Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Casteleyn, Mottart & Rutten - How to Use Data From Facebook in Your Market Research

Casteleyn, Mottart & Rutten - How to Use Data From Facebook in Your Market Research

Ratings: (0)|Views: 206|Likes:
Published by Jordi Casteleyn
Although social networking sites such as Facebook are increasingly being regarded as an interesting source of information, there are no specific techniques that adequately address the specific nature of social media. In our opinion, social networking sites display intentions of consumers and therefore techniques specifically designed to deal with this aspect have to be introduced. We propose using the theory developed by Kenneth Burke (1897–1993), to incorporate this data into market research. In this paper we focus on Facebook groups, but the techniques described can be used to analyse any social networking site.
Although social networking sites such as Facebook are increasingly being regarded as an interesting source of information, there are no specific techniques that adequately address the specific nature of social media. In our opinion, social networking sites display intentions of consumers and therefore techniques specifically designed to deal with this aspect have to be introduced. We propose using the theory developed by Kenneth Burke (1897–1993), to incorporate this data into market research. In this paper we focus on Facebook groups, but the techniques described can be used to analyse any social networking site.

More info:

Published by: Jordi Casteleyn on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
Cmt qm |pl abqb fumh Fb`lemmk jn zm|u hbuklq ulplbu`c
 Omuaj @bpqlilzn) Bnauê Hmqqbuq & Kujp U|qqln
Biqcm|dc pm`jbi nlqtmukjnd pjqlp p|`c bp Fb`lemmk bul jn`ulbpjndiz eljnd uldbuala bp bn jnqlulpqjndpm|u`l mf jnfmuhbqjmn) qclul bul nm pwl`jfj` ql`cnjr|lp qcbq balr|bqliz baaulpp qcl pwl`jfj` nbq|ul mfpm`jbi hlajb. Jn m|u mwjnjmn) pm`jbi nlqtmukjnd pjqlp ajpwibz jnqlnqjmnp mf `mnp|hlup bna qclulfmulql`cnjr|lp pwl`jfj`biiz alpjdnla qm albi tjqc qcjp bpwl`q cbvl qm el jnquma|`la. Tl wumwmpl |pjnd qclqclmuz alvlimwla ez Klnnlqc E|ukl #23:4‐2::0*) qm jn`muwmubql qcjp abqb jnqm hbuklq ulplbu`c. Jn qcjpwbwlu tl fm`|p mn Fb`lemmk dum|wp) e|q qcl ql`cnjr|lp alp`ujela `bn el |pla qm bnbizpl bnz pm`jbinlqtmukjnd pjql.
Pm|u`l? @bpqlilzn) O.) Hmqqbuq) B. & U|qqln) K. #577:*. Cmt qm |pl Fb`lemmk jn zm|u hbuklq ulplbu`c.Jnqlunbqjmnbi Om|unbi mf Hbuklq Ulplbu`c) <2#1*) 10:(114.
 
Cmtqm|plabqbfumhFb`lemmkjnzm|uhbuklqulplbu`c
5
 
J
NQUMA\@QJMN
 
\nqji 5774) b pm`jbi nlqtmukjnd pjql pllhla qm el pznmnzhm|p tjqc HzPwb`l. Jqp wmw|ibujqz tbplslhwijfjla ez qcl 27: hjiijmn vjpjqmup wlu hmnqc) hmul qcbn qtj`l qcl n|helu mf Fb`lemmk vjpjqmup.E|q qcl qjhlp bul b(`cbndjn‚. Jn Hbz 5773) Fb`lemmk cba) fmu qcl fjupq qjhl) b cjdclu n|helu mf vjpjqmupqcbn HzPwb`l. #A|hmn 5773* Tjkjwlajb #5773* mfflup b dmma alp`ujwqjmn mf tcbq Fb`lemmk b`q|biizjp? ’\plup `bn omjn nlqtmukp mudbnjla ez `jqz) tmukwib`l) p`cmmi) bna uldjmn qm `mnnl`q bna jnqlub`qtjqc mqclu wlmwil. Wlmwil `bn bipm baa fujlnap bna plna qclh hlppbdlp) bna |wabql qclju wlupmnbiwumfjil qm nmqjfz fujlnap bem|q qclhplivlp.‘ \nam|eqlaiz) bnz hbuklq ulplbu`clu tcm tbnqp qm flli qclclbuqelbq mf qmabz‚p pm`jlqz h|pq ulbijl qcbq qcl 251 hjiijmn Fb`lemmk vjpjqmup wlu hmnqc `bn wumvjalb tlbiqc mf jnfmuhbqjmn.Jn qclju ls`liilnq buqj`il) w|eijpcla jn b ul`lnq jpp|l mf
Jnqlunbqjmnbi Om|unbi mf Hbuklq Ulplbu`c 
) Hjkl@mmkl bna Nj`k E|`kilz #5773* biulbaz qb`kila qcl jhwmuqbn`l mf Tle 5.7 fmu qcl f|q|ul mf hbuklqulplbu`c. E|q qclz wujhbujiz uldbua pm`jbi hlajb bp b wumhjpjnd qmmi qm hbkl hbuklq ulplbu`c u|nhmul phmmqciz) bna am nmq `mnpjalu jq qm el bn jnqlulpqjnd pm|u`l mf jnfmuhbqjmn jqplif. Hmulmvlu)biqcm|dc qclz `muul`qiz hlnqjmn qcbq |nalupqbnajnd qcl pm`jbi bpwl`q mf Tle 5.7 `m|ia wumvjal ballwlu jnpjdcq jnqm qcjp) qclju wbwlu mniz eujlfiz alp`ujelp qcjp mwwmuq|njqz. B``muajnd qm |p) b f|uqclulswimubqjmn mf qcjp qclhl `m|ia mfflu hbuklq ulplbu`clup pmhl hlbnjndf|i jnpjdcqp) el`b|pl jq cjnqp bqqcl vluz nbq|ul mf hbuklq ulplbu`c. ’Tcbq jq ulbiiz amlp jp jq cliwp zm| |nalupqbna zm|u … `|pqmhlup‘#Clue Eb|h jn @c|u`cjii & Jb`me|``j 5772) w. :*.
Q
CL
–A
UBHBQJ@
 
@
CBUB@QLU MF
F
B@LEMMK
 
Qmabz‚p jnqlunlq |plup bul |pjnd pm`jbi nlqtmukjnd pjqlp qm `mhh|nj`bql qclju wlupmnbijqz qm qcljufujlnap bna qm qcl ulpq mf qcl tmuia. Tl `bn pbfliz `ibjh qcbq Fb`lemmk wumfjilp #mu HzPwb`l wbdlp fmuqcbq hbqqlu* bul `bulf|iiz `mnpqu|`qla qmklnp mf jalnqjqz. ’Qcl `mhhmniz clia elijlf qcbq pm`jbinlqtmukjnd wbdlp bul `mhwmpla tjqcm|q qcm|dcq mu lvln bnsjlqz jp bem|q bp elijlvbeil bp qcjnkjndqcbq |njvlupjqz pq|alnqp amn‚q wbz bqqlnqjmn qm qcl `cmj`l mf tcj`c `imqclp qm tlbu‘ #Tjiijbhp 5773*.Qclpl wbdlp am nmq nl`lppbujiz djvl b `muul`q jii|pqubqjmn mf tcbq wlmwil bul) e|q hmul mf cmt qclztm|ia ijkl qm el wlu`ljvla ez mqclup. Wlmwil bul hmul mfqln b`qjnd m|q qclju alpjubeil wlupmnbijqjlpqcbn eljnd qclhplivlp) mu bp Abvja Ellu #5773* p|hhbujlp jq hmul limr|lnqiz jn
JOHU 
‚p –Tle 5.7Pwl`jbi jpp|l‚? ’Qcl
hbuklq ulplbu`clu 
mwlubqjnd jn qcjp `mnflppjmnbi pm`jlqz #Tle 5.7) o`* tjii elulplbu`cjnd wlmwil
hbuklqjnd qclhplivlp 
‘ #Ellu‚p jqbij`p) o`*. Fb`lemmk abqb `m|ia qclulfmul el pllnbp b `uzpqbi ebii fmu f|q|ul `mnp|hlu jnqlnqjmnp. Bp hmpq mf qcl b`qjmnp wlufmuhla mn Fb`lemmk bulajpwibzla jn qcl nltp flla qcbq bii zm|u fujlnap pll tcln mwlnjnd qclju Fb`lemmk b``m|nq) wlufmuhjndbn b`qjmn jn Fb`lemmk `m|ia el `mhwbula qm b`qjnd mn b pqbdl.Mnl mf qcl Fb`lemmk flbq|ulp qcbq wlufl`qiz lhemaz qcjp –aubhbqjph‚ jp qcl b`q mf omjnjnd mf b dum|w)tcln fmu jnpqbn`l mnl tbnqp qm hllq fmuhlu `ibpphbqlp) p|wwmuq b im`bi wmijqj`bi `bnajabql) mu ebn btlii(knmtn wlupmn fumh cmpqjnd b QV pcmt. Bii mf qcjp hbz nmq el mf jnqlulpq fmu b hbuklq ulplbu`calwbuqhlnq) e|q b qulbp|ul qumvl mf jnfmuhbqjmn ijlp tbjqjnd fmu qclh tcln |plup ib|n`c dum|wp bp
J elq J `bn fjna 2)777)77 wlmwil tcm ajpijkl Cljnlkln 
. #Jn qcjp wbwlu tl tjii wujhbujiz fm`|p mn qcjp bpwl`q mfFb`lemmk.* Mn qcl mqclu cbna) ajffj`|iqjlp bujpl tcln quzjnd qm jnqldubql qcl b`q|bi n|helu mf wlmwilcbvjnd omjnla p|`c b dum|w jnqm b r|bnqjqbqjvl pq|az) bp mnl `m|ia r|lpqjmn qcl ulwulplnqbqjvl nbq|ulmf p|`c b dum|w. #Fmu qcmpl jnqlulpqla? mn 2 O|iz 5773) 4)6:: cba biulbaz omjnla qcl ubiiz bdbjnpqCljnlkln*. R|bnqjqbqjvliz pwlbkjnd mnl qc|p ln`m|nqlup dubvl hlqcmamimdj`bi wumeilhp) e|q qcl|naluizjnd hmqjvlp elcjna qclpl b`qjmnp pqjii ulhbjn qu|iz hlbnjndf|i fmu b hbuklq ulplbu`c. Tcz cbvlwlmwil omjnla p|`c b dum|w= Tcbq bul qcl jhwij`bqjmnp fmu qcl wuma|`q bna-mu eubna= @bn bii qclpl|plup el |njqla jn mnl pjndil hmqjvbqjmn) nbhliz –o|pq‚ ajpijkjnd Cljnlkln= Tjiijbhp #5773*) tcm
 
Cmtqm|plabqbfumhFb`lemmkjnzm|uhbuklqulplbu`c
0
 
`mna|`qla ulplbu`c bem|q mnijnl wlufmuhbn`lp mf jalnqjqz) biulbaz cjnqla bq qcl `mhwilsjqz elcjnaqclpl b`qjmnp? ’Tcln J fjupq ulba qcl r|mqbqjmn ’U|n) Fmuulpq) U|n"‘ J bpp|hla pcl tbp b fbn mf qcl fjih#…*. J bipm bpp|hla pcl lnomzla qcl fjih bna qcbq ila hl qm bpp|hwqjmnp bem|q qcl kjnap mf hmvjlppcl ijkla bna tcbq qcbq jnaj`bqla bem|q clu wlupmnbijqz. Tcln pcl qbikla bem|q qcl r|mqbqjmn)cmtlvlu) pcl pbja) ’J‚h mn qcl u|dez qlbh bna hz nj`knbhl jp ’Fmuulpq.‘ J bh p|wwmpla qm u|n)bwwbulnqiz) pm qclz nj`knbhla hl ’Fmuulpq‘ bna zlii qcbq bq hl tcln tl wibz.‘‘ @ilbuiz) qcjp r|mqbqjmntbp hlbnq fmu b pwl`jfj` qzwl mf b|ajln`l. Abqb p|`c bp qcjp cliwp qm jnqluwulq qcl qclbqul(ijkl b`qjmnpmn Fb`lemmk. Qclulfmul) eljnd b hlhelu mf
J elq J `bn fjna 2)777)77 wlmwil tcm ajpijkl Cljnlkln 
 amlp nmq jhhlajbqliz lnqbji ajpijkjnd qcl qbpql mf Cljnlkln. Jq `m|ia bipm ulflu qm b cbndmvlu bfqlucbvjnd au|nk qmm h|`c mf zm|u fbvm|ujql ellu.
K
LNNLQC
E
\UKL
?
 
Q
CL
D
\JIQ
U
LALHWQJMN
@
Z@IL
 
Bnptlujnd qcl nlla fmu b fubhltmuk qm bnbizl jnqlnqjmnp mf Fb`lemmk |plup) tl wumwmpl |pjnd qclqclmuz mf Klnnlqc E|ukl #23:4(2::0*) tcm alvlimwla b `ujqj`bi ql`cnjr|l `biila aubhbqjph) tcj`c`m|ia el wumhjpjnd fmu |p bp jq lhwcbpjlp qcl hmqjvlp mf c|hbnp. Fjupq) tl tbnq qm fm`|p mn cjpqclmuz `mn`lunjnd qcl jhwmuqbn`l mf d|jiq jn c|hbn `mhh|nj`bqjmn. B``muajnd qm cjh) d|jiq #`mvlujndfllijndp p|`c bp qlnpjmn) bnsjlqz) pcbhl) ajpd|pq bna lhebuubpphlnq* jp qcl fm|nabqjmn mf uclqmuj`.Qclul bul qtm pm|u`lp mf qcjp d|jiq. Fjupq) ibnd|bdl jqplif `ulbqlp qcl nldbqjvl el`b|pl ’tl nl`lppbujiznlla qm alfjnl m|uplivlp bna mqclup jn qluhp mf tcbq tl bul nmq‘ #E|ukl 2:1<) w. SJS*. Qclbfmulhlnqjmnla Fb`lemmk wumfjilp bul b wlufl`q jii|pqubqjmn mf qcjp? wlmwil quz qm alp`ujel qclhplivlpez ulfluujnd qm lilhlnqp qcbq bul nmq ls`i|pjvliz qcljup #l.d. jnqlulpqp bna fbvm|ujql h|pj`*. Pl`mnaiz)c|hbnp bitbzp tbnq qm pqu|`q|ul qclju ijvlp jn cjlubu`cjlp) bna qcjp cjlubu`cjnd qujddlup mff `mhwlqjqjmn)ajvjpjmn bna lvlnq|biiz d|jiq . ’Qcmpl jn imtlu `ibpplp hbz flli d|jiq jn qclju imt wmpjqjmnp) bna qcmpl jncjdclu `ibpplp hbz flli d|jiqz el`b|pl mf qclju p|wulhb`z‘ #Ijqqilomcn jn Wmaujp 5770*.B``muajnd qm E|ukl) qcl |iqjhbql hmqjvbqjmn mf bii w|eij` pwlbkjnd jp qm w|udl m|uplivlp mf qcjp plnpl mfd|jiq bna qm ulallh jq qcum|dc hmuqjfj`bqjmn #eibhjnd m|uplivlp* mu p`bwldmbqjnd #eibhjnd bn lsqlunbilnlhz*) e|q bp qclul bitbzp jp b nlt lvji) qcjp jp b `mnqjn|m|p `z`il. Qcjp d|jiq ulalhwqjmn `z`il jpeljnd lhwimzla jn bnz –qlsq‚ qcbq |udlp jqp –ijpqlnlup‚ qm qbkl b`qjmn) bna qcbq pzhemij`biiz tm|ia ijkl qm–kjii‚ qcl mnl tcm ajpq|uep qcl mualu. Qcl elqqlu qcjp `z`il jp lsl`|qla) qcl hmul lffl`qjvl qcl qlsq tjiiel. Fmu jnpqbn`l) mnl hjdcq `ibjh qcbq Mebhb‚p p|``lpp jn qcl wulpjalnqjbi `bhwbjdn tbp hbjniz a|lqm cjp eljnd beil qm dum|w bii Bhluj`bnp bdbjnpq bn lnlhz nm Bhluj`bn vmqlu b`q|biiz elimndla qm.Bnmqclu lsbhwil jp qcl tlii(knmtn Amvl `mhhlu`jbi) jn tcj`c lsqlnpjvl hbkl(|w bna wcmqmpcmwjndbao|pqhlnqp qubnpfmuh bn muajnbuz djui jnqm b qmw hmali. Lvluzmnl `m|ia ulibql qm Amvl‚p hlppbdl qcbq|nulbijpqj` jhbdlp mf tmhln cbvl ajpqmuqla m|u wlu`lwqjmn mf elb|qz. Mnl `bn bipm ajp`mvlu qcjp –d|jiqulalhwqjmn `z`il‚ jn Fb`lemmk dum|wp tcj`c bqqlhwq qm dum|w lvluzmnl tcm ajpijklp Cljnlkln. Mf`m|upl) hbuklq ulplbu`clup bul hmul jnqlulpqla jn tcj`c –nlt qubnp`lnalnq mualu‚ p|`c b qlsqwumwmplp.E|q pqubndliz lnm|dc) hbuklq ulplbu`clup qlna qm nldil`q qcjp aubhbqj` nbq|ul mf Fb`lemmk. Jf cbvjndb Fb`lemmk b``m|nq lr|bip djvjnd b pwll`c) tcz am tl nmq bwwiz qcl pbhl wum`la|ulp-ql`cnjr|lpqcbq mqclu ulplbu`clup |pl tcln bnbizpjnd b Ebub`k Mebhb pwll`c=
K
LNNLQC
E
\UKL
?
 
–Q
CL
A
UBHBPQJ@
W
LNQBA
Bn lsbhwil mf p|`c b ql`cnjr|l jp –qcl aubhbpqj` wlnqba‚) bnmqclu bpwl`q mf Klnnlqc E|ukl‚p qclmuz.Qcl wujhbuz dmbi mf qcjp qclmuz pcm|ia el qm |nalupqbna ’tcbq jp jnvmivla tcln tl pbz tcbq wlmwilbul amjnd bna tcz qclz bul amjnd jq‘ #E|ukl 2:1<) w. SV*. Bp biulbaz hlnqjmnla) cl elijlvla qcbq biic|hbn b`qjmnp tlul wbuq mf b aubhb #mu qclbqul) jf zm| ijkl*) bna qcbq qcl hmqjvlp mf b`qmup #wlmwil*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->