Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lompat Tinggi

Lompat Tinggi

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by Rizduan Ahmad

More info:

Published by: Rizduan Ahmad on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2012

pdf

text

original

 
Lompat TinggiUNDANG-UNDANG
Seperti acara-acara padang lain, lompat tinggi mempunyai peraturan dan undang-undangkhusus yang telah ditetapkan oleh IAAF yang harus dipatuhi oleh semua peserta dan pegawaiyang terlibat dalam acara ini. Antara undang-undang tersebut adalah seperti berikut :1.
 
Peserta hendaklah membuat lompatan mengikut susunan yang ditetapkan menerusiundian yang dilakukan sebelum pertandingan bermula.2.
 
Peserta hendaklah membuat lompatan dengan menggunakan mana-mana sebelah kakinyasemasa melonjak.3.
 
Peserta boleh memilih arah atau sudut dari kawasan larian untuk memulakan larian untuk melompat.4.
 
Pada permulaan pertandingan, pegawai pertandingan hendaklah memaklumkan kepadasemua peserta ketinggian minimum yang akan digunakan sebagai ketinggian kelayakan.Setiap kali peserta berjaya melepasi ketinggian itu, palang akan dinaikkan dan pesertadikehendaki melompat melepasi aras bahu sehinggalah semua peserta gagal melepasiketinggian itu.5.
 
Peserta yang gagal melepasi palang pada sesuatu ketinggian selepas tiga percubaan akanterkeluar daripada pertandingan dan pencapaian peserta dikira pada ketinggian tertinggiyang berjaya dilepasinya sebelum itu.6.
 
Peserta boleh meneruskan lompatan pada ketinggian baharu, walaupun peserta lain gagalmelakukannya, sehinggalah dia gagal melepasi ketinggian itu.7.
 
Kedua-dua tiang lompat tinggi hendaklah kekal di tempat yang ditetapkan dan tiang-tiangitu tidak boleh diubah ke tempat lain. Jika terpaksa berbuat demikian, pengubahanhendaklah dilakukan selepas semua peserta menamatkan lompatan pada sesuatuketinggian tertentu.8.
 
Peserta dibenarkan meletakkan penanda yang disediakan oleh pegawai pertandinganuntuk mengukur larian sendiri sebelum membuat lompatan.9.
 
Jika lebih daripada seorang peserta yang mampu melepasi suatu ketinggian tetapi gagalmelepasi ketinggian berikut, maka peserta yang melepasi ketinggian itu dengan jumlahlompatan yang sedikit dikira pemenang. Jika selepas itu, masih ada lebih daripadaseorang peserta yang berjaya, peserta dengan lompatan yang lebih sedikit pada ketinggiansebelumnya dikira pemenang.10.
 
Peserta dikatakan telah melakukan kesalahan sekiranya dia :1.
 
Menyebabkan palang pada tiang lompat tinggi terjatuh daripada penyokongnya,akibat terkena mana-mana bahagian tubuhnya.2.
 
Terlebih dahulu menyentuh tempat atau kawasan pendaratan dengan sebarangbahagian tubuhnya, sama ada di dalam atau di luar daripada tiang, sebelummelepasi palang lompat tinggi.3.
 
Gagal membuat lompatan setelah namanya telah dipanggil untuk berbuatdemikian oleh pegawai pertandingan, atau dia terus menarik diri daripada sesuatulompatan tertentu.4.
 
Tidak mematuhi peraturan dan undang-undang lompat tinggi yang termasuk darisegi aturan pertandingan, tata tertib, pakaian dan tidak menghadirkan diri.
 
ATURAN MELOMPAT
1.
 
Sebelum pertandingan bermula pegawai pertandingan hendaklah memastikan semuaperalatan dan kawasan untuk acara ini disediakan selengkapnya, termasuk dari aspek keselamatan peserta.2.
 
Peserta juga hendaklah dimaklumkan tentang masa dan tempat acara ini diadakan.Mereka juga hendaklah diberikan masa dan peluang untuk membuat lompatan percubaanatau menyesuaikan diri dengan kawasan dan peralatan yang disediakan sebelumpertandingan bermula.3.
 
Bagi sesuatu pertandingan, para peserta akan dikehendaki membuat lompatan permulaanpada satu ketinggian yang telah ditetapkan, mengikut tingkat dan keupayaan para peserta.4.
 
Jika peserta berjaya melepasi palang, ketinggian ditingkatkan sehinggalah sejumlahpeserta umpamanya 8 atau 12 orang peserta dipilih untuk pusingan akhir.5.
 
Dalam pusingan akhir ini, semua peserta diberikan tiga lompatan untuk satu-satuketinggian. Sekiranya peserta itu berjaya melepasi ketinggian dengan hanya sekalilompatan sahaja, dia akan meneruskan lompatan untuk melepasi ketinggian seterusnya,sehinggalah dia gagal melepasi ketinggian berikut.6.
 
Mana-mana peserta yang gagal melepasi palang menerusi tiga percubaan pada sesuatuketinggian akan terkeluar daripada pertandingan, kecuali apabila semua gagal melakukanlompatan.7.
 
Pemenang lompat tinggi ditentukan menerusi peserta yang berjaya melepasi lompatanyang tertinggi. Sekiranya terdapat lebih daripada seorang peserta yang berjaya melompatpada ketinggian yang sama pada ketinggian terakhir, penentuan tempat adalah menerusibilangan lompatan yang dibuat.8.
 
Jadual berikut adalah contoh penetuan kedudukan peserta jika lebih daripada seorangpeserta berjaya pada sesuatu ketinggian tertentu.
Acara Lompat Tinggi K1 (L)
 
Lompatan
 
Catatan
 Bil Nama Peserta 1 2 3 Keputusan01 Amiruddin Ali x 02 Faizal Mustaffa x x 03 Abu Kassim Daud / Pemenang04 Ahmad Dali x x 9.
 
Untuk melakukan sesuatu lompatan, peserta akan mengambil beberapa langkah lariandari satu titik atau tempat yang ditentukannya sendiri, sama ada dari sebelah kiri ataukanan lorong larian itu.10.
 
Peserta juga boleh memilih sudut atau penjuru yang disukai. Sebelum itu pegawaipertandingan akan mengukur ketinggian palang dan memaklumkan kepada semuapeserta. Ketinggian palang ini diukur secara menegak dengan sudut 90° dari permukaangelanggang.11.
 
Peserta juga bebas menggunakan cara atau teknik lompatan yang disukai. Walaupun kinihampir semua peserta, malah diperingkat sekolah pun menggunakan gaya Fosbury,penggunaan teknik lain boleh diteruskan asalkan gaya ini menjadi kegemaran dankeselesaan peserta.12.
 
Peserta hendaklah melompat melepasi palang yang disediakan dan mendarat denganselamat di kawasan pendaratan. Ini dilakukan untuk ketinggian berikutnya sehinggalahsemua peserta gagal melepasi ketinggian itu dan pemenang dapat ditentukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->