P. 1
Judicial Reforms in Pakistan

Judicial Reforms in Pakistan

Ratings: (0)|Views: 2,271|Likes:
Published by Aamir Mughal
Media Gate: Lawyers, & Jang Group/Geo TV. http://chagataikhan.blogspot.com/2012/06/media-gate-lawyers-jang-groupgeo-tv.html REFORMING THE JUDICIARY IN PAKISTAN Asia Report N°160 – 16 October 2008 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. BACKGROUND................................................................................................................ 3
A. ISLAMISING THE POLITY .....................................
Media Gate: Lawyers, & Jang Group/Geo TV. http://chagataikhan.blogspot.com/2012/06/media-gate-lawyers-jang-groupgeo-tv.html REFORMING THE JUDICIARY IN PAKISTAN Asia Report N°160 – 16 October 2008 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. BACKGROUND................................................................................................................ 3
A. ISLAMISING THE POLITY .....................................

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Aamir Mughal on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
TJGOTBMAC XFJ EZHMNM@T] MA Y@LM^X@A
@~m` Tjyotx A¹079 „ 07 Onxodjt 4996 
 
X@DKJ OG NOAXJAX^JVJNZXMWJ ^ZBB@T] @AH TJNOBBJAH@XMOA^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mM!
 
MAXTOHZNXMOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0
 
MM!
 
D@NLCTOZAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
 
@!
 
M
^K@BM^MAC XFJ
Y
OKMX]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
 
D!
 
W
@KMH@XMAC
B
MKMX@T]
M
AXJTWJAXMOA^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
 
N!
 
H
JBONT@XMN
X
T@A^MXMOA @AH
E
ZHMNM@K
T
JGOTB
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
 
MMM!
 
M^K@BM^MAC XFJ KJC@K ^]^XJB5 MA^XMXZXMOA@KM^JHHM^NTMBMA@XMOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7
 
@!
 
X
FJ
D
K@^YFJB]
K
@S
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7
 
D!
 
X
@TCJXMAC
@
FB@HM^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6
 
N!
 
S
OBJA @AH XFJ
F
ZHOOH
O
THMA@ANJ^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!09
 
H!
 
X
FJ
G
JHJT@K
^
F@TM@X
N
OZTX
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!00
 
MW!
 
TJ^XOTMAC XFJ TZKJ OG K@S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0>
 
@!
 
X
FJ
Y
JA@K
N
OHJ
5
 
T
J^XOTMAC
G
ZAH@BJAX@K
T
MCFX^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!08
 
D!
 
Y
TMOTMXM^MAC XFJ
H
JKMWJT] OG
E
Z^XMNJ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0:
 
W!
 
NOA^OKMH@XMAC HJBONT@N]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!06
 
@!
 
T
JWJT^MAC
B
Z^F@TT@G
^
K
JC@N]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!06
 
0!
 
Tjyj`kmac xfj ^jwjaxjjaxf @bjahbjax!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!06
 
4!
 
Tj~xotmac xfj ezhcj~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!06
 
D!
 
@
^^J^^MAC XFJ
YYY”
^
N
OA^XMXZXMOA@K
T
JGOTB
Y
@NL@CJ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49
 
0!
 
Ezhmnm`k `yyomaxbjax~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49
 
4!
 
Ezhmnm`k `nnozax`dmkmx}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44
 
>!
 
Ezhmnm`k `nxmwm~b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44
 
8!
 
Jahmac xfj honxtmaj og ajnj~~mx}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4>
 
N!
 
X
FJ
T
OKJ OG XFJ
D
@T
5
 
T
JGONZ^MAC XFJ
K
@S]JT^
 
B
OWJBJAX
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48
 
H!
 
X
FJ
M
AXJTA@XMOA@K
T
OKJ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47
 
0!
 
@a mhjokoc} dj}oah Y`lm~x`a”~ dothjt~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47
 
4!
 
Maxjta`xmoa`k jac`cjbjax!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43
 
WM!
 
NOANKZ^MOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4=
 
@YYJAHMNJ^
@!
 
B
@Y OG
Y
@LM^X@A
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>0
D!
 
@
DOZX XFJ
M
AXJTA@XMOA@K
N
TM^M^
C
TOZY
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>4
N!
 
N
TM^M^
C
TOZY
T
JYOTX^ @AH
D
TMJGMAC^ OA
@
^M@
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>
H!
 
N
TM^M^
C
TOZY
D
O@TH OG
X
TZ^XJJ^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>7 
 
 
@~m` Tjyotx A¹079 07 Onxodjt 4996 
TJGOTBMAC XFJ EZHMNM@T] MA Y@LM^X@AJVJNZXMWJ ^ZBB@T] @AH TJNOBBJAH@XMOA^
Y`lm~x`a”~ tjxzta xo nmwmkm`a cowjtabjax `gxjt jmcfx }j`t~og bmkmx`t} tzkj `ah xfj ~mhjkmamac og xfj bmkmx`t}”~tjkmcmoz~ `kkmj~ ma xfj Gjdtz`t} 4996 jkjnxmoa~ oggjt `aoyyotxzamx} xo tj~xotj xfj tzkj og k`s `ah xo tjwmjs`ah tjyj`k hm~ntmbma`xot} tjkmcmoz~ k`s~ xf`x tj~xtmnxgzah`bjax`k tmcfx~+ gzjk jvxtjbm~b `ah hj~x`dmkm~j xfjnozaxt}! Ezhmnm`k tjgotb~ sozkh tjbowj xfj kjc`k nowjtzahjt sfmnf jvxtjbm~x~ x`tcjx xfjmt tmw`k~ `ah jvykomx` nzkxztj og wmokjanj `ah mbyzamx}! Ja~ztmac ezhmnm`kmahjyjahjanj sozkh `k~o ~xtjacxfja xfj xt`a~mxmoa xohjbont`n} `x ` xmbj sfja mx m~ djmac zahjtbmajh d}sot~jamac wmokjanj!K`s~ xf`x hm~ntmbma`xj oa xfj d`~m~ og tjkmcmoa `ahcjahjt+ mankzhmac xfj dk`~yfjb} k`s+ `axm"@fb`hm k`s~+Fzhooh Othma`anj~ `ah
Pm~`~
&tjxtmdzxmoa- `ah
 Hm}`x 
 &dkooh} boaj}- k`s+ `tj y`tx og xfj kjc`n} og bmkmx`t}tzkj! Cmwja noa~xmxzxmoa`k nowjt d} bmkmx`t} tzkjt~ `ahkjc`k ~`anxmoa d} ~zyjtmot noztx~ zasmkkmac xo zyfokhgzah`bjax`k gtjjhob~+ xfj~j k`s~ f`wj zahjtbmajhxfj tzkj og k`s+ janozt`cjh wmcmk`axm~b `ah jbdokh"jajh tjkmcmoz~ jvxtjbm~x~! Xfj~j jvxtjbm~x~ f`wj z~jhxfjb xo `hw`anj ` t`hmn`k mhjokoc} og jvnkz~moa+ nzt"x`mk gtjj jvytj~~moa `ah hm~ntmbma`xj `c`ma~x sobja`ah tjkmcmoz~ `ah ~jnx`tm`a bmaotmxmj~!Boxmw`xjh d} ~jkg"ytj~jtw`xmoa `ah ~jkg"maxjtj~x+ Y`lm"~x`a”~ ~zyjtmot ezhmnm`t} f`~ aox ez~x g`mkjh xo oyyo~jM~k`bmn kjcm~k`xmoa xf`x wmok`xj~ gzah`bjax`k tmcfx~ dzxf`~ `k~o tjyj`xjhk} g`mkjh xo zyfokh xfj noa~xmxzxmoa!Sfmkj ~zyjtmot noztx~ f`wj w`kmh`xjh bmkmx`t} maxjtwja"xmoa~+ bmkmx`t} tjcmbj~ f`wj b`amyzk`xjh ezhmnm`k`yyomaxbjax~+ ytoboxmoa~ `ah tjbow`k~+ ~xj`hmk} yztc"mac fmcfjt noztx djanfj~ og mahjyjahjax"bmahjh ezhcj~!Xfm~ f`~ yz~fjh xfj ezhmnm`t} gztxfjt xo xfj mhjokocmn`ktmcfx! Xoh`}+ ezhmnm`k mahjyjahjanj m~ f`byjtjh aox oak}d} xfj ~x`xj dzx `k~o d} tmcfx"smac tjkmcmoz~ ctozy~!Mg hjbont`xmn gzanxmoamac m~ xo dj xtzk} tj~xotjh+ xfjbmkmx`t}”~ yokmxmn`kk} boxmw`xjh noa~xmxzxmoa`k `ah kjc`knf`acj~ xf`x f`wj t`hmn`km~jh ~s`xfj~ og Y`lm~x`am~onmjx} bz~x dj tjwjt~jh! Mg xfj hjbont`xmn xt`a~mxmoam~ xo dj ~z~x`majh `ah ~xtjacxfjajh+ xfj gtjjk} jkjnxjhcowjtabjax bz~x tj~yjnx ezhmnm`k mahjyjahjanj+ `ahxfj ezhmnm`k `tb og xfj ~x`xj bz~x kmwj zy xo mx~ tj~yoa"~mdmkmx} xo ytoxjnx `ah ytj~jtwj xfj noa~xmxzxmoa!Y`lm~x`a”~ xso k`tcj~x a`xmoa`k"kjwjk y`txmj~+ xfj Y`lm~x`aYjoykj”~ Y`tx} &YYY-+ aos ma cowjtabjax+ `ah xfjY`lm~x`a Bz~kmb Kj`czj"A`s`u &YBK"A-+ xfj b`maoyyo~mxmoa y`tx}+ f`wj ykjhcjh xo zaho xfj kjc`n} og bmkmx`t} tzkj! Zyoa `~~zbmac yosjt ma B`tnf+ xfj YYY`ah YBK"A+ xfja no`kmxmoa y`txajt~+ tjkj`~jh ~notj~og yokmxmn`k hjx`majj~+ mankzhmac k`s}jt~ `ah ezhcj~`ttj~xjh hztmac Bz~f`tt`g”~ Aowjbdjt 4993 b`txm`kk`s! Xfj} `k~o kmgxjh xfj bmkmx`t} tjcmbj”~ d`a oa k`dozt`ah ~xzhjax zamoa~+ `ah nobbmxxjh xo jagotnmac d`~mnfzb`a tmcfx~! Xfj no`kmxmoa cowjtabjax f`~ ~manj za"t`wjkkjh+ ytmb`tmk} owjt hm~`ctjjbjax~ oa bjnf`am~b~xo tj~xotj owjt :9 fmcfjt noztx ezhcj~+ mankzhmac xfj^zytjbj Noztx nfmjg ez~xmnj+ mkkjc`kk} hm~bm~~jh hztmacBz~f`tt`g”~ jbjtcjan}! Ajwjtxfjkj~~+ doxf y`txmj~tjb`ma nobbmxxjh xo tj~xotmac noa~xmxzxmoa`km~b+ xfjtzkj og k`s `ah ezhmnm`k mahjyjahjanj! Xfjmt `dmkmx} xotj`nf noa~ja~z~ oa xfj ajnj~~`t} noa~xmxzxmoa`k nf`acj~xo tjbowj xfj bmkmx`t}”~ yokmxmn`k hm~xotxmoa~ smkk hjxjt"bmaj xfj gzxztj og xfj hjbont`xmn xt`a~mxmoa!Djgotj xfj no`kmxmoa nokk`y~jh+ hztmac ajcoxm`xmoa~ smxfxfj YBK"A oa tj~xotmac xfj ezhcj~+ xfj YYY f`h yzxxocjxfjt ` ytoyo~jh noa~xmxzxmoa`k y`nl`cj+ `mbjh `k~o`x cjajt`xmac ` yzdkmn `ah y`tkm`bjax`t} hjd`xj oanoa~xmxzxmoa`k tjgotb! Sfmkj xfj ytoyo~`k~ mankzhjhz~jgzk ~zccj~xmoa~ oa ~xtjacxfjamac y`tkm`bjax”~ tokj`ah zahomac xfj bmkmx`t}”~ noa~xmxzxmoa`k b`amyzk`xmoa~+~obj ytoyo~jh bj`~ztj~ nozkh zahjtbmaj hjbont`xmntjgotb+ mankzhmac ezhmnm`k mahjyjahjanj!Xfj YYY ~fozkh+ `gxjt y`tkm`bjax`t} hjd`xj `ah yzdkmnnoa~zkx`xmoa+ y`txmnzk`tk} smxf xfj d`t `~~onm`xmoa~xf`x f`wj yk`}jh ` kj`h tokj ma gmcfxmac bmkmx`t} tzkj+maxtohznj ` noa~xmxzxmoa`k `bjahbjax y`nl`cj xo tj~xotjhjbont`xmn gzanxmoamac `ah xfj tzkj og k`s! @~mhjgtob tjmaxtohznmac noa~xmxzxmoa`kk} ~`anxmoajh nfjnl~`ah d`k`anj~ djxsjja xfj jvjnzxmwj+ kjcm~k`xztj `ah ezhmnm`t}+ `a} ~znf y`nl`cj ~fozkh gonz~ oa ezhmnm`ktjgotb! @a mahjyjahjax+ tjgotbjh ezhmnm`t} smkk aoxoak} fjky zahjtyma noa~xmxzxmoa`km~b `ah xfj tzkj og k`s dzx nozkh `k~o yk`} ` ntznm`k tokj ma ytjwjaxmac

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marvi Sirmed liked this
Aamir Mughal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->