Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cerere Debransare Tipizata RADET

Cerere Debransare Tipizata RADET

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Sergio Laurent

More info:

Published by: Sergio Laurent on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
1
 
 NR………/……/…...../
2012
 
Cerere de eliberare aviz pentru DECONECTARE/DEBRANSAREde la sistemul de incalzire centralizat al municipiului Constanta
(valabila numai impreuna cu Anexele)Subsemnatul ………………….……………. identificat cu CI/BI seria………. nr……………. , CNP…………………….……., domiciliat in……………………… str……………………………..…. nr.…… bl…………..…...… ap………, membru in asociatia de proprietari………..…………………………… codRADET......................
sau
Subscrisa…………………….…………….., identificata la Oficiul Registrului Comertului cunr..........................................., cod fiscal....................................., cu sediul in..................................str........................................ nr................ bl................. ap............. cod RADET ……….…….. reprezentata prin dl/dna ...……………………............... in calitate de reprezentant legal sau prin imputernicit.......................................... conform imputernicirii nr........../...............................,
 
in calitate de
proprietar
, conform act ................................................. nr. :………………/…………..........
 
imputernicit
prin Imputernicirea notariala nr……………………………/ ............................……, pe care o anexez.
Adresa obiectiv
: Str. …………………………………………… Nr.………Bloc………...............Sc. …….. Et. ………. Ap. ………. Telefon ………………………Am luat la cunostinta de toate conditiile obligatorii prevazute in Anexa 1 si ma oblig sa leindeplinesc pentru a obtine avizul favorabil pentru deconectare/debransare.Anexele 1- 7 fac parte integranta din prezenta cerere de eliberare aviz pentru deconectare/debransarede la sistemul de incalzire centralizat organizat la nivelul municipiului Constanta.RCSPA
Persoana fizica Persoana juridica
  Numele si Prenumele…………………… Denumire........................................Semnatura solicitant………… ................ prin .................................................Functia/Calitate: …………………Semnatura …………. /Data solicitarii : ……………................... Stampila
ISO 9001
 
CONSTANTA, str Badea Cârţan nr 14 ATel/Fax: +40241 616937. +40341 461234
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE AENERGIEI TERMICE
 
Page 1 of 23
 
2
 
Anexa 1PROCEDURA DE DECONECTARE/DEBRANSARE DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARECENTRALIZAT ORGANIZAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTALegislatie relevanta
 
 Legea nr. 325/ 14 iulie 2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termic;
 
 
Ordinul nr. 91/20 martie 2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentarecu energie termica, aprobat prin HCLM nr.430/8.09.2008;
 
 Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
CAZURI IN CARE NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL DE DECONECTARE/DEBRANSARE
I.
In cazul in care nu puteti face dovada a cel putin o deconectare totala legala de la sistemul determoficare efectuata in condominiul din care face parte apartamentul pentru care doriti deconectarea, prin proces verbal incheiat anterior datei prezentei solicitari (art. 249 din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC)
NUSE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DECONECTARE.
 
II.
In
 
cazul solicitarii deconectarii de la apa calda de consum in cadrul unui imobil de tip condominiu
 NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE,
deoarece consumatorul are
obligatia contorizarii
cu repartitoare de costuri (apometre) a consumului in conformitate cu HGnr.933/2004, iar Asociatia de proprietari va urmari consumurile individuale.
III. NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE PARTIALA
conform art.251 lit. a) din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC (existand posibilitatea montarii robinetelor termostatate si arepartitoarelor de costuri).
IV
. In cazul in care se solicita debransarea totala a unui condominiu de la sistemul de termoficare, iar in imobilul respectiv nu exista alta sursa de incalzire in afara sistemului de termoficare centralizatorganizat la nivelul municpiului,
NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE
 potrivit art 2, al. 2 lit. g) conform caruia ,, un condominiu- un sistem de incalzire” coroborat cu art. 250din Ordinul nr. 91/2007 si cu HCLM nr. 429/8.09.2008-
 privind aprobarea zonei unitare de incalzire de peraza Municipiului Constanta.
V. NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE daca solicitarea estefacuta de chirias sau de alta persoana fara imputernicire notariala din parte proprietarului.
Cerereatrebuie facuta numai de proprietarul spatiului a carui deconectare/debransare se solicita sau de unimputernicit al acestuia prin Imputernicire notariala, pe care o anexeaza in original prezentei.
1. CONDITII/INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DEDECONECTARE A UNUI APARTAMENT/SPATIU COMERCIAL AFLAT INTR-UNCONDOMINIU DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectareaurmătoarelor condiţii cumulative:a)-
sa nu aiba datorii catre asociatia de proprietari
(se va depune inscris care va contine semnatura,stampila si datele de identificare ale reprezentantului legal al asociatiei de proprietari) (
Anexa 2.1 si 2.2).
-
sa nu aiba datorii catre RADET Constanta
in cazul in care raportul contractual este incheiatdirect cu RADET
(Anexa 2.3.);
Page 2 of 23
 
3
  b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin Hotărârea Adunării generale, asupraintenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire
; (se va depune Hotararea Adunarii generalea asociatiei legal constituita potrivit prevederilor
 Legii nr. 230/2007- legea asociatiilor de proprietari 
,in original sau copie legalizata). Aceasta va avea anexat tabelul nominal cu datele de identificare aleproprietarilor participanti la adunarea generala: nume, prenume, CI/BI, etc. (model Anexa 3);
c) accceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie cu care celcare doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune,
din care sa rezulte ca sunt de acord cudebransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiilepe care le detin in proprietate
.(
Anexa 4 original);
d) dovada asigurarii incalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativade producere a energiei termice;f) dovada unei deconectari anterioare prezentei solicitari din condominiul respective
(se va depune unproces verbal de deconectare totala de la sistemul de termoficare centralizat avizat de RADETConstanta
);g)
Anexa 5
completata si semnata;h) depunerea actului in baza caruia sunteti proprietarul apartamentului/spatiului comercial-
copielegalizata;
i)
 
copie BI/CI j) Imputernicirea notariala, in cazul in care solicitantul nu este proprietarul spatiului/apartamentului acarui deconectare se cere.
2.
 
CONDITII/INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DEDEBRANSARE A UNUI IMOBIL INDIVIDUAL DE LA SISTEMUL DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
Deconectarea unui imobil individual se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a)
sa nu aiba datorii catre RADET Constanta (
Anexa 2.3);b)
depunerea actului in baza caruia sunteti proprietarul imobilului - copie legalizata;
c)
copie BI/CI.
Page 3 of 23

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pmotc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->