Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EsP G7 SLM Quarter 1-2

EsP G7 SLM Quarter 1-2

Ratings:
(0)
|Views: 3,740|Likes:
Published by Kristine Sumalinog

More info:

Published by: Kristine Sumalinog on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
Edukasyon sa Pagpapakatao I
Unang Markahan
MODYUL 1: MGA ANGKOP AT INAASAHANGKAKAYAHAN AT KILOS SA PANAHON NGPAGDADALAGA/PAGBIBINATA
Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo?
Madalas mo bang tingnan ang sarili mo sasalamin nitong mga nagdaang araw? Marahilnapapansin mo na ang malaki mong pagbabagomula noong ikaw ay nasa mga unang taon mo saelementarya. Marami ka ng ginagawa noon na ayawmo ng gawin ngayon. At maging ang mga tao saiyong paligid ay napapansin mong nag-iiba na ngkanilang paraan ng pakikitungo sa iyo.Nalilito ka na ba? Minsan tinatawag kang bata; minsan naman ay sinasabingdalaga o binata ka na. Nakalilito talaga. Ikaw ay nasa yugto ng buhay mo natinatawag na panahon ng unti-unting pagbabago (
transition period 
) o paglipat mulasa isang yugto ng buhay patungo sa susunod. Ikaw ngayon ay tumatahak sa yugtong pagdadalaga o pagbibinata (
adolescence 
). Upang lubos na makilala ang sarili,napakarami mong kailangang maunawan tungkol sa yugtong ito.
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunodna kaalaman, kakayahan at pag-unawa
a. Natutukoy ang mga pagbabago sa sarili mula sa gulang na 8 o 9hanggang sa kasalukuyan sa aspetong: (a) Pakikipag-ugnayan (moremature relations) sa mga kasing-edad, (b) Papel sa lipunan bilang babae olalaki, (c) Asal sa pakikipagkapwa at sa lipunan, at (d) Kakayahangmakagawa ng maingat na pagpapasya
1
 
b. Natatanggap ang mga pagbababagong nagaganap sa sarili sa panahonng pagdadalaga/pagbibinatac. Naipaliliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahangkakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga /pagbibinata ay nakatutulong sa:
pagkakaroon ng tiwala sa sarili
paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay (paghahanda sapaghahanapbuhay at paghahanda sa pag-aasawa / pagpapamilya), at
pagiging mabuti at mapanagutang taod. Naisasagawa ang mga angkop na hakbang tungo sa paglinang ng apat nainaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ngpagdadalaga/pagbibinata
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput sa titik b:
a. May nabuong mga tiyak na hakbang sa paglinang ng apat na inaasahangkakayahan at kilosb. May kalakip na mga patunay ng pagsasakatuparan ng mga hakbang sapaglinang ng apat na inaasahang kakayahan at kilosBilang panimula ay subukin mo ang iyong sarili sa mga konseptong iyongmatututuhan sa aralin na ito. Mahalaga ang bahaging ito upang mataya ang iyongdating kaalaman sa konseptong pag-aaralan
PAUNANG PAGTATAYA
1. Ang mga sumusunod ay mahahalagang layunin ng inaasahang kakayahan atkilos (developmental tasks) sa bawat yugto ng pagtanda ng tao
maliban 
sa:a. Nagsisilbing gabay kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ngbuhayb. Nakatutulong upang malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mgabagong sitwasyonc. Nagtuturo sa isang nagdadalaga/nagbibinata ng mga nararapat na gawinna akma sa kanilang edad
2
 
d. Nagsisilbing pangganyak o motibasyon upang gawin ng isangnagdadalaga/nagbibinata ang inaasahan sa kanya ng lipunan2. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga inaasahang kakayahan at kilos na dapatmalinang sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata
maliban 
sa ______.a. Pagsisikap na makakilos ng angkop sa kanyang edadb. Pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalakic. Pagtamo at pagtanggap ng maayos na ugali sa pakikipagkapwad. Pagtamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad3-4. Basahin at unawain ang mga talata sa ibaba. Pagkatapos, sagutin angbilang 3-4 .
Pagtuntong ng isang bata sa kanyang ika-labintatlong taon, nagsisimula angmatulin at kagyat na pagbabago sa kanyang pag-iisip at pag-uugali. Kung dati aykuntento na ang isang batang lalaki sa paglalaro, ngayon ay tila naaakit na siyangtumingin sa kababaihan. Gayundin ang isang batang babae: nagsisimula na rinsiyang kumilos na tulad sa isang ganap na babae.Sa panig ng kalalakihan, nagiging masilakbo ang kanilang pag-iisip at pag-uugali: laging tila humaharap sa hamon na susubok sa kanilang katapangan.Nagiging mapangahas sila sa anumang bagay, waring ipinagwawalambahala angpanganib, nagkukunwarinng hindi nababalisa sa anumang suliranin. Ito angpanahon kung saan tila naghihimagsik ang isang kabataan, waring di matanggap angkatotohanang hindi pa siya ganap na lalaki at nagpupuyos ang kalooban napasubalian ito sa mundo. Ito ang panahon na ang isang lalaki ay wala pangnapapatunayan sa kanyang sarili at sa iba, kaya napakalaki ng kanyang kawalan ngseguridad, laging humahanap ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kahalagahan.Sa panig ng kababaihan, ang isang nagdadalaga ay nagsisimulang iwanan angdaigdig ng mga manika at laruan, nag-iingat na kumilos nang magaslaw o tila bata.Isa siyang bulaklak na nagsisimulang mamukadkad.
Hango sa: 
3. Ano ang pangunahing paksa ng sanaysay?a. Ang pagbabago sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinatab. Ang mga karanasan na pinagdaraanan ng mga nagdadalaga/nagbibinata.c. Ang damdamin ng mga nagdadalaga/nagbibinata sa mga pagbabagongkanilang pinagdaraanand. Ang pagkakaiba ng pagbabagong pinagdaraanan ng isang nagdadalagaat nagbibinata
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Calantas Jay-ar liked this
Septiani C. Suyono liked this
Kianna Ella J. Vale liked this
Bhea Marie Legarte liked this
Jodie Gail liked this
Dezine Gatdula liked this
Verino Magallanes Tidoso liked this
Julymae Ruedas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->