Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Razones por las que el Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín 8091-21) no requiere Consulta Indígena

Razones por las que el Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín 8091-21) no requiere Consulta Indígena

Ratings: (0)|Views: 1,302 |Likes:

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: MapuexpressComunicaciónMapuche on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2012

pdf

text

original

 
SN\AJMR
PAS GNR ^]M MG
PSAYMB[A
KM GMY ^]M
FAKIDIBN
GN GMY
OMJMSNG
KM PMRBN
Y
NB]IB]G[]SN
%CAGM[ÆJ
509>&3>)
JA SM^]IMSM BAJR]G[N IJKÆOMJN
I*
Nj{mbmkmj{mr smgn{itar
n gn
acgionbiòj
km
bajr}g{n
Mg
Bajtmjia
>49 km gn
AI[
mr{ncgmbm
mg
kmcms omjmsng
km
bajr}g{ns b}njka
gar
Mr{nkarkib{nj fmkiknr gmoirgn{itnr
a
nkfijir{sn{itnr r}rbmp{icgmr
km
ndmb{ns
kismb{nfmj{m
n gar
p}mcgar
ijkæomjnr*
Ja
acr{nj{m
ga
nj{msias'
mg
Bajtmjia
ja
mr{ncgmbm
bsi{msiar
aclm{itar
racsm
ga ~}mkmcm mj{mjkmsrmpas #ndmb{nbiòj
kismb{n#'
kmlnjka nræ'}jfnsomjkmnpsmbinbiòj
n
bnkn
pnær
pnsn
~}m'
km
nb}mska
n r}
psapin smngiknk dîb{ibn
y
l}sækibn'
ka{m
km
baj{mjika
n gn
acgionbiòj
ymr{ncgm|bngnr
tænr
fîr
ikòjmnr pnsn
rn{irdnbmsgn*
Rij
pmsl}ibia
km ga
nj{msias'
gar asonjirfar
ij{msjnbiajngmr
smgnbiajnkar baj gn
ifpgmfmj{nbiòj
kmg Bajtmjia y gn n}{asiknk l}sirkibbiajng'
{nj{a
jnbiajng bafaij{msjnbiajng'enj ikapsmbirnjka ngo}jar bajbmp{arkmgBajtmjia >49' {ngmr bafagn
ndmb{nbiòj
kismb{n*
Mj
fn{msin
gmoirgn{itn'
gn
bajr}g{n
&b}njka
psabmkn&
rm
smngi|n
n gnr #ikmnr
fn{sibmr
km gar
psaymb{ar y
smognfmj{ar asioijnkar
mj mg
mlmb}{ita'
~}m
ndmb{mj kismb{nfmj{m
n gar
p}mcgar ijkæomjnr ij{msmrnkar#'
ga ~}m
mr{î
mj
gn
gæjmn
km ga
mr{ip}gnka
mj mg
Ijdasfm
#Bsi{msiar
pnsn
gn
smngi|nbiòj
km
Bajr}g{n
n gnr
Baf}jiknkmr Ijkæomjnr'
km
nb}mska
ngBajtmjiaIW>49 km gn
AI[#
>
*
Mr{m
Ijdasfm
km gn
Asonji|nbiòj Ij{msjnbiajng
kmg
[sncnla
%nkfijir{snkasn
kmg Bajtmjia)'
rmþngn
~}m gn
acgionbiòj
kmg
ns{æb}ga
4 kmg
Bajtmjia
np}j{n
n
~}m'
b}njka gar
oacimsjar npgi~}mj
gnr
kirparibiajmr
kmg
Bajtmjia'
ér{ar kmcmsîj
#bajr}g{ns
n gar p}mcgar ij{msmrnkar' fmkinj{m psabmkifimj{ar npsapinkar y mj
pns{ib}gns
n
{sntér
km r}r
ijr{i{}biajmr
smpsmrmj{n{itnr'
bnkn
tm| ~}m rm
psmtmnj fmkiknr gmoirgn{itnr
a
nkfijir{sn{itnr
r}rbmp{icgmr km ndmb{nsgmr kismb{nfmj{m8
X***V*#
XGa
kmr{nbnka
mr
j}mr{saV*
Mr
kmbis' kmcmj bajb}ssis
kar
bajkibiajmr
pnsn
~}m rmn
psabmkmj{m
gn
bajr}g{n<
>*
^}m'
n
{sntér
km
ngo}jn fmkikn gmoirgn{itn
a
nkfijir{sn{itn'
rm ké
npgibnbiòj
n
ngo}jn km gnr kirparibiajmr kmg Bajtmjia8 y'
3* ^}m
kiben fmkikn
rmn
r}rbmp{icgm
km
ndmb{ns kismb{nfmj{m
n }ja a fîr
p}mcgarijkæomjnr*
Ri
cimj
mr
bims{a'
{aknr
gnr
gmymr
rm
nps}mcnj
y
psaf}gonj l}r{nfmj{m pnsn psatabns
}jn
ng{msnbiòj'fakidibnbiòj
a
#ndmb{nbiòj#
km gn
smngiknk'
mr
paricgm mr{ncgmbms
~}m mg
mrpæsi{}
y
dij kmg
{sn{nka
ja mr ~}m
{aknr
gnr
gmymr
rmnj
bajr}g{nknr
n gar
p}mcgar ijkæomjnrfmkinj{m fmbnjirfar
km
pns{ibipnbiòj mrpmbingmr' p}mr
mr }j
embea
~}m
{aknr
gnr
gmymr
jnbiajngmr
km
npgibnbiòj omjmsng
{imjmj
}j osnka km
ndmb{nbiòj racsm
gar
p}mcgar
ijkæomjnr
pms{mjmbimj{mr
n gar
Mr{nkar
~}m gnr
kib{nj*
Rij
mfcnsoa'
mg
Bajtmjia
>49 km gn
>
Bajr}g{nka
mj<
e{{p<!!www*ig^*aso!wbfrp=!osa}pr!p}cgib!‛mkjasi[i!s&osfmr!kab}sjmj{r!p}cgibn{iaj!wbfr >>40?=*pkd
 
AI[
kir{ijo}m
bgnsnfmj{m
gn
mj{iknk
km
gn
ndmb{nbiòj
~}m kn
jnbifimj{a
n
gn
acgionbiòj
km
bajr}g{n pas
pns{m
km gar Mr{nkar' rimjka ròga n~}mggn km bnsîb{ms
kismb{a*
II*
Bajbmp{a
km
ndmb{nbiòj kismb{n
mj gn
mupmsimjbin ij{msjnbiajng
y
bafpnsnkn
Mj
j}mr{sa pnær' p}mkm mjbaj{snsrm
}j
mr{îjkns pnsn npgibns
mg
bajbmp{a
km
#ndmb{nbiòjkismb{n#
mj mg
Kmbsm{a R}psmfa
>3; km
3009'
km
Fikmpgnj*
Mj
mdmb{a'
rmþngn
r}
ns{æb}ga
~}m rm
mj{mjkmsî
~}m eny
ndmb{nbiòj kismb{n
km gar
p}mcgar ijkæomjnr b}njka
gn
fmkikngmoirgn{itn a nkfijir{sn{itn
#kion
smgnbiòj mubg}ritn baj gnr {imssnr ijkæomjnr a
îsmnr
km
kmrnssaggaijkæomjn
mr{ncgmbiknr
mj gn gmy
JZ
>9*3=2'
a rm
smdimsn
n }jn
fnyasænriojidibn{itn km baf}jiknkmr' nrabinbiajmr y asonji|nbiajmr ijkæomjnr km{msfijnknr a
km{msfijncgmr*#
Gn ij{mspsm{nbiòj km mr{n kmdijibiòj ja kmcm
&bafa
en rmþngnkasmbimj{mfmj{mgnBas{m R}psmfn& #psmrbijkiskmbims{ar mr{îjknsmrkmpsapasbiajngiknk
mj
mg
njîgirir
km
mr{n
fn{msin#
3
'
ga ~}m
kmcm ggmtns
ng
apmsnkas
l}sækiba
n
knsgm
}jn
ij{mspsm{nbiòj
sn|ajncgm y
psapasbiajnkn
n gar
dijmr
~}m rm
psm{mjkm
bn}{mgns*
Baj
{aka'
mr mj mg kmsmbea
bafpnsnka
y ga
smr}mg{a
pas
ijr{njbinr
ij{msjnbiajngmr
mg ~}m
fîr
g}bmr mj{smon pnsn
ig}r{sns
mg
baj{mjika
km gn
acgionbiòj
y
bajbg}is
ri mj mg
psmrmj{m
bnra
mr a ja
jmbmrnsin
n
bajr}g{n
mr{ncgmbikn
mj mg
ns{æb}ga
4 kmg
Bajtmjia
>49 km gn
AI[*
n* [sic}jng Bajr{i{}biajng km
Bagafcin
Mg
[sic}jng Bajr{i{}biajng bagafcinja' mj r}r rmj{mjbinr
B&>5?&>>'
B&020'
B&;4>'
B&?=0 km3005
y
B&>?=
km
3009' rar{imjm
~}m ga ~}m
kmcm bajr}g{nsrm
raj
n~}mggnr fmkiknr
r}rbmp{icgmr
km
ndmb{ns mrpmbædibnfmj{m
n gnr
baf}jiknkmr ijkæomjnr
mj r}
bngiknk
km
{ngmr'
y ja
n~}mggnr kirparibiajmr
~}m rm
psmtmnj
km
fnjmsn
}jidasfm
pnsn
gn
omjmsngiknk
km gn
pacgnbiòj jnbiajng*
P}mr
ng
io}ng
~}m ga ~}m rm
timjm rar{mjimjka
fîr
nssicn'
gnr
gmymr omjmsngmr psak}bmj
}jn
fnyas
a
fmjas ndmb{nbiòj racsm
gn
{a{ngiknk
km gn
pacgnbiòj'
yn rmn
mr{n ijkæomjn
a ja
ijkæomjn*
Rm
rar{imjm
nkmfîr
~}m mjgar
nr}j{ar gmoirgn{itar
~}m ja gar
ndmb{mj
kismb{nfmj{m'
gnr
baf}jiknkmr é{jibnr oa|nsîj
km gar
firfar
mrpnbiar
km
pns{ibipnbiòj
km gar ~}m
kirpajmj
gn
omjmsngiknk
km gar
jnbiajngmr*
c*
Rngn
Bajr{i{}biajng
km gn
Bas{m R}psmfn
km
Bar{n
Sibn
Mj
gnrmj{mjbin
J°
3005&3=3>'
km 33 km
dmcsmsa
km
3005'
gnBas{mrmþngò ~}m gn
bajr}g{n
ja mr
acgion{asin
b}njka gn
jasfn{itn{imjm
#mdmb{ar
omjmsngmr'
a rmn
kisioikar
n {aknr
Bas{m R}psmfn'
05&04&30>3*
Bajrikmsnjka
jatmja*
 
gnr
pmsrajnr'
ijkmpmjkimj{mfmj{m km r}
bajkibiòj
X***V
mg r}p}mr{a baj{mfpgnka mj mgXns{æb}ga4
kmgV
Bajtmjia>49 km gn
AI['
XmrV acgion{asia pnsn n~}mggnr kirparibiajmr ~}m
rmnj
mfi{iknr enbinmg
rmb{as
ijkæomjn pns{ib}gnsfmj{m'
smrpmb{akm gnr
b}ngmr
{imjmj
mgkmsmbea
n
apijns psmtinfmj{m
n r}
npsacnbiòj#*
Mj
}jn rmj{mjbin
par{msias'
gn Bas{m kia gar pnsîfm{sar mj rmj{ika
pari{ita'
mr
kmbis'
b}îjka ræsmr}g{n
acgion{asin
gnbajr}g{n*GnRmj{mjbinkm 9 km
rmp{imfcsm
km
3005'
JZ
3005&>2523'
km gn
firfn
Rngn
Bajr{i{}biajng' mr{ncgmbiò
~}m #}j
bnfcia
~}m
ndmb{n
kismb{nfmj{m gar
ij{msmrmr
km gar
p}mcgar ijkæomjnr'
X***V#'
nþnkimjka fîr nkmgnj{m ~}m
#B}njka
ja mr{î bgnsa ri eny a ja }jn smgnbiòj kismb{n kmg psaymb{a bajr}g{nka baj gar
ij{msmrmr km gar
p}mcgar ijkæomjnr' mj{ajbmr p}mkm mj{snsrm
n }jn
tngasnbiòj racsm
gn
psabmkmjbin
a ja km gn
bajr}g{n
kmg
Bajtmjia
>49'
~}m
p}mkm
rms
g}moa rafm{ikn
X***V#*
b*
Smgn{as
Mrpmbing
km gn AJ]
Km
}jn dasfn rifigns rm psaj}jbin mg Smgn{as
Mrpmbing
km gn AJ]
Lnfmr
Njnyn mj mgkab}fmj{a adibing mj kajkm
smngi|n
bafmj{nsiar ng psaymb{a km smognfmj{a km gnrbajr}g{nr
mj
O}n{mfngn*
Ng
smrpmb{a
rmþngn
~}m
ja mr
smngir{n rar{mjms
~}m rm
kmcn
bajr}g{ns
{akn fmkikn gmoirgn{itn
~}m
p}mkn
ndmb{ns
n gar
p}mcgar ijkæomjnr'
p}mrpsîb{ibnfmj{m {akn kmbiriòj gmoirgn{itn a nkfijir{sn{itn ~}m mg
Mr{nka
kib{m ndmb{n km }jn}a{sn fnjmsnn garp}mcgar ijkæomjnr*
Nþnkm
mgsmgn{as~}m gnkmbiriòjkmbajr}g{nsrml}r{idibn rimfpsm
y
b}njka ristn pnsn onsnj{i|ns
~}m gar
p}j{ar
km
tir{n
km gar
p}mcgarijkæomjnr
rmnj
{afnkar mj b}mj{n rimfpsm ~}m }jn kmbiriòj kmg
Mr{nka
p}mkn ndmb{ns n
gar
p}mcgar ijkæomjnr mj fakar ja pmsbicikar pas a{sar ijkitik}ar km dn rabimknk*
III*
Sn|ajmr
pas gnr ~}m mg Psaymb{a km
gmy*
Cagm{æj
509>'
ja sm~}imsm bajr}g{nijkæomjn
Mg
psaymb{a km gmy baj{mjika mj mg Cagm{æj
509>&3>'
mr }jn psap}mr{n gmoirgn{itn km
ngbnjbm
omjmsng' ~}m fakidibn a psmbirn }jn rmsim km nrpmb{ar km gn gmy omjmsng km
pmrbn
ynb}ib}g{}sn
y ~}m ja
ncaskn
km
fnjmsn kismb{n'
jijoüj
mgmfmj{a mrmjbing
km
ndmb{nbiòjijkæomjn*
Nræ'
mg psaymb{a mj
njîgirir
c}rbn' pas
mlmfpga'
mr{ncgmbms }j psabmra km {afn kmkmbiriajmr j}mta
kmj{sa
km gn
ijr{i{}biajngiknk
pmr~}msn8
ijbaspasns
mj gn
smo}gnbiòj
gnr
b}a{nr
ijkitik}ngmr
{snjrdmsicgmr'
n
{sntér
km gnr
gibmjbinr {snjrncgmr
km
pmrbn8
y'
a{snrfn{msinrsmgn{itnrn gn
pmrbn
ns{mrnjngy n gnijtmr{ionbiòj'
{aka
mgga'
kmj{sa
km }jfnsba
~}m
onsnj{ibm
mg }rar}r{mj{ncgmkm gar
smb}srar
pmr~}msarn
jitmg
jnbiajng y km
bnsîb{ms omjmsng*
Bafa ~}mkn
km
fnjidimr{a'
mg
psaymb{a
km gmy ~}m
#Fakidibn
mj mg
îfci{a
km gn
r}r{mj{ncigiknk
km
smb}srar
eiksaciagòoibar'
nbbmra
n gn nb{itiknk pmr~}msn ijk}r{sing y
ns{mrnjng y
smo}gnbiajmr pnsn
gn
ijtmr{ionbiòj
y
dirbngi|nbiòj'
gn gmy
Omjmsng
km
Pmrbn
y
Nb}ib}g{}sn baj{mjikn mj gn gmy
J°
>5*593
y r}r
fakidibnbiajmr#'
ja mr km n~}mggnrfmkiknr gmoirgn{itnr r}rbmp{icgmr km ndmb{ns kismb{nfmj{m n gar p}mcgar ijkæomjnr*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->