Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski Rad-bilansiranje Tokova Gotovine

Seminarski Rad-bilansiranje Tokova Gotovine

Ratings: (0)|Views: 679 |Likes:
Published by Andrijana Kravic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andrijana Kravic on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U BANJOJ LUCIEKONOMSKI FAKULTET BANJA LUKA
BILANSIRANJE TOKOVA GOTOVINE U SKLADU SAMEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIMSTANDARDOM MRS-7
SEMINARSKI RADmart 2011.
1
 
SADRŽAJ
UVOD.................................................................................................................31.POJAM I OSNOVNE KARAKERISTIKE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU.....................42.ELEMENTI IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU.......................................................113.NETO NOVČANI TOK........................................................................................164.METODE IZRADE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU..............................................18ZAKLJUČAK.......................................................................................................24LITERATURA......................................................................................................25
2
 
UVOD
Za informacije o finansijskom položaju, uspješnosti i promjenama finansijskog položaja preduzeća zainteresovani su mnogi interni i eksterni korisnici koji na osnovu tih informacija donoseekonomske odluke. U njih spadaju, vlasnici (akcionari), zaposleni, zajmodavci, kupci, dobavljači,država, javnost i dr. Nezamenjljiv izvor informacija predstavljaju finansijski izvještaji. U osnovneizvještaje ubrajamo Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvjtaj o novčanom toku i Izvještaj o promjenama na kapitalu. Za procjenu nekog preduzeća tradiocionalno se koriste podaci iz Bilansastanja i Bilansa uspjeha, ali postoje veoma značajne informacije o uspješnosti preduzeća koje nemožemo naći u ovim bilansima. One se nalaze u Izvještaju o novčanom toku. To su prije svegainformacije o platežnoj sposobnosti preduzeća, odnosno informacije o novčanim tokovima preduzeća u jednom obračunskom periodu. Analiziranjem ovog Izvještaja lako dobijamoinformacije o tome da li je preduzeće svojim poslovanjem uspjelo da stvori dovoljno novca da pokrije sve obaveze i kako je ta sredstva dobilo i upotrjebilo.Predmet ovog rada predstavljaju metode izrade i analize Izvještaja o novčanom toku. Ciljrada je da prikazemo postupak izrade Izvještaja o novčanom toku u skladu sa međunarodnimracunovodstvenim standardom 7-Izvjestaj o novcanom toku.Rad se sastoji od četiri dijela.U prvom djelu rada navedene su teoretske osnove Izvještaja o novčanom toku. Definisanisu osnovni pojmovi vezani za novac i tokove novca, ukazano je na značaj upravljanja i planiranjagotovine, na važnost
 
Izvještaja o novčanom toku za korisnike i objašnjenr su osnovne raylikeizmeđu priliva i prihoda kao i odliva i rashoda.U drugom dijelu rada su prikazani osnovni elementi Izvještaja o novčanom toku, gdje suopisane poslovne, finansijske i investicione aktivnosti preduzeća, dok je treći dio rada posvećensamom načinu izračunavanja neto novčanog toka.U četvrtom dijelu su opisane metode izrade Izvještaja o novčanom toku gdje su i šematski prikazane navedene metode.3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milka Relic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->