Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Jarhead: A Marine's Chronicle of the Gulf War and Other Battles by Anthony Swofford

Jarhead: A Marine's Chronicle of the Gulf War and Other Battles by Anthony Swofford

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 1,917|Likes:
Published by Simon and Schuster
In his New York Times bestselling chronicle of military life, Anthony Swofford weaves his experiences in war with vivid accounts of boot camp, reflections on the marines, and remembrances of battles with lovers and family.

When the U.S. Marines—or “jarheads”—were sent to Saudi Arabia in 1990 for the Gulf War, Anthony Swofford was there. He lived in sand for six months; he was punished by boredom and fear; he considered suicide, pulled a gun on a fellow marine, and was targeted by both enemy and friendly fire. As engagement with the Iraqis drew near, he was forced to consider what it means to be an American, a soldier, a son of a soldier, and a man.
In his New York Times bestselling chronicle of military life, Anthony Swofford weaves his experiences in war with vivid accounts of boot camp, reflections on the marines, and remembrances of battles with lovers and family.

When the U.S. Marines—or “jarheads”—were sent to Saudi Arabia in 1990 for the Gulf War, Anthony Swofford was there. He lived in sand for six months; he was punished by boredom and fear; he considered suicide, pulled a gun on a fellow marine, and was targeted by both enemy and friendly fire. As engagement with the Iraqis drew near, he was forced to consider what it means to be an American, a soldier, a son of a soldier, and a man.

More info:

Publish date: Oct 18, 2005
Added to Scribd: Jun 20, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Buy the full version from:AmazonBarnes & Noble
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
 Cn}ljng
au udhj oakg d` ebnuuae+ + + + Uvd``d}g v}awju vawl lzhd}" nkfj}" nkgf}jnw uoabb+ Lau y}duj au nbapj vawl agjnu nkg `jjbakf" nkg nw wahju udn}u baojydjw}q+ Lj enywz}ju wlj labn}awq" wjgazh" ld}kakjuu" nkg bdkjbakjuu d` wlj bdkfy}jvn} gjuj}w gjybdqhjkw" nkg wljk ydvj}`zbbq }jed}gu wlj j|yj}ajkej d` vn}+ + + +
 Cn}ljng
au n edhakf(d`(nfj uwd}q" nk needzkw d` n vabg ynuunfj `nhaban}wd habbadku d` qdzkf hjk mzw }n}jbq ud vjbb }jpjnbjg+
Hn}o Mdvgjk" nzwld} d` 
 Mbneo Lnvo Gdvk"
`d}
Wlj Kjv Qd}o Wahju Mddo ]jpajv
Vawwq" y}d`nkj" gdvk(ak(wlj(unkg+ + + + Nu qdzkf udbgaj}u haflw czuw `akg wljh(ujbpju gjybdqjg wd wlj gjuj}wu d` A}n~" wlau mddo d``j}u wljh" nu vjbb nu wlj enuznb}jngj}" nk zk`bakelakf yd}w}nqnb d` wlj bdkjbakjuu nkg m}zwnbawq d` hdgj}k vn}(`n}j nkg udylauwaenwjg nknbquju d` 
nkg pauej}nb }jnewadku wd
awu ydbawaeu+
 Yzmbaulj}u Vjjobq
Lau mddo au hd}j wlnk n hjhda}+ Aw au n ydvj}`zb vd}o d` bawj}nwz}j+
Wlj Nuudeanwjg Y}juu
 Cn}ljng
au y}d`nkj" md}gj}akf dk wlj dmuejkj+ + + + Aw au nbud cn}}akfbq ldkjuw nkg}j`}julakfbq gjpdag d` mzbb+
Wlj Uzkgnq Uwn}(Kjvu
,Vabhakfwdk" KE!
_
 Cn}ljng
X au n hnuwj}yajej nbb awu dvk + + + nvnul ak wlj wj}}ambj ujgzewadk d` gjuw}zewadk+ + + + Nkwldkq Uvd``d}g lnu fapjk zu n uzmbahj vd}o d` n}w+
 Kjvugnq
A` qdz vnkw n ebjn}(jqjg ujkuj d` vlnw haflw mj fdakf dk wdgnq ak wlj uwnfakfn}jnu uz}}dzkgakf A}n~" n pajv uw}ayyjg d` enkw" lqyde}auq" nkg wlj mbdnwjg bajud` d``aeanbgdh" }jng
 Cn}ljng+
Hnbedbh Cdkju"
 Kjvuvjjo
Wlau au n mddo wlnw uhdoju nkg ue}jnhu ak qdz} lnkgu+ Vawl n ukayj}
u edbg nkgzk`d}fapakf jqj" Uvd``d}g lnu `dzkg wlj kj|zu mjwvjjk kalabauh nkg bnkfznfj"n bnkfznfj }ayyjg" ldhjf}dvk" Nhj}aenk(hngj" w}nulq nkg bq}aenb nkg mdbg+ Ljlawu wlj w}dzmbakf ga``aezbw hn}o nfnak nkg nfnak ak wlau }jhn}onmbj hjhda}+M}nul" ldkjuw" nkg hduw zkkj}pakf"
 Cn}ljng
gjbapj}u ed}zuenwakf nkg zkybjnunkww}zwlu nmdzw vn} nkg vn}}ad}u+
Cdq Vabbanhu
Wlau mddo au kjejuun}q }jngakf+ + + + _AwX lnu wlj mbnuwakf ydvj} d` `aewadk" nkg awau `}aflwjkakf wd edkuwnkwbq }jhjhmj} aw au n w}zj uwd}q+
Uwnwjuhnk Cdz}knb
,Unbjh" D]!
 Cn}ljng
au n uwzkkakf uzeejuu+ + + + Uvd``d}g lnu e}jnwjg vlnw hnq mjedhj nebnuuae d` hdgj}k vn} bawj}nwz}j" n Fzb` Vn} nggawadk wd wlj uljb` ldbgakf Pajw(knh kn}}nwapju uzel nu Haelnjb Lj}}
u
 Gauynwelju
nkg Ylabay Enyzwd
u
 N ]zhd} d` Vn}+
Wlj Ylabngjbylan Ak~za}j}
 
M}zwnbbq enkgag + + + jj}abq mjnzwa`zb+
 Bdu Nkfjbju Wahju
Vawldzw vn} wlj}j vdzbg mj kd vn} uwd}aju" nkg
 Cn}ljng
au dkj d` wlj mjuw
bddyq" uwdkjg" awu y}duj baoj wl}jj ljnpq hjwnb mnkgu ybnqakf wl}jj ujyn}nwjudkfu nw dkej+ Aw ldkd}u wlj bawj}nwz}j d` hjk nw n}hu+
Wlj Kjv Qd}o ]jpajv d` Mddou
N hakanwz}j hnuwj}yajej" n ebnuuae needzkw d` vn} nkg wlj vn}}ad}u vld vnfj aw+
Wlj Gnabq Wjbjf}nyl
,Bdkgdk!
N uenwlakfbq ldkjuw nkg mbjnobq ydvj}`zb mddo+ N lzfjbq gauwz}makf akuaflwakwd wlj hakgu d` wlj pj}q qdzkf hjk vld bdkf wd fd wd vn}+
Vabbanh Mdqg" nzwld} d` 
 Nkq Lzhnk Ljn}w
Uvd``d}g
u
 Cn}ljng
au n }jhn}onmbj nelajpjhjkw dk nw bjnuw wvd edzkwu3 kdw czuwwlj `akjuw hjhda} wd jhj}fj `}dh Dyj}nwadk Gjuj}w Uwd}h mzw dkj d` wlj hduwldkjuw nkg edhyjbbakf needzkwu d` hjk(nw(n}hu ak n fjkj}nwadk+ Vawl n ojjkjqj nkg mawakf vaw" Uvd``d}g lnu }jkgj}jg wlj w}zj `nej d` wlj mnwwbj`ajbg
vlnwaw bddou nkg udzkgu nkg wnuwju baoj
nu dkbq dkj vld lnu mjjk wlj}j enk+ Ak nknfj vljk ydbawaeanku n}j nfnak wnboakf nmdzw fddg nkg czuw vn}u"
 Cn}ljng
uldzbgmj }j~za}jg }jngakf `d} nbb wlduj vld vdzbg mjbajpj wljh+
Uedww Nkgj}udk" vn} cdz}knbauw nkg nzwld} d` 
W}anfj
nkg
Wlj Hnk Vld W}ajg wd Unpj wlj Vd}bg3 Wlj Gnkfj}dzu Ba`j nkg Hquwj}adzu Gaunyyjn}nkej d` @}jg Ezkq
 Cn}ljng
au kdw dkbq n vd}o d` }jyd}wnfj `}dh n
y}apabjfjg
dmuj}pj}+ Aw au nbud ngauybnq d` fjkzakj wnbjkw+
Hn}wak Nhau
Wlj}j lnpj mjjk hnkq" hnkq mddou nmdzw edhmnw ak wlj Fzb` Vn}" mzw kdkjnu mjnzwa`zbbq v}awwjk d} nu `j}deadzu nu
 Cn}ljng
+ Nkwldkq Uvd``d}g
u needzkw d` lau ba`j dk wlj `}dkw bakju au ud ldkjuw nkg zkedhy}dhauakf nu wd mj m}zwnb+ + + +
 Cn}ljng
au n pawnb mddo wd }jng }aflw kdv" mjenzuj aw }jhakgu zu wlnw vn} auk
whj}jbq n wljd}jwaenb edkuw}zew+
Ng}ajkkj Habbj}" Ju~za}j+edh
 Cn}ljng"
n edhyjbbakf hjhda}" hnoju qdz bauwjk+
 Kjv Qd}o Gnabq Kjvu
 Cn}ljng
wjbbu zu vlq mdqu fd wd vn} nkg ldv wljq }jwz}k nu hjk" wdbg mq udhj(dkj vld w}zbq okdvu wlj yj}abu d` mnwwbj
n gjed}nwjg pjwj}nk d` wlj Fzb` Vn}+Wdkq Uvd``d}g
u edz}nfjdzu nkg bq}ae y}duj au hnweljg mq n ujn}akf yj}udknbldkjuwq wlnw vabb m}jno qdz} ljn}w vawl awu edhynuuadk+ Lj }jpjnbu wlj akkj} ba`jd` n hn}akj `}dh mddw enhy wd mdhmn}ghjkw" wd paewd}q nkg yjnej+ Baoj nbbf}jnw hjhda}u d` vn}" lzhnkawq au nw uwnoj akuwjng d` ydbawaeu+ Wdkq Uvd``d}gjkwj}jg lau ngzbw ba`j nu n vn}}ad}" mzw lnu jhj}fjg nu nk n}wauw d` wlj lafljuwd}gj}+ Wlau mddo au n f}jnw nelajpjhjkw+ Jpj}qdkj uldzbg }jng aw+
El}au D``zww" nzwld} d` 
 Kd Lj}dju3 N Hjhda} d` Edhakf Ldhj

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
hbk157 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Clare Dagli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->