Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Francisco Balagtas Isa Sya Sa Sumulat Ng Wika

Francisco Balagtas Isa Sya Sa Sumulat Ng Wika

Ratings: (0)|Views: 422|Likes:
Published by Jhera Lee

More info:

Published by: Jhera Lee on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

 
francisco balagtas isa sya sa sumulat ng wika , manuel luis quezon nag pakilala ng ating wika.Pinakamahalagang sangkap sa pagkakaroon ng komyunikasyon.kung wala ang Wika,di magkakaintindihan at magkakaunawaan ang mga tao.2 Uri ng Wika :Tonal o Wika - kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbabago batay sa tonong pagbigkas dito.Halimbawa :ChineseBurmeseVietnameseNon-Tonal o Stress - kung saan ang pagbabago sa tono ng mga salita at pangungusap ay hindinakapagbabago sa kahulugan ng mga salita at pangungusap na ito.Halimbawa :ChamKhmerTagalogJavaneseAng wika ay (
deltour
)wika na isang uri ng pakikipagtalastasan na nababahagi sa kultura atpaniniwala ng isang tao at pakikisalamuha sa kumunidad.
 
Ang wika ay gamit sa komunikasyon na binubuo ng mga simbolo o letra (symbols) at mgapanuntunan (set of rules or grammar).ang wika ay isang lengguwahewikang pilipinoAng wika ay isang bahagi ng talastasan. Ito ay ang kalipunan ng mga simbolo, tunog, at mgabatas kaugnay nito upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.
 
Ang wika ay isang pamamaraang ginagamit sa pagpapa-abot ng kaisipan at damdamin sapamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isang likas na makataong pamamaraan ng paghahatidng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumikha ngtunog. Isang kabuuan ng mga sagisag sa paraang binibigkas na sa pamamagitan nito ay
 
nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.ang wika ay mahaga kay kong wala ang wika hindi makakaintindihan ang mga pilipinoanu ang wika jose rizal-siya ang matalinhagang manunulat na ginamit ang wikang sariling atin
pitong katangian ng wika
katangian
 
may sistematik na balangkas
 
binibigkas na tunog
 
pinipili at isinasaayos
 
arbitrari
 
kapantay ng kultura
 
patuloy na ginagamit
 
daynamik o nagbabago
Ang
 
Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas
 
 
Sinu-
sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá’t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán angkatanungan ng isáng panauhin
dito sa Sarisari etc.Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unangpanahón, ngunitang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino.Dati'y may teoryang ang tawag ay
 
wave theory
 . Ayon sa wave theory, ang mganinunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o wavesngpandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababawang mga dagat noong
 
panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Nanggaling dawsilá sa Indonesia, Malaysia at ibá pang lugár. Libu-
libong taón daw ang pagitan ng bawatpanahón ng pandarayuhan. Diumanó’y itó raw ang sanhî kung bakit may
mga Ita, Ifugáwat modernong Filipino sa Filipinas. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryangitó.Ayonsa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics,lexicostatistics), ang mga wikà ng ibá'tibáng grupo sa Filipinas ay masyadongmagkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ngkaní-kanilángpagdatíng. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî
 
paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas.May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Angpangalan ng pamilya ngmga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Ang mga wikang Austronesian
 
aymga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit saSouthAmerica.Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian aydumatíng sa Filipinasmula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas.Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng
 
kapuluán. Dahil sa habà ng panahón nanagkahiwaláy silá, untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ.Dumatíng angpanahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Ang ibig sabihin aynagíng bago naang
mga wikà at pagsasalitâ ng ibá’t ibáng grupo. Ito ang mga wikangkilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng
Ilokano, Tagalog, Cebuano at marami pang ibá.Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangantulad ng Malaysia atIndonesia. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô, nadalá rin nilá angkanilángmga bagong salitâ sa Filipinas - patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibápang mas malalayong bansá tulad
 
ng India.Mula noon hanggáng ngayón, ang mga Filipino, tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg, aynanghíhirám ng mgasalitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Masasabi nating patuloyna nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil
 
lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám atpaggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap.
Mga Teorya ng Wika
 
1. Teoryang Biblikal
a. Tore ng Babel o Teorya ng Kalituhan
 –
(Genesis kab. 11:1-8)b. Pentecostes o pagpanaog ng espiritu santo
2. Bow
 – 
wow = Max Mveller/ aleman
- paggaya ng tao sa tunog ng kalikasan.-tinatawag din itong paghimig o onomotopeya
3. Pooh-pooh
 –
tunog na naibubulas ng tao dala ng matinding galak, sakit, takot, pagkabigla, pagkagulat atiba pa.Hal: ay, aray!
4. Yum
 – 
yum
 –
nakabatay din sa stimulus response theory.- pagtugon ng tao sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ngaksyon.
5. Yo-he-ho

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kyle Herrera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->