P. 1
BD Heft 5 Tajemnica - Czlowiek 1. Auflage 18.Nov. 2005

BD Heft 5 Tajemnica - Czlowiek 1. Auflage 18.Nov. 2005

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by André Rademacher
Bertha Dudde Szkic biograficzny
Na życzenie wielu przyjaciół napisała Bertha Dudde w roku 1953 następującą autobiografię.
Bertha Dudde pisze w swojej autobiografi:
Już od 15 czerwca 1937 roku zapisuję przesłania otrzymane poprzez słowo wewnętrzne.
Na życzenie moich przjaciół chciałabym po krótce wyjaśnić istotę słowa wewnętrznego, opisać przebieg mojego życia, oraz mojego osobistego nastawienia do Słowa Bożego, które w moim wnętrzu dyktuje mi swoje pouczenia.
Urodziłam się 1-go kwietnia 1891 roku jako drugie dziecko w rodzinie artysty malarza w Legnicy na dolnym śląsku. W domu rodzinnym w otoczeniu licznego rodzieństwa, było nas sześciorga, spędziłam moje dzieciństwo w harmoni. Już bardzo wcześnie byłam konfrontowana ze zmartwieniami o byt na tej ziemi. Ponieważ bardzo chciałam pomóc rodzicom, wykorzystałam mój talent do krawiectwa i zaczęłam pracować jako szwaczka, aby w ten sposób odciążyć materialnie moją rodzinę. Brak pieniędzy był także i moim zmartwieniem i z tego też powodu stałam sie dla rodziny pożyteczna.
Bertha Dudde Szkic biograficzny
Na życzenie wielu przyjaciół napisała Bertha Dudde w roku 1953 następującą autobiografię.
Bertha Dudde pisze w swojej autobiografi:
Już od 15 czerwca 1937 roku zapisuję przesłania otrzymane poprzez słowo wewnętrzne.
Na życzenie moich przjaciół chciałabym po krótce wyjaśnić istotę słowa wewnętrznego, opisać przebieg mojego życia, oraz mojego osobistego nastawienia do Słowa Bożego, które w moim wnętrzu dyktuje mi swoje pouczenia.
Urodziłam się 1-go kwietnia 1891 roku jako drugie dziecko w rodzinie artysty malarza w Legnicy na dolnym śląsku. W domu rodzinnym w otoczeniu licznego rodzieństwa, było nas sześciorga, spędziłam moje dzieciństwo w harmoni. Już bardzo wcześnie byłam konfrontowana ze zmartwieniami o byt na tej ziemi. Ponieważ bardzo chciałam pomóc rodzicom, wykorzystałam mój talent do krawiectwa i zaczęłam pracować jako szwaczka, aby w ten sposób odciążyć materialnie moją rodzinę. Brak pieniędzy był także i moim zmartwieniem i z tego też powodu stałam sie dla rodziny pożyteczna.

More info:

Published by: André Rademacher on Jan 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
Tajemnica -Cz
ł
owiek 
 Bóg sam objawia sens i cel naszego
ż
ycia na ziemi, oraz stworzenia ca
ł
egomaterialnego kosmosu
 
Zeszyt ten zawiera wybór Bo
ż
ych Objawie
ń
, otrzymanych poprzez„s
ł
owo wewn
ę
trzne” przez Bert
ę
Dudde wed
ł
ug ewangelii
Ś
wi
ę
tego Jana 14, 21 w Bibli
 
 
(„DZIENNICZEK” SIOSTRY FAUSTYNY NR.1732)
Gdy si
ę
modli
ł
am za Polsk 
ę
, us
ł
ysza
ł
am te s
ł
owa:
 Polsk 
ę
szczególnie umi
ł 
owa
ł 
em, a je
 ż 
eli pos
ł 
uszna b
ę
dzie woli mojej,wywy
 ż 
 sz 
ę
j
ą 
w pot 
ę
dze i
 ś
wi
ę
to
 ś
ci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
 ś
wiat na ostateczne przyj
 ś
cie Moje.
2
 
Tajemnica - Cz
ł
owiek 
Wybór Objawie
ń
Bo
ż
ych podanych za po
ś
rednictwem s
ł
owa wewn
ę
trznego, przez Bert
ę
Dudde z Legnicyw latach 1937 - 1964Zeszyt ten zawiera wybór Bo
ż
ych Objawie
ń
, otrzymanych poprzez „s
ł
owowewn
ę
trzne” przez Bert
ę
Dudde wed
ł
ug ewangelii
Ś
wi
ę
tego Jana 14, 21w Bibli:Kto moje przykazania ma i ich dotrzymuje, ten jest kto mnie kocha. Ktomnie kocha, ten b
ę
dzie poprzez Ojca mojego kochany, i ja b
ę
d
ę
go kocha
ć
 i si
ę
mu objawi
ę
.+++++++Pisma te s
ą 
ponadkonfesjonalne, i nie maj
ą 
na celu odwerbowania kogo
ś
 od jego religijnej przynale
ż
no
ś
ci, czy te
ż
zwerbowania do jakiej
ś
innejwspólnoty religijnej. Pisma te maj
ą 
jeden jedyny cel, udost
ę
 pni
ć
 wszystkim ludziom s
ł
owo Bo
ż
e, co jest wol
ą 
Bo
żą 
.Wszystkich, którzy chcieliby podzi
ę
kowa
ć
za s
ł
owo Bo
ż
ezapraszamy do modlitwy, w szczególno
ś
ci za duszezmar 
ł
ych, które najbardziej tego potrzebuj
ą 
.+++++++Wydane przez przyjació
ł
nowych objawie
ń
 Ingo Schneuing, Flörekeweg 9, 21339 Lüneburghttp://WORDfromGOD.injesus.com (english)http://www.bertha-dudde.info (deutsch, english, french,russian, spanish & others)Kopiowanie i drukowanie jedynie w ca
ł
o
ś
ci i bez jakichkolwiek zmian, jest dozwolone.3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->