Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Menaxhimi i Prodhimit Nga Libri

Menaxhimi i Prodhimit Nga Libri

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 1,520|Likes:
Published by Veton Sopjani
Vetoi, Literatur nga libri Menaxhimi i Prodhimit
Vetoi, Literatur nga libri Menaxhimi i Prodhimit

More info:

Published by: Veton Sopjani on Jan 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

 
Menaxhimi i Prodhimit ( kollofiumi i dyte)
P ROJEKTIMI DHE MATJA E PUNES
Projektimi i punes ka te beje me specifikimin e permbajtjes se punes, te aftsive te punonjsve dhe te nevojave per trajnim per permirsimin e punes.
Çka është projekti ?
Projektetet janë mënyrë e veçant e zhvillimit dhe formë e rëndësishme për realizimin eqëllimeve të definuara në planet zhvillimore të vendit, lokalitetit, kompanisë apo fermëskonkrete.
Ne projektimin e punes, puna duhet te realizohet ne grupe:
1.kta puntor do te punojn ne kete grup2.kta puntor do te punojn ne kete makin3.kta do te punojn kaq sasi prodhimi
Organizimi i punes ne skuadra
:1.skuadrat e zgjedhjes se problemit2.skuadra e nje qellimi special3.skuadrat e vetdrejtimit
MATJA E PUNES
Matja e punes ka te beje me sistemin e vlersimit te kohes se nevojshme per te realizuar  punen duke llogaritur shkallen e veshtersis se punes, te kualifikimit dhe efektet e saje.
Standardizimi i punes
Standardi eshte nje njesi baz i pranuar thjesht si model per krahasim.
Metodat per matjen e punes jane 4 metoda:
1.metoda e studimit e kohes2.e informacionit per standardin elementa3.e informacionit te paravendosur 4.metoda e modelimit te punesMatja e kohes se punes duhet te behet gjate prodhimit te nje produkti me te gjithaelementet e mundshme.
PLANIFIKIMI DHE KONTROLLI I PROJEKTIT
Planifikimi dhe kontrolli i projekteve eshte i rendsishem per shkak se te gjithemenaxheret do te duket te perfshihen ne menaxhimin e projekteve.
PROJEKTI
- eshte nje tersi aktivitetesh qe kane nje fillim te percaktuar dhe nje perfundim te vendosur qe ndjek nje qellim te caktuar dhe qe perdor nje tersi burimesh.
Elementet e projektit jane:
1.objektivi, 2. kompleksiteti, 3. unikaliteti.
Menaxhimi i suksesshem i projektit:
1.percaktimi i qart i qellimeve2.menaxheri kompetent i projektit3.mbeshtetje nga menaxhimi i lart4.antaret kompetent te grupit te projektit5.alokimi I burimeve te mjaftushme6.kanalet e pershtatshme te komunikimit7.mekanizmat e kontrollit8.mundsit per informacione9.gadishmeria ndaj klientit10.vazhdimsia e stafit te projektit
 
PLANIFIKIMI DHE KONTROLLI I ZINGJIRIT TE FURNIZIMIT
Pse kerkesat per blerje jane:1.blerja me qmim korrekt, 2. shperndarja ne kohen e duhur, 3. mallra dhe sherbimeme cilsi korrekte, 4. blerje ne sasin e duhur, 5. blerja nga burimi i duhur.
Menaxhimi i zingjirit te furnizimeve
Objektivat e ketij menaxhim jan:1.fokusimi ne knaqjen e klientve2.formulimi dhe zbatimi i startegjive qe bazohen ne zenje3.menaxhimi me efektivitet dhe ne menyr efiqente4.barrierat per menaxhimin e zingjirit te furnizimit
L lojet e mardhenjeve ne zingjirin e furnizimit jane:
1. hirarkia e integruar, 2. gjysem hirarkia, 3. co-kontraktimi,4. kontraktimi i kordinuar, 5.lidhjet e kordinuara ne baz te te ardhurave, 6. marrveshje tergtare afatmesem/gjate, 7.marrveshje tergtare afat shkurter.
PLANIFIKIMI DHE KONTROLLI I REZERVAVE
Rezervat perbejn nje nga burimet me te kushtueshme te shume kompanive qe mund te perfshin nje pjes te konsiderueshme te kapitalit total te investuar.Rezervat sherbejn per disa funksione qe rrisin fleksibilitetein e operacioneve te firmes.
Kater funksionet e rezervave jane:
1.per ta rritur efiqencen e operacionit2.per ti dhene nje pergjigjje te shpejt klientit3.per te dhen siguri kendrejt pasigurive normale te biznesit4.per te perfituar nga mundsit per qmimet jo te zakonshme apo per tu mbrojtukundrejt risqeve te biznisit.
Rezervat spekulative jan rezerva
qe shpesh here mbahen per tu mbrojtur nga ngjarjet jote zakonshme ose per te perfituar nga mundsit.
Llojet e rezervave jane:
1. rezerva e siguris, 2. rezerva periodike, 3. rezerva e parashikuar, 4. rezerva ne transit.
Kostot e mbajtjes
:- eshte kosto e artikujve te mbajtur ne rezervKomponentet e kesaj kosto jane:1.Kosto opurtune e kapitalit2.taksat dhe siguracionet3.prishjet, vjedhjet, demtimet, mungesat4.kosto e ruajtjes
Menaxhimi i rezerves
Menaxheret e operacioneve percaktojn sistemin e menaxhimit te rezervave.Perbersit e ketyre elementeve jane:1.si mund te klasifikohen artikujt rezerv2.sa te sakt mund te mbahen regjistrimet per rezervat
PLANIFIKIMI AGREGAT
Planifikimi agregat ka te beje me percaktimin e sasis dhe te kohes per prodhimin per njete ardhme te afert,shpesh nga 3 dhri 18 muaj.
Kater gjera jan te rendsishme per planifikimin agregat:
1.nje njesi e pergjithshme logjike per matjen e shitjeve dhe autputeve2.nje parashikim i kerkeses per nje periudh planifikimit e ndermjetme3.metoda per percaktimin e kostos
 
4.modeli qe kombinon parashikimet dhe koston ne menyr qe vendimet peskedulimin tem und te merren per periudhen e planifikuar.
SKEDULIMI I PRODHIMIT KRYESOR 
Skedulimi I prodhimit kryesor detajon se sa artikuj te perfunduar do te prodhohen Brenda periudhave te specifikuara te kohes.
Procedurat e skedulimit te prodhimit kryesor:
1.plani I prodhimit te percaktuar 2.skedulimi perspektiv I skedulimit kryeso3.burimet ne dispozicion4.skeduli I percaktuar i skedulit kryesor 5.planifikimi I nevojave per materiale
SISTEMI I PRODHIMIT NE KOHEN E DUHUR ( JIT )
Sistemet e prodhimit ne kohen e duhur jan me shum se sisteme te kontrollit te rezervave.
Elementet e sistemit JIT:
1.diciplina e levizjeve se materialeve2.madhesit e porosive te vogla3.koha e pergaditjes se prodhimit e shkurter 4.skedulimi i prodhimit kryesor uniform5.standardizimi i komponenteve dhe i metodave te punes6.cilsia e lart e qendrushme7.lidhja e ngusht me furnitoret
Diciplina e levizjes se materialeve ka dy diciplina e kto jan:
1. metoda terheqse dhe 2. metoda shtytse
SISTEMI KANBAN
 Ne nga sistemet JIT me te njohura eshte sistemi kanban i zhvilluat nga toyota.Kanban qe ne Japonisht do te thot tabel ose shenj e dukshme, i referohet tabelave osekartave qe perdoren per ta kontrolluar rrjedhen e prodhimit ne nje fabrik.
QESHTJE TE ZBATIMIT
Perfitimet e sistemit JIT duken te shkelqyera megjithate zbatimi i tyre kujdes mund te qojne rezulltate shum te ndryshme.
Zbatimi i sistemit JIT :
1.kosto humane JIT2.kooperimi dhe besimi3.sistemet e shperblimit dhe klasifikimi i punes4.organizimi i procesit5.stabiliteti i skedulimit te prodhimit kryesor 6.pergaditja e prodhimit7.blerja
SKEDULIMI NE OPERACIONET E MANIFAKTURIMIT DHE TE SHERBIMITSkedulimi
eshte nje aktivitet baze i menaxhimit te operacioneve qe lidhen mekohmarrjen e aktiviteteve te prodhimit.
Objektivat kryesore te skedulimit afat shkurtjane:
1.minimizimin e hargjimeve te kota dhe te inefiqences se burimeve njerzoreteknologjike dhe te sistemit

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ida Ilda added this note
realizimi imenaxhimit te nje projekti financjar
Faton Mustafa liked this
Avni Lohaj liked this
Ida Ilda liked this
Ida Ilda liked this
Haki Xani liked this
Fatmira Sadiku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->