Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radnička borba 5

Radnička borba 5

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Radnička Borba
Tromjesečni časopis za socijalna pitanja i društvenu kritiku, Radnička borba, teži jasno artikulirati nezadovoljstvo svih potlačenih skupina, prvenstveno radnika i studenata, zalažući se pritom za promjenu društvene stvarnosti u njihovu korist.
U ovom broju:
- Intervju sa radnicima Poljoprerade u štrajku
- Kako zaštiti radnike i suzbiti nezaposlenost i siromaštvo?
- Štrajk u osječkoj pivovari -epilog
- Nezaposlenost u Hrvatskoj-crne statistike
- Kazališna predstava u hotelu Sheraton
- Radnički plan B za Treći maj
- Tamna strana EU
Ne znate vaša radnička prava, mislite da se krše? Nemate se kome obratiti? Kontaktirajte nas i pružamo besplatni profesionalni pravni savjet!
Tromjesečni časopis za socijalna pitanja i društvenu kritiku, Radnička borba, teži jasno artikulirati nezadovoljstvo svih potlačenih skupina, prvenstveno radnika i studenata, zalažući se pritom za promjenu društvene stvarnosti u njihovu korist.
U ovom broju:
- Intervju sa radnicima Poljoprerade u štrajku
- Kako zaštiti radnike i suzbiti nezaposlenost i siromaštvo?
- Štrajk u osječkoj pivovari -epilog
- Nezaposlenost u Hrvatskoj-crne statistike
- Kazališna predstava u hotelu Sheraton
- Radnički plan B za Treći maj
- Tamna strana EU
Ne znate vaša radnička prava, mislite da se krše? Nemate se kome obratiti? Kontaktirajte nas i pružamo besplatni profesionalni pravni savjet!

More info:

Published by: Radnička Borba on Jun 19, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
 
5. broj 0.5 kn www.radnickaborba.org.
Časopis za socijalna pitanja i društvenu kritiku
ITIHDZ,ITI SDP,VEĆRADIČKAVLAST
Radnici - studenti, vrijeme je za otpor!
 
ORGAIZIRAJMO OTPOR!
Prema službenim podacimakrajem veljače zabilježeno je 317 625 nezaposlenih,međutim da bi se približili pravom stanju stvari uovome trenutku trebamo utaj broj uračunati i sve onekoji nisu prijavljeni nazavodu za nezaposlene, onekoji su dobili otkaz u periodu nakon što su ovi podaci objavljeni, kao i onekoji još samo formalno rade – odnosno one koji za svojrad ne primaju plaće i čijese firme nalaze na rubu propasti. Rast nezapo-slenosti i pogoršavanježivota radnika, odnosnosvih onih koji žive odsvojega rada za koji primaju plaću, u ovoj se godininastavljaju još i brže nego u prošloj. Međutim, jasno se počela naslućivati i iznimno bitna razlika proteklihnekoliko mjeseci bilo jeobilježeno stalnim širenjemi razbuktavanjem radničkogotpora, posebno najpot-lačenije i najvažnijeradničke skupine – industrijskih radnika.Daljnje jačanje radničkogotpora, borbeno organi-ziranje svih radnika bez
Intervju sa radnicimaPoljoprerade u štrajku
5
Kako zaštiti radnike isuzbiti nezaposlenost isiromaštvo?
7
Štrajk u osječkojpivovari -epilog
9
ezaposlenost uHrvatskoj-crne statistike
11
Kazališna predstava uhotelu Sheraton
12
Radnički plan B zaTreći maj
14
Tamna strana EU
15
Inside this issue:
 
Radnička borba
 
 2
"...moramo organizirati zajedničkiotpor. Taj otpor mora biti usmjerens jedne strane protiv poslodavacačija je neutaživa glad za profitom itežnja za što većim izrabljivanjemradnika dovela do ovakve situacije,a s druge strane protiv Vlade i svihostalih parlamentarnih stranakakoji u svojoj politici štite bogatevlasnike kapitala, a opterećuju idodatno napadaju onenajugroženije i najsiromašnije(Zakon o radu, ekonosmki program...)
5 brojwww.radnickaborba.org
Radnička borba
ČASOPIS ZA SOCIJALA PITAJA I DRUŠTVEU KRITIKU
 
"...otpor mora biti usmjeren s jedne strane protiv poslodavacačija je neutaživa glad za profitom i težnja za što većimizrabljivanjem radnika dovelado ovakve situacije, a s drugestrane protiv Vlade i svihostalih parlamentarnih stranakakoji u svojoj politici štite bogatevlasnike kapitala, a opterećuju idodatno napadaju onenajugroženije inajsiromašnije ..."
obzira na struke i sindikate, testvaranje savezništva sa studentima,nezaposlenima i umirovljenicima predstavlja jedinu nadu za promjenu.Ova jednostavna činjenica iz dana udan postaje sve jasnija sve većem broju ljudi. Zadatak koji je pred nas postavljen glasi: suočeni sanezaposlenošću, krizom, posku- pljenjima, snižavanjem plaća isiromaštvom, moramo organiziratizajednički otpor. Taj otpor mora bitiusmjeren s jedne strane protiv poslodavaca čija je neutaživa glad za profitom i težnja za što većimizrabljivanjem radnika dovela doovakve situacije, a s druge strane protiv Vlade i svih ostalih parlamentarnih stranaka koji u svojoj politici štite bogate vlasnike kapitala, aopterećuju i dodatno napadaju onenajugroženije i najsiromašnije (Zakono radu, ekonomski program...). Jedinou organiziranju otpora, a ne u milostionih koji stalno rade protiv interesavećine društva – političara i kapitalista,možemo vidjeti put prema izlazu izkrize. Ne postoji mogućnost da ovdjenavodimo sve primjere radničkih borbiu proteklom periodu, no prisjetimo seukratko samo nekih: radnici željezareSplit započeli su svoj peti štrajk glađuzbog odvoza tisuću i pol tona željeznežice bez njihovog znanja i protivno postignutim dogovorima; radniciosječke “Pivovare” stupili su u štrajk zbog prijetnje snižavanja plaće za 1500kn i otpuštanja dijela radnika; zbogneizvjesne budućnosti Jadranske pivovare radnici su se pobunili izauzeli tvornicu uz zabranu ulaskadirektoru; uslijed nezadovoljstvaskrenuti pozornost i na značajnuinicijativu radnika riječkog Trećegmaja koji su u cilju zaštite ne samosvoji radnih mjesta, već i sameopstanka same brodograđevinarskeindustrije u Rijeci razradili plan B prema kojemu bi od države samiradnici dobili na upravljanje brodogradilište u roku od pet godina.Činjenica pred kojom se ne moguzatvoriti oči jest da su svi navedenioblici radničkog otpora u pravilu bili pregovorima oko stečaja s upravomtvrtke u okviru koje posluju radnicigrađevinskog poduzeća Dubrovnik  blokirali su pristup kamenolomuDubac, radi neisplate plaća započeo je štrajk u Tehnodrvu d.o.o u Slatini;Slavonskom su brodu štrajkaliradnici Sušionice voća i povrća izVrpolja koji šest mjeseci nisu primili plaću, radnici HŽ-a održali su kraćištrajk upozorenja; u Rijeci je održanveliki sindikalni prosvjed…Bitno je provedeni od strane sindikalnihaktivista, većinom SSSH-ovih ili HUS-ovih sindikata i da su u njima borbenisindikalni povjerenici imali ogromnuulogu. Takav razvoj događaja je daonajbolji odgovor svim onim sektašimakoji su tvrdili da sindikatima trebaokrenuti leđa, da će ih se u stvarnoj borbi moći preskočiti, da su postalisuviše birokratizirani da bi aktivnovodili borbu u interesu radnika, da ćese preko noći širom rasprostraniti
Organizirajmo otpor!
 
3
5 brojwww.radnickaborba.org
Radnička borba
ČASOPIS ZA SOCIJALA PITAJA I DRUŠTVEU KRITIKU
sindikalni povjerenik PPDiV-a uJadranskoj pivovari predvodi radnike uzauzimanju tvornice i blokiranju ulazadirektoru, te poziva dalmatinskeradnike na zauzimanje tvornica “koje jesu njihove”. Potrebno je bitineprestano kritičan i u konkretnimsituacijama razotkrivati oblike birokratskog ponašanja, te se boriti protiv birokratskih elemenata usindikatima, ujedno zagovarajućireformiranje, demokratizaciju idebirokratizaciju postojećih sindikata,kao i njihovo ujedinjavanje. Slabi, birokratizirani, nedemokratski irazjedinjeni sindikati idu na ruku samo privilegija, ali i stava prema nizukonkretnih pitanja. Potrebno jeizbjegavati svake površne, vulgarne i jednostrane ocjene prema kojima se natemelju nekoliko podataka cijelisindikat proglašava “lošim i birokratiziranim” ili se birokracijaautomatski poistovjećuje samo s jednom skupinom unutar sindikata itd. Nedavni primjeri nas jasno uče tomekoliko treba biti oprezan : sindikalni povjerenik PPDiV-a u osječkoj“Pivovari” pristaje na najgori vidizdaje radničkih interesa u interesukapitalista Komaka nasuprot interesa ivolje većine radnika; u isto vrijemeradnički plenumi po uzoru nastudentske koji će istog časa sindikateučiniti suvišnima itd… Događaji kojesmo na početku teksta ukratkospomenuli samo su potvrdili ono štosmo neprestano isticali : suočeni skrizom i potrebom organiziranjaradnici će se prvenstveno okrenutisvojim tradicionalnim organizacijama -sindikatima. U isto se vrijeme također  jasno pokazalo da sindikalnesredišnjice nisu pokazale spremnost izainteresiranost za poduzimanjeodlučnih i potrebnih akcija kao što sumasovni štrajkovi i prosvjedi na raziničitave zemlje, a ne samo u okvirima pojedinih tvornica. Usprkos otvorenojradikalizaciji radničkog otpora, sve odHUS- ovih prosvjeda koji su se poklopili s periodom druge blokadefakulteta, pa do najava o jednosatnomgeneralnom štrajku i prosvjeda za Prvimaj nije bilo pokušaja organiziranja jedinstvenog radničkog otpora narazini cijele zemlje; a i ovi najavljenioblici se više mogu shvatiti kao akcijeupozorenje nego kao ozbiljne borbenesindikalne aktivnosti. Ujedno nemožemo ne zaboraviti sve oneslučajeve u kojima su sindikalnesredišnjice pristale na besmislena popuštanja, odugovlačenja, teneopravdane kompromise. Daleko odtoga da bi sve ove stvari bile slučajne,one ukazuju na veoma veliku opasnostod određenih skupina unutar sindikatakoje, u velikoj mjeri zahvaljujućimaterijalnim povlasticama i vlastitojotuđenosti od realnih radnika iradničkih problema, nisu sklonedosljedno zastupati radničke interese,već se povezuju s državom i poslovnimkrugovima, neprestano izdajući onekoje formalno zastupaju. Radi se oonome što nazivamo sindikalnom birokracijom. Birokracija se u velikom broju slučajeva, no naravno ne iautomatski, može poistovjetiti sasredišnjim rukovodstvima sindikata.Ono što karakterizira birokraciju jestčinjenica da u svojim rukamastudentski plenumi prilikom blokadafakulteta koji bi trebali postati efikasanmodel organiziranja radnika u štrajku i prilikom preuzimanja tvornica.Sastajući se svakodnevno, razmatrajućisva aktualna pitanja i donoseći odluke,radnički savjeti bi na adekvatan načinmogli izraziti volju većine radnika ionemogućiti izdaju i nedopustivokompromise na koje bi u njihovo imemogla pristati sindikalna birokracija. Na taj način svaki radnik punopravnoonima protiv kojih smo se zaostvarivanje svojih prava prisiljeni boriti. Za razliku od dosadašnjih oblikaorganiziranja štrajkačkih odbora, bilo bi potrebno staviti veći naglasak upravo na sudjelovanje svihneposredno zainteresiranih radnika, uz pravo na iznošenje mišljenja iodlučivanja, kao obavezujućemaspektu radničkog upravljanja. Veomaznačajan primjer neposredno – demokratskog odlučivanja pružajusudjeluje u kreiranju odluka, te ujednoza njih snosi i odgovornost. Prirodno jeda će u znatnom broju slučajeva borbeni sindikalni povjerenici imatinajveći utjecaj, no oni nipošto ne bismjeli imati bilo kakva posebna pravau odnosu na ostale članove radničkihsavjeta. Upravo bi od njih trebalakrenuti inicijativa za formiranjemneposredno - demokratskih tijela u poduzećima. Također je prirodno da ćese u svim slučajevima većih poduzeća,koncentrira procese donošenja odlukaod interesa za sve radnike, da održavanedemokratičnost sindikata i pasivnostvećine radnika koji bi trebali pasivnočekati i dopustiti da ih birokracija predstavlja, da njezini pripadnici imajuočigledno povlaštenu razinu plaća, teda često sami niti ne pripadajuradničkoj klasi, što znači da kod njihniti da ne postoji pretjeran interes da juse dosljedno zastupa. Iz navedenoga proizlazi sklonost popuštanjima,kompromiserstvu, te povezivanju s poslovnim i političkim elitama,odnosno državom. Sindikalni birokratizam predstavlja odnos moći i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->