Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o Pitanju - Odakle Je ProizaŠlo Zlo - 2 (Bd 8883)

o Pitanju - Odakle Je ProizaŠlo Zlo - 2 (Bd 8883)

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by André Rademacher

More info:

Published by: André Rademacher on Jan 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bertha Dudde, br. 8883, 18 i 20 Studeni 1964
O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (2)
Što god da vas pritišće .... sa svim vašim brigama dođite k Meni. Jer, jedino vam Ja mogu pomoći, i pomoći ću vam, čimMi se povjerite. Međutim, od vas tražim čvrstu vjeru u istinitost onoga što čujete. Jer, tek snaga vaše vjere vasosposobljava za bezuvjetno vjerovanje u to da vam Ja ne mogu pružiti ništa osim čiste Istine.Ali ako ste Istinu spoznali, onda vam je dužnost širiti Je, jer nema ništa opasnije od toleriranja zablude, koja za sobomneizbježno vuče veću zabludu. Jer zabluda je sredstvo protivnika kako bi vas odvukao na dole, u tamu.Ali Ja želim da se čista Istina probije, i uvijek nalažem Mojim glasnicima da se zalažu za spoznatu čistu Istinu, kako bidakle sva zabluda bila istrijebljena, jer jedino Istina vodi do savršenstva .... a Istina jeste i ostaje: svi vi ste proizišli izMoje ljubavi .... time ste dakle bili i u svom savršenstvu... ali da ste sami iskoračili iz reda i time zgriješili.Uvijek vam ponavljam, da Moj protivnik, koji je jednom kao Moja slika i prilika bio ‘metnut van’ kao najviši duhsvjetlosti .... koji je tek svojim otpadanjem od Mene stvorio grijeh, da je dakle Lucifer, kao Moja slika i prilika, koji je bio opremljen istom stvaralačkom snagom, uz pomoć nje iz sebe
rodio
grijeh, da grijeha prije toga nije bilo ni u jednom biću, iz čega je krivo da sam Ja Sâm u Sebi bio pun suprotnosti .... tada ne bih bio savršen i nikad ne bi mogao stvoritinešto savršeno.Kako sam Ja u Sebi imao samo dobro, Božansko, kako je ljubav bila prvi princip .... isto tako je i Lucifer nakon svoggriješnoga pada u sebi imao zlo. Sve se preokrenulo u njegovom biću, postao je iskonskim zlom, pokretala ga je njegovamržnja, njegovo znanje, potpuno suprotno Istini, je bila samo laž.Ali nikada ne možete u Meni pretpostaviti laž i istinu, mrak i svjetlo, mržnju i ljubav .... dakle sve na-suprotno, jer to ne bi odgovaralo savršenom Biću, Čija pra-supstanca je ljubav. Sve te osobine prianjaju čovjeku, i one su poslijediceodbijanja Moje ljubavne snage.Ako sam Ja stvorio savršeno biće, to onda znači da se ono kreće potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i taj red nikadanije trebalo porušiti. Ali djelovala je i jedna druga sila, koja je u istoj mjeri negativno koristila svoju moć i tu negativnusilu prenosila i na bića koja su pala ... koja su dakle odbijala Moju radijaciju ljubavi i time se priklanjala onoj sili koja jesve negativne osobine prenijela na ta bića. Sve to su bile posljedice otpadništva od Mene, koje ide Luciferu na račun, jer u Meni zaista ništa nasuprotno nije prisutno, jer kad bi mržnja bila usađena u Meni, ne bih mogao biti zvan BogomLjubavi .... niti bih bio Bog Istine, kad bi se laž istovremeno nalazila u Meni.Vi ljudi morate jasno shvatiti da izgovarate nešto što se ne podudara sa slikom koja sam Ja od vječnosti i koja ću ostati: potpuno savršeno Biće, Koje je u svoj savršenosti moglo djelovati i stvarati, Koje po Sebi nema nedostâtaka, Čija ljubavnema kraja i koja će vječno biti usmjerena i pâlome.Da bi Moj protivnik, koji je isto bio moćan, svoju moć tako zlorabio, kako bi stvorio svijet koji je stajao u suprotnosti sasvijetom čistih duhova, to je mogao, jer je njegova slobodna volja težila svim onim osobinama, koje su bile oprečneMome savršenom biću, koje je onda prenio na mnoštvo palih duhova. Tamo dakle, gdje sam Ja čista Istina, tamo onkoristi laž .... gdje poklanjam Ljubav, on je rađao mržnju ... gdje sam davao svijetlo, tamo on širi tamu. On pretvara svedobre osobine, koje su u Božanskom usađene, u zle, i njegov utjecaj je bio (u)toliko veći, što se više bića protivilozračenju Moje ljubavi. Iz njega je došlo sve loše, i ljudi su manje ili više zahvaćeni njegovim nasljednim zlom, čitavzemaljski svijet je svijet otpora protiv Mene, kojeg će Moja ljubav jednom ipak prelomiti.Jer jednu stvar morate znati, Lucifer je nekada bio najblaženije biće, stvoreno u svôj savršenosti, i u toj blaženosti senalazio beskrajno dugo vrijeme ... ali da je on, kada je odbio ljubav, od sebe stvorio zlo uz pomoć svoje moći i time postao Mojim kontra-polom.I svi koji su ga slijedili su preuzimali loše osobine i pružali Mi otpor. Jer odbijanje sile Moje ljubavi je imalo za posljedicu da su se ukrutili, bili pretvoreni u stvaranje i moraju proći beskrajno dugim prolazom hodnikom stvaranja,kako bi se sada kao čovjek mogli boriti protiv svih ne-božanskih osobina, koje su preko Lucifera bile prenesene na ta pala stvorena bića.I sad opet sve zavisi od toga hoće li svojevoljno prihvatiti zračenje Moje ljubavi, jer Moja ljubav je svemoćna,(20.11.1964.) i ona će jednom postići to da se svako biće otvori i žudi za Mojom ljubavlju, a tada spada u najblaženija bića, koja su postigla cilj postavši Mojom djecom, i od Mene nikada više neće otići, ponovo se spojivši sa Mnom i ponovo obitavajući u savršenstvu, kako je bilo od iskona.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->