Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
38787525-Curs-Chimie

38787525-Curs-Chimie

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Cătălina Bleotea

More info:

Published by: Cătălina Bleotea on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
 
CHIMIECLASA a IX aSEMESTRUL I
ATOMULFoarte mult
ă
vreme s-a crezut c
ă
materia este alc
ă
tuit
ă
din particule extrem de mici,indivizibile, numite
atomi
. Descoperirile din domeniul fizicii
ş
i chimiei, f 
ă
cute la sfâr
ş
itulsecolului al XIX – lea
ş
i în secolul XX, ca : desc
ă
rc
ă
rile electrice prin gaze rarefiate, emisiilede electroni din metale incandescente, radioactivitatea etc. au dus la concluzia c
ă
:
atomul estedivizibil, el are o structur 
ă
complex
ă
.Se
ş
tie din studiul chimiei din clasele anterioare c
ă
atomul este alc
ă
tuit din particulemateriale de dimensiuni foarte mici. Dintre acestea men
Ń
ion
ă
m protonii, neutronii, mezonii,electronii. Toate particulele care alc
ă
tuiesc un atom se numesc particule elementare : protonul,neutronul
ş
i electronul sunt considerate particule fundamentale.În tabelul 1.1 sunt trecute sarcina, masa
ş
i simbolul, nucleul; de aceea ei se mai numescnucleoni.Nucleul con
Ń
ine protoni cu sarcin
ă
electric
ă
pozitiv
ă
 
ş
i neutroni, neutri din punct devedere electric; în ansamblu, nucleul are sarcin
ă
pozitiv
ă
.Electronii se rotesc în jurul nucleului cu vizite foarte mari, formând înveli
ş
ul electronic.În atom, num
ă
rul electronilor din înveli
ş
ul electronic este egal cu num
ă
rul protonilor dinnucleu.Num
ă
rul protonilor (sarcinilor pozitive) din nucleu se noteaz
ă
cu Z
ş
i se nume
ş
te num
ă
ratomic.
Specia de atomi cu acela
 ş
i num
ă
r atomic Z formeaz
ă
un element chimic
.Din tabelul 1.1 se observ
ă
c
ă
masa unui electron este foarte mic
ă
, aproape neglijabil
ă
, încompara
Ń
ie cu masa unui proton sau a unui neutron. Cum protonii
ş
i neutronii, particule grele,se afl
ă
în nucleu, înseamn
ă
c
ă
masa atomului este concentrat
ă
în nucleu.Tabelul 1.1Particula Proton Neutron ElectronSarcina +1 0 -1Masa în unitate carbon sau u.m. 1,007545 1,008935 0,000548
Simbolul p
sau
 p
+
n
sau
n
0
e
sau
e
-
 
 Suma dintre num
ă
rul de protoni
ş
i num
ă
rul de neutroni din nucleu poart
ă
numele de num
ă
r demas
ă
; se noteaz
ă
cu A. având în vedere c
ă
masele electronilor sunt neglijabile
ş
i notând cu Nnum
ă
rul neutronilor din nucleu, num
ă
rul de mas
ă
al unui atom este dat de rela
Ń
ia :A = Z+ NMateria are o structur
ă
discontinu
ă
.1.
 
atomul este cea mai mic
ă
particul
ă
care prin procedee chimice obi
ş
nuite nu mai poate fidivizat
ă
, dar care particip
ă
la reac
Ń
iile chimice;2.
 
particule elementare sunt electronul, protonul
ş
i neutronul;3.
 
atomul este caracterizat de num
ă
rul atomic (Z)
ş
i num
ă
rul de mas
ă
(A);4.
 
 înveli
ş
ul electronic este totalitatea electonilor care graviteaz
ă
în jurul nucleului;
Figura 1.
Configura
Ń
ia electronic
ă
a atomului:1.
 
structura înveli
ş
ului electronic este comportarea chimic
ă
a atomilor
ş
i reactivitateasubstan
Ń
elor;2.
 
mi
ş
carea electronului în jurul nucleului poate fi comparat
ă
cu un nor electronic, înc
ă
rcatnegativ;3.
 
orbitalul atomic este zona din jurul nucleului în care exist
ă
probabilitatea maxim
ă
de ag
ă
si electronul;
 
4.
 
mi
ş
carea de spin este mi
ş
carea pe care o efectueaz
ă
electronul în jurul axei sale.Mi
ş
carea de spin este în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers.
Figura 2
Tipuri de orbitali:Sunt 4 tipuri de orbitali
ş
i anume:1.
 
orbitali de tip s;2.
 
orbitali de tip p;3.
 
orbitali de tip d;4.
 
orbitali de tip f.
Figura 3. Orbitali

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->