Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ak Samenvatting Hoofdstuk 3

Ak Samenvatting Hoofdstuk 3

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by ierpier

More info:

Published by: ierpier on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2012

pdf

text

original

 
Ak samenvatting Hoofdstuk 3
 
1.1
 
 –
Iedere wereldburger wordt een stedeling
 Sterke verstedelijking is te herkennen aan:
1. Snelle groei in omvang van de steden
Vooral in ontwikkelingslanden zijn megasteden ontstaan
steden met meer dan 10 miljoen inwoners.Wereldsteden
politieke en economische macht
2. De groei van het percentage van de stedelijke bevolking van een land 
In ontwikkelingslanden is het verstedelijkingstempo het hoogste
3. De verspreiding van een stedelijke levensstijl 
 
1.2
 –
Globalisering en wereldsteden
 Wereldsteden vóór 1950:
- Criterium = omvang van de handel.- Wereldsteden waren vooral havensteden waar grondstoffen uit de koloniale gebieden naar werdengeïmporteerd.- Grootste bevolkingsomvang, stedelijke uitstraling- knooppunt van verkeerswegen
Wereldsteden na 1950
- Criterium
functie binnen het
mondiale
economische systeem- Wereldsteden zijn knooppunten van
goederen,- kapitaal,
en
informatiestromen
 - bevinden zich in ontwikkelde landen en zijn beslissingscentra in de wereldeconomie.
Aantrekkingskracht wereldsteden toegenomen door verschillende vormen globalisering:
 - Economische globalisering: Steeds meer bedrijven willen zich in wereldsteden vestigen.- Sociaal-culturele globalisering: omvangrijke migratie en vestiging van bevolkingsgroepen met totaal andere
culturen. Groei van een ‘creatieve industrie’
 - Politieke globalisering: vestiging van hoofdkantoren van tal van politieke internationale organisaties in dewereldsteden.
2.1 De kenmerken van een wereldstad
1. Bedrijven en instellingen
In wereldsteden vinden we:- Vele hoofdkantoren. Het zijn belangrijke beslissingscentra.- Grote internationale beurzen als knooppunten in de mondiale financiële markt.- Concentratie van mondiale dienstverlenende bedrijven.
internationale dienstverlening.
-
Economische clusters van samenwerkende hoogwaardige bedrijven en instellingen.- Productiebedrijven voor hoogwaardige technologische producten.
 
2. Verkeer en transport 
- Wereldsteden zijnmainports. Achterland profiteert en zal zich ontwikkelen tot mainportregio.- Wereldsteden zijnhubsin hethub en spoken netwerk - Hebben een geografische en economische ligging die omvangrijke transportstromen mogelijk maakt.
2.2 De sociaal culturele kenmerken van een wereldstad
In een wereldstad vinden we:- een hoogbetaalde elite (door aanwezigheid van grote internationale ondernemingen.)- Veel laagwaardige, laagbetaalde routinebanen. (schoonmaken, horeca ed.) als gevolg van de groeiendedienstensector.- Veel culturele activiteiten met een mondiale uitstraling.- veel mondiaal georiënteerde congressen en conventies. Hier worden ideeën en innovaties uitgewisseld.- Grootstedelijke levensstijl. Leidt totKosmopolitisme(mensen beschouwen de wereld als hun vaderland)
voelen zich wereldburger- Aanwezigheid veel verschillende culturele groeperingen, kunstenaars en artiesten.
creatieve stad- Veel migranten die vaak terecht komen in de informele sector.-Ruimtelijke segregatievan bevolkingsgroepen.- Grote behoefte aan veiligheid.
 sociale polarisatie
 Gated communities.
2.3 De politieke kenmerken van een wereldstad
In een wereldstad vinden we:- Hoofdkantoren van grote internationale overheidsorganisaties.- Hoofdkantoren van grote internationale niet-overheidsorganisaties.
3.1 Een uitwaaiering van steden
Patroon in ontstaan van Amerikaanse steden:
Rond 1790
 
nauwelijks steden in de VS. Alleen haven en handelssteden (Boston, New York)
Rond 1870
 
Opkomst van de industrie zorgt voor een groei van de stedelijke bevolking tot 25%.
Rond 1920
 
stedelijke bevolking is verder gegroeid. Rond 41 miljoen Amerikanen wonen nu in een stad.
Rond 1970
rond 70% van de Amerikanen woont in de stad. Steden in het zuiden groeien.
Rond 2005
 
80% van de Amerikanen woont in de steden.
3.2 Fasen in de groei van de Amerikaanse steden
 A. De vorming van het stadscentrum (Central business district)
Er is een duidelijke scheiding van het omringende landelijke gebied.
b. De vorming van een overgangszone rondom het stadscentrum.
Door de groei ontstaan grote compacte steden
c. De vorming van suburbs aan de rand van de stad 
Bewoners uit de steden trekken naar de suburbs.Het uitgestrekte stedelijke gebied van een of meer centrale steden met daaraan vastgegroeide voorsteden
 
noemen we bij meer dan 1 miljoen inwoners eenMetropool.Aan elkaar gegroeide metropolen
megapolis.
stedelijk netwerk.
d. vorming van edge cities
mensen verlaten het CBD, edge cities ontstaan.
3.3 De ruimtelijke opbouw van de Amerikaanse stad
Elke Amerikaanse stad kent dezelfde opbouw
 stedelijke geleding
1. De vorming van het stadscentrum (Central business district)
 hoge bebouwingsdichtheid, aanwezigheid van wolkenkrabbers.Belangrijkste functie is werken. (wonen weinig mensen)
2. De overgangszone rondom het centrum
 Gettovorming en gentrificatie.Huizen met lage huurprijs waren aantrekkelijk voor de lagere inkomensgroepen. Deze hadden geen geld omhun huizen te onderhouden.
 
wijk wordt een ‘slum’.
 
vaak Getto’s.
 Gentrificatie ontstaat doordat jonge, hoogopgeleide professionals de wijken opknappen en zo weer horeca ed.aantrekken.
3. Suburbs aan de rand van de stad 
Jonge gezinnen vertrekken uit de binnenstad. Bevorderd door:- Grote mobiliteit- Goede infrastructuur (hoofdwegen)- Woonwensen- eenvoudig goedkope hypotheek
4. Shopping malls
Winkels trekken de klanten achterna de stad uit.
vestigen zich in plaatsen met een gunstige verkeersligging.
5. Edge cities
Nieuwe stedelijke centra die functies van het CBD overnemen. Goede verbindingen met de binnenstad.Aanwezigheid van kantoorgebouwen van banken, verzekeringsmaatschappijen ed.Belangrijkste functie is werken.warenhuizen en winkels.Recreatiemogelijkheden.
6. Gated Communities
 Afgeschermde woonwijk.
4.1 De ruimtelijke opbouw van Los Angeles
17 miljoen inwoners
metropool.
bestaat uit stedelijke centra. (Hollywood, Beverly Hills ed.)Een echt CBD ontbreekt.Metropool met grootste autodichtheid ter wereld.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->