Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs_Sisteme Informationale Geografice_CAD II ZI_2011 (2)

Curs_Sisteme Informationale Geografice_CAD II ZI_2011 (2)

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by Elena Cerasela

More info:

Published by: Elena Cerasela on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

 
 
Curs
Sisteme Informa
ţ
ionale Geografice
 
Anul II
 – 
M
ă
sur
ă
tori Terestre
şi Cadastru
 Semestrul I
Ş
ef lucr
ă
riDr.Ing. Doru MIHAI
 
 
CUPRINS
 
1.
 
Definiţii
 2.
 
Aplicaţii GIS
 3.
 
Harta4.
 
Modelul de date geo-
relaţional
 5.
 
Evaluarea economică a implementării unui GIS
 6.
 
Schema de organizare şi strategii pentru implementarea unui GIS
 7.
 
Open GIS
 – 
Defini
ţ
ii, concepte, modele8.
 
Curs Arc GIS 9.3
şi aplicaţie practică
 9.
 
Extensii ArcGIS 9.310.
 
Noua arhitectura GIS a ESRI11.
 
Prezent
ă
ri power point
 
 
1.
 
Definiţii
 
Sistemele informationale geografice (
Geographical Information Systems
-
GIS) fac parte din clasa mai largă asistemelor informatice. Ele au ca principală caracteristică tratarea informaţiei ţinând cont de localizarea sau amplasarea ei
 
spaţială, geografică, în teritoriu, prin coordonate. Tehnologiile GIS au apărut în urmă cu trei decenii din necesitatea de afacilita operaţii complexe de analiză geografică pentru care sistemele existente (CAD, DBMS) nu ofereau nici o posibilitate
ori necesitau un mare consum de timp sau proceduri foarte anevoioase.
Facilitând prelucrarea şi analiza datelor spaţiale, provenite atât din surse “clasice”, convenţionale (harti, planuri,etc), cât şi din surse ce implica tehnologii avansate (imagini aeriene si satelitare, teledet
ectie, GPS), sistemele din categoria
GIS constituie unica soluţie prin care se pot rezolva raţional, inteligent şi eficient problemele tot mai dificile legate deutilizarea resurselor terestre. Aplicabilitatea GIS este practic nelimitată căci marea majoritate a activităţilor umane are drepttrăsătură importantă localizarea în spaţiu. În mod natural, un astfel de sistem este utilizat pentru producerea de planuri şi
 
hărţi, gestionarea reţelelor de utilitate publică (apă şi canalizare, termoficare, electrice, telefonice, gaze, drumuri, căi ferate,linii de transport urban, etc.), identificarea amplasamentului optim pentru o investiţie, studiul impactului unui obiectiv(centrală nucleară, aeroport, rafinărie, ...) asupra mediului ambiant, etc.
 
Informaţii de calitate înseamnă decizii de calitate. Sistemele GIS, integrând baze de date ce contin si informatie delocalizare impreuna cu facilităţi de suport al deciziilor, pot fi un ajutor fundamental în managementul oricărei organizaţii
complexe, cu sarcini multiple, interdependente.
 Definiţia 1:
 
GIS
 
este o colecţie de componente hardware, software, date geografice şi personal, destinatăachiziţiei, stocării, actualizării, prelucrării, analizei şi afişării informaţiilor geografice în conformitate cu cerintele
unuidomeniu aplicativ.
Pentru a înţelege această definiţie, trebuie să facem următoarele comentarii:
 1.
componenta hardware înseamnă atât platforma de calcul cât şi echipamente periferice pentru introducerea datelor şi pentru comunicarea (afişarea) rezultatel
or;2.
componenta software trebuie să ofere o serie de funcţii de bază, cu aplicabilitate generală, şi în acelaşi timp să permităadaptarea/extinderea la specificul oricărei aplicaţii; funcţiile oferite trebuie să permită atât analiză vectorială şi
cartog
rafie automată, cât şi prelucrarea imaginilor şi modelare spaţială (raster), laolaltă cu gestiune de baze de date şi
acces multi-media;3.
componenta date geografice este determinantă: cea mai costisitoare şi longevivă componentă a unui GIS este baza de
da
te geografice. Prin urmare, introducerea datelor este o operaţiune de o importanţă considerabilă. Introducerea datelor se poate face prin: digitizare, scanare, din măsurători în teren (staţii totale), prelucrarea imaginilor de teledetecţie,
fotogrametrie d
igitală, conversie din alte formate. Intretinerea si actualizarea datelor geografice reprezinta o a doua
etapa, practic cu desfasurare continua in timp si care necesita adesea resurse speciale dedicate (hardware, software sipersonal);4. componenta person
al înseamnă o echipă formată din trei categorii de specialişti:
 
 
cei care implementează software
-
ul de bază sunt implicaţi în activităţi de instruire a utilizatorilor, asistenţă tehnicăşi consultanţă;
 
 
cei care creează şi întreţin baza de date digitale sunt responsabili pentru continutul, precizia si acurateţea datelor 
oferite utilizatorilor;
 
cei care utilizează software
-
ul şi baza de date geografice pentru a rezolva probleme concrete sunt implicaţi înformularea specificaţiilor de definiţie a proiectelor (aplicaţiilor) GIS, dezvoltarea de tehnologii specifice, generarea produselor GIS şi asistarea proceselor decizionale.
 
Din definiţie rezultă urmă
toarele aspecte:(i)
O abordare GIS implică în mod necesar tratarea unitară într 
-
o bază de date unică şi neredundantă a componentelor grafice, cartografice, topologice şi tabelare. Deşi au un rol important în cadrul GIS, elementele de grafică pe calculato
r
reprezintă numai una dintre modalităţile de consultare sau raportare a conţinutului unei baze de date spaţiale. Baza dedate permite o gamă diversă de alte tipuri de explorare ce necesită în special capacitate de tratare şi de prelucrare pe
criterii geo
grafice şi analitice.
 (ii)
Un GIS include o colecţie de operatori spaţiali care acţionează asupra unei baze de date spaţiale pentru a referi geografico mare varietate de informaţii reale. Un model de date GIS este complex pentru că trebuie să reprezinte şi săinterconecteze atât date grafice (hărţi) cât şi date tabelare (atribute). In plus, chiar prin natura sa, un GIS complex esteutilizat pentru a simula situaţii şi evenimente reale extrem de complicate. Acest fapt solicită şi mai mult capacitatea
modelu
lui GIS de a reda perfect evenimentele şi fenomenele din realitate.
 Intr-
o altă variantă, Definiţia 1 poate fi formulată astfel: GIS este o tehnologie care utilizează baze de datelocalizate spaţial (prin coordonate), un sistem de tratare adecvată a acest
ora, echipamente specifice pentru introducerea,
stocarea, actualizarea şi afişarea datelor spaţiale, precum şi un personal specializat.
 
 Definiţia 2:
Prin
date geografice
 
se înţelege ansamblul format din date spaţiale (localizate prin coordonate) şi date
d
escriptive (atribute) asociate obiectelor/fenomenelor geografice (străzi, parcele, accidente). O bază de date geografice este
 
o colecţie de date geografice organizate pentru a facilita stocarea, interogarea, actualizarea şi afişarea de către o mulţime
deu
tilizatori în mod eficient. Datele spaţiale utilizate în tehnologiile GIS se pot clasifica după: a) precizie, b) documentele
primare utilizate, c) ciclul de actualizare.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
deedee2k4 liked this
1 hundred reads
crocodilu liked this
bydnm liked this
Ciprian Ispas liked this
Heruvim liked this
Bogdan Teleanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->