
O~ito-
vale su
.е
dvije
~injenice:
silazak
Svetog Duha
i
propovijed
ар
.
Petra.Propovijedalo
se
puno,a to
se
~inii~.aoas.
Rije~
је
rac!ala
rije~
:
iz
Svetog pismaje stala izvirati
~aniЬ
'
propovijed
.
Tuma
~enjaВotije
rije~i
su bila sastavni dio
Ьogoslutenja,
poЬotnosti
i
du!obritni~kog
'razgovora.
U
razdoЬiju
crkvepih otaca, za vrijemevelikih
nau~ite~a
crkve i
sve
do danalnjih dana,
biЬlijski
komenta
ri
su nezaobllazni sastojak teololke knji!evnosti.
Ni
.danalnju
teololш
literaturu
ne
rno!erno
zamlsliti bez njih.
U
kulturnomsvijetu
se svake
godine javljaju nova djela, novi nizovi komenatra.
NoYOsadska
D
о
Ь
r
а
"
е
s
t
.е
nada
da
се
nizom
N
о
·
v
о
z
а
v
ј
е
t
n{
k
о
т
е
n
t
а
r
i
doprinijeti popunjavanjujednog neoprostivo zanemarenog
podru~ja
u
naloj
i inate
siro
ma§noj
teoloUcoj
literaturi.lzdavat vjeruje
da
~ini
korak naprgedu razumjevanju
BiЬlije
ivjerodostojnosti kriCanskog propovijedanja.Sama
tuma~enja
nisu propovijedi,
nego
grac!a
za
oЬlikovanje
.
Zivot
је
hitriji od knjiga. Zato treba
prou~avati
i Sveto pismo i
ђude
.
Ovim
tuma~enjima
ono·prvo
ее
Ьiti"
poboljlano,
а
samopropovijedanje
viJe
okrenuto
BiЬliji
.
К
о
т
е
n
t
а
r i
nisu predvii!eni kao nadomjestak DuhaSvetog.
То
nitko ozbiljan
ni
ne
rnisli
.
lzdava~
vjeruje da
suova
tu
ma~enja
rac!ena
uz punu
nazo~nost
Duha, te
da
се
istom prosvijet1jenol6u
Ьiti
darovani
IVi
koji
ih
budu
proueavali
u
rnolitvi
i
poniznosti · bezobzirana
Ьogoslovno
obrazovanje
i
svrhu
~itanja
.
Neka
8og
pomogne
oYOm
nizu
tuma~enja
dafasno
1spuni
svoju
svrhu
i
bude na blagoiiOv svakom korisniku.Aleksandar BIRVIS
Novi
Sad,svibnja 1983.Stjepan ORCIC
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->