Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
R.H. Mounce - Jovanovo Otkrivenje - Uvod i Komentar

R.H. Mounce - Jovanovo Otkrivenje - Uvod i Komentar

Ratings: (0)|Views: 278|Likes:
Published by Darko Stefanovic

More info:

Published by: Darko Stefanovic on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
Novozavjetni komentari
Urednici:
дleksandar
Birvil
i Stjepan
Or~it
Tuma~enj
e
lvanovogOtkrivenja
 
IVANOVO
OTKRIVENJE
UVOD
1KOMENT
дА
ROBERT
Н
.
MOUNCE
DOBRA
VEST
Novi
Sad
,KoruSka
24
.
1985
 
Naslov izvomika:
The
New lnternationaJCommentary.
on
theNewTestament,
The
Book
on
Revelatjon
Ьу
Robert
Н.
MounceCopyright
@)Ьу
Wm.
В.
Eerdmans
Со,
255JeffersonAve. S.
Е.
GrandRapids,
Мich.
49503
Copyright
za
Jugoslaviju: Dobravest, Novi SadPreveo:Lektor:Korektor:Korice:Slog:
Teh.
urednjk:Odgovara:lzdaje:Stampa:
Tiraf:
Tomislav
Jonke
Njves
Ораёјс
Bogdanka
Mo
ravekZivka
Orёic
Ј
elisaveta
Реёkај
-KovacVlatko MoravekStjepan
Orёic
Baptistiёkateolo~ka~kola
DOBRAVEST,
Koru~a
24,
Novi SadDobra vest,NoviSad1000
4
PR
EDGOVOR
NASEM
I
ZDAN
JU
...
svidjelo
se
Bogu ludo!cu
pюpovijedanja
spa-
siti
vjernike.
-
Ј
.
Kor
.J
21
.
Rjjetko
Ьi
tko
usuvremenom jugoslavenskom
kr~anstvu
smatraonepotrebnim sastavnojzdavanje
tumatenja
Svetog pisma.
Та
se
potrebaosoblto
osje~a
na
podrutju
Novogzavjeta.
Onje
па-
~
najtjtanija knjiga,
utkana
u
o~u
nam pismenost, obrazovanje,
umjetnjtko
naslijede,duhovne vrijednostj
ј
-
ро
sebl
razumljjvo -ubogoslufenje
ј
moraJ. Tako
је
bilo
ј
prj nastankuCrkve.
Qtjto-
vale su
se
dvije
tiлjenice:
silazakSvetogDuha
i
propovijed
ар.
Petra.Propovjjedalose
puno,
а
to
se
tini
i danas.
Rijet
је
radaJa
rјјеё:
jz Svetog pjsma
је
stalaizvirati
kr~anska
propovjjed. Tuma
ёenja
Bofije
rijetj
su bila sastavni djo bogoslufenja,
pobofnosti
i
duЮb
r
izniёkog
razgovora.
U
razdoЬ!ju
crkvenih
otaca,
za vrijemevelik.ih
nauё
i
telja
crkvei sve
do
danamjih dana,
Ьiblijski
komenta-
ri
su nezaobilaznj sastojak
teolo~e
kn
jjzevnostj, Ni danamjuteoloSku literaturu ne mozemozamislitibez njih.
U
kulturnom
svijetu
se
svake godine javljajunovadjela, novi
нizovj
komenatra.Novosadska
D
оЬ
r
а
v
е
s
t
se
nada da
се
nizom
N
о
-
v
о
z
а
v
ј
е
t
n
i
k
о
т
е
п
t
а
r
i
doprinjjetjpopunjavanju
jednog
neoprostjvozanemarenog
podrutja
u
na~oj
ј
iлate
siromamoj
teolo~koj
literaturi.
l
zdavaё
vjeruje da
ёinj
korak
naprjjedurazumjevanju
BiЬiije
ј
vjerodostojnostj
kr~anskog
propovjjedanja. Sama
tumatenja
nisu propovjjedj, nego grada
za
oЬiikovanje.
Zjvot
је
hitrijj
od
knjiga.
Zato
treba
proutavatj
ј
Sveto pismoiljude.Ovim
tumaёenjima
ono
prvo
~е
Ьiti
pobo
l
j~no,
а
samopropovjjedanje
vj~
okrenuto
BiЬJijj.
К
о
т
е
n
t
а
r
i
njsu predvj4eni
kao
nadomjestak DuhaSvetog.
То
njtko
ozЬiljan
nj ne misli.lzdavat vjeruje da
su
ova
tu-
maёenja
radena uz
punu
nazoёnost
Duha,
te
da
~е
istom prosvj
jetljeno~u
Ьitj
darovanj svj kojj
ih budu
prouёavali
u molitvi
ј
poniznostj-bez obzira na bogoslovnoobrazovanjei svrhu
titanja.
Neka Bog pomogne ovom nizu
tumaёenja
da
ёasno
'jspu
ni
svoju svrhu i bude na
Ьlagoslov
svakom korisniku.Aleksandar
BIR
VISNovj Sad,
sviЬnja
1983. Stjepan OR
CIC
5

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amy Duncan liked this
Kuroje Jebačić liked this
Mladen Jelic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->