Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tahkimat_yonergesi

tahkimat_yonergesi

Ratings:
(0)
|Views: 188|Likes:
Published by kartal757575

More info:

Published by: kartal757575 on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
tahkimat yönergesi 1
YERALTI OCAKLARINDA TAHKİMAT YÖNERGESİ
(
Tüzük madde 42:
Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere,uygun ve yeterli tahkimat yapılır.Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler düşürülür veya tahkimatla düşmeleri önlenir.Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa, bunlar sıkıca doldurulur ve sıkıştırılır.Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında, parça düşmelerini önleyecek özel önlemler alınır.Bu tahkimat fenni nezaretçilerin, işin özelliğine göre belirleyeceği teknik esasları kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır.
Tüzük madde 48:
Her ocakta bu tüzüğün 42. maddesine göre hazırlanacak yönerge, mühendis ve nezaretçilerin rapor defterinde bulundurulur.)
 
A-GENEL
1-
 
Yeraltında açık tutulması gereken yerlere, tavan kendini taşıyacak kadar sağlamolmadıkça, kesitlerine ve şartlarına uygun tahkimat yapılması zorunludur.2-
 
Ağaç, Demir, Beton gibi malzemelerle veya bunların birleşimleriyle yapılacak tahkimatın özellikleri ve şekli ;a)
 
Açılacak yerin açık tutulacağı süre, b)
 
Jeolojik yapı,c)
 
Malzeme nakliyatı,d)
 
 Nakliyat üniteleri,e)
 
Ayak ve diğer ekipmanların boyutları,f)
 
Açılacak yolların açılma metodu, kullanılacak makina cinsi,dikkate alınarak fenni nezaretçi, yardımcıları ve ocak teknik elemanlarınca belirlenir. Belirlenen tahkimat şekli fenni nezaret rapor defterine yazılarak daiminezaretçilere bildirilir.3-
 
Özel Durumlarda belirlenecek olan tahkimat şekli veya tahkimat şeklinde yapılacak değişiklikler fenni nezaretçi veya yardımcıları tarafından belirlenerek daiminezaretçilere bildirilir.4-
 
Ocak idaresi ocağın çalışan yerlerinde kolaylıkla kullanılmak üzere yeterli miktardatahkimat malzemesi bulundurur. Daimi nezaretçiler herhangi bir acil durumdakullanılmak üzere yeteri miktarda tahkimat malzemesini uygun yerlerde bulundururlar.5-
 
Her kısımda işin idaresi kendilerine bırakılmış teknik elemanlar, ekip şefleri, kazı,hazırlık veya tahkimat usta ve işçileri çalıştıkları yerin tahkimatının kurallara uygunolarak yapılmasından, tahkimatın kontrolünden, gerekiyorsa derhal tamirininyapılmasından sorumludurlar.6-
 
Ocakta bütün çalışanlar tahkimatlarda gördükleri eksiklikleri, bozuklukları en kısasürede amirlerine bildireceklerdir.
 
tahkimat yönergesi 27-
 
Tahkimatla ilgili usta veya nezaretçi tahkimat veya tamir tarama süresince çalıştıklarıyerdeki işçilerin sağlık ve güvenliğinden ve işyerinin güvenliğinden sorumludurlar.8-
 
Tahkimat bakımından tehlikeli görülen bir yere girmek veya burada çalışmak yasaktır.Bu eksiklik veya tehlikenin giderilmesi maksadıyla, lüzumlu güvenlik tedbirleri almak koşuluyla, nezaretçi veya ustanın kontrolünde tamir veya takviye tahkimat yapılabilir.9-
 
Böyle durumlarda kazı, hazırlık ve tamir tarama ustaları, nezaretçileri tarafından tarif edilen tahkimat şeklini yeterli görmedikleri taktirde o kısmın bir üst amirine durumu bildirebilir.10-
 
İlgili nezaretçiler veya tahkimat işinde çalışanlar lüzumlu gördükleri taktirdekararlaştıran tahkimatın daha takviyeli olarak yapabilirler. Ancak fenni nezaretçininizni olmadan belirlenen tahkimat şeklinden en ufak bir azaltma yapamazlar.11-
 
Bacalarda veya ayaklarda jeolojik yapıdaki değişiklikler nedeniyle aşırı basınçoluşursa ocak daimi nezaretçileri belirlenen tahkimat şeklinin dışında bir tahkimatşeklini hemen uygulayarak gerekli önlemleri alır ve durumu fenni nezaretçiye bildirirler.12-
 
Herhangi bir göçük durumunda, göçük açma işleri daimi nezaretçi ve tecrübeli ustalar tarafından yerin durumuna göre, yeterli tahkimat malzemesiyle gerekli tahkimatsağlam bir şekilde yapıldıktan sonra gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak açılır. Bu işler o andaki sorumlu ocak amiri tarafında atanan kişilerin nezaretindeyapılır.13-
 
Tahkimatın sökülmesi (Tüzük Mad.43)
(
Madde 43
: Tahkimatın sökülmesi, güvenlik kurallarına uygun yöntemlerle, uygun araç ve gereç kullanılarak, nezaretçiningörevlendirdiği bir ustanın sorumluluğu altında, güvenli bir uzaklıkta ve yerde yapılır.)
a-
 
Tahkimatın sökülmesi söküm işlerinde deneyimli usta veteknik elemanlar tarafından yapılır. b-
 
Tahkimatın söküm işlerinde gerekli olan araç ve gereçlerle tümsağlık ve güvenlik önlemleri alınarak, uzaktan sökümgerçekleştirilir.14-
 
Uzun süre çalışılmamış yerlerde çalışmaya başlardan önce tahkimat kontrol edilerek emniyet rapor defterine yazılacak, yol boyunca yapılacak olan tamir ve taramalar tamamlanarak ileriye gidilecektir.
B-BACALARDA TAHKİMAT
1-
 
Bacalarda uygulanacak olan tahkimat şekli ve uygulama esasları fenni nezaretçi veyayardımcıları tarafından belirlenerek fenni nezaret rapor defterine yazılarak, bu işlerleilgili daimi nezaretçilere bildirilir.2-
 
Bacalarda yapılan tahkimatta iki bağ arasındaki mesafe 2 m’ yi geçemez. Bumesafenin ne olacağına ocakta değişen şartlar dikkate alınarak daimi nezaretçiler tarafından uygulanarak, daha sonra fenni nezaretçiye bildirilir.3-
 
Bacalarda tahkimat malzemesi olarak ağaç kullanılacaksa kasa tahkimatı yapılır.4-
 
Yapılan tahkimatın üzeri ve yanları tavandan taş düşmelerini önlemek, tahkimatın bozulmasını önlemek ve tahkimatın düzenli yük almasını sağlamak için yeterincekama veya hasır tellerle emniyet altına alınır. Hasır teller birbirine bağlanacak veya
 
tahkimat yönergesi 3 birbirinin üzerine oturacak şekilde döşenir. Kamalar en az iki bağı birbirine bağlayacak şekilde ve 10 cm dışarı taşacak şekilde olacaktır.5-
 
Yapılan tahkimatın boyunduruk ve yan direkleri tavana ve yan duvarlara takozlarlaiyice sıkılanır.6-
 
Başyukarılarda fırçalar sıklaştırılır, takviye tahkimatı yapılır. Gerekirse bağ aralıklarıdüşürülür. Ayrıca tahkimatın tavana ve yan duvarlara, daha iyi sıkıştırılması sağlanır.7-
 
Tahkimat direklerinin konacağı yerler kaymaları önlemek ve sağlam zemine oturtmak için bir miktar kazılacaktır. Tabanı yumuşak olan zeminlerde direklerin altlarına ağaç, beton veya demirden özel yapılmış plakalar konarak tahkimatın tabana gömülmesiönlenir.8-
 
Bacalarda yapılan tahkimatlar birbirlerine, fırçalar ile irtibatlanır. Ağaç tahkimattafırça malzemesi olarak yuvarlak ağaç veya kama kullanılır. Demir tahkimatta isekullanılan tahkimat malzemesine uygun olarak ağaç veya özel demir fırçalar kullanılır.9-
 
Her şartta trapez kesitte yan direklere ve boyunduruklara vurulan rçalar 2’dentoplam 6 ‘dan az, dairesel kesitlerde ise toplam 6’dan az fırça vurulamaz. Fırça sayısıgaleri kesitine göre düzenlenebilir. Bu durum fenni nezaretçi veya yardımcılarıtarafından belirlenerek, daimi nezaretçilere bildirilir.10-
 
Eğimli bacalarda kullanılan direkler tavan–tabana dik doğrultudan 5
0
meyil yukarıdoğru eğik olarak vurulur.11-
 
Tavanın bozuk ve akıcı olduğu baca açma işlerinde tahkimat şekli ve kullanılacak malzeme, fenni nezaretçi ve ocak daimi nezaretçileri tarafından belirlenerek uygulamayapılır.12-
 
Yeni açılacak yolların başlama yerlerindeki tahkimat, kilit tahkimatıyla takviyeedilerek yeni bacaya öyle başlanacaktır. Eğer demir bağlı bir bacadan giriş yapılıyorsasökülen direklerin boyundurukları bu kilit tahkimatıyla irtibatlandırılacaktır.13-
 
Demir bağlar iki veya daha fazla parçanın uc uca bağlanması suretiyle (rijit-esnekiz bağ) yapılacaksa parçalar birbirine özel hazırlanmış pabuçlarla ve sadece belirlenenkesitteki ve özellikteki cıvatalarla veya özel bağlantı kamaları kullanılarak  bağlanacaktır.14-
 
Demir bağla yapılan tahkimatla parçalar birbirlerinin içine geçen parçalar halinde ise(Esnek –Kayıcı-TH bağ) biri diğerinin içine en az 30 cm geçmiş olacak ve her  bağlantıda iki kelepçe olacak, kelepçelerin cıvataları belirlenen kuvvetle özel tork anahtarı ile sıkılacaktır.15-
 
Yan direk ve boyunduruk arasında mümkün olduğunca boşluk kalmayacak şekildeolacaktır. Eğer boşluk kalırsa bu boşluk uygun malzemelerle doldurularak kelepçelerincıvataları sıkılacaktır.16-
 
Eğimi yüksek olan baş yukarılarda insan ve malzeme yolu ayrılır. Ve arın akıcı ise,arına kapak yapılarak ona göre ilerleme yapılır.17-
 
Tavanın bozuk olduğu, basıncın yüksek olduğu yerlerde bağ aralıkları sıklaştırılarak,gerekiyorsa takviye tahkimatı yapılır. Ağaç tahkimatta kilit sarma, poligon veya ortadirek takviyesi, demir bağlarda orta direk, kilit sarma tahkimatı takviyesi yapılır.18-
 
Meyilli yollarda tahkimat şekli, işyerinin şartlarına uygun olarak fenni nezaretçi vedaimi nezaretçiler tarafından fenni esaslara uygun olarak belirlenip tahkimat rapor defterine yazılıp uygulanır.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Sinan Kırcali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->