Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o Re-Inkarnaciji... Isusa Krista Nije MoguĆe ZaobiĆi

o Re-Inkarnaciji... Isusa Krista Nije MoguĆe ZaobiĆi

Ratings: (0)|Views: 365|Likes:
Published by André Rademacher

More info:

Published by: André Rademacher on Jan 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bertha Dudde, 5062, 12 Veljače 1951
O RE-INKARNACIJI… ISUSA KRISTA NIJE MOGUĆE ZAOBIĆI
Tamo gdje je u vama još mrak vam je dano svjetlo od gore. I Moji glasnici su upućeni(to)svjetlo učiniti dostupnimsvima koji žude za njime. Štogod doprinosi prosvjetljenju duha će im biti prenijeto/saopćeno, tako da će oni zaista biti ustanju razlikovati između istine i laži i uvijek prepoznati Onog Koji je SAM istina. Vi, Moja zemaljska djeco, steodređeni za najveće moguće blaženstvo koje vam mogu pripremiti; ali stupanj blaženstva će uvijek korespondirati vašojvolji, jer ova nije ograničena s Moje strane. Krajnje/najviše blaženstvo, međutim, pred vašu volju također postavljakrajnje/najviše zahtjeve, jer da bi postigli sinovstvo Božje, što vam osigurava Očevo nasljeđe, vi također morate bitisavršeni, baš kao što je i vaš Otac na nebu savršen(Matej 5:48). Ja od vas zemaljske djece puno očekujem, ali Ja ipak dajem beskonačno više. Što očekujem od vas je potpuno podređivanje Mojoj volji i transformacija u najviši stupanjljubavi. Jer stupanj blaženstva u vječnom životu se može prilično razlikovati, on uvijek ovisi o stupnju ljubavi kojeg vizapalite i aktivirate u vama.Ova aktivnost ljubavi stoga određuje stupanj savršenstva/zrelosti i prema tome također stupanj blaženstva, pa slijedi dasinovstvo Božje zahtijeva život potpune ljubavi na Zemlji, tako da će ljudska priroda biti promijenjena u ljubav, u Mojusliku, u Moje istinsko dijete, za kojeg sam pripremio sve užitke, kao što sam obećao. Dušino sinovstvo Božje mora bitirezultat jednostrukog/jedinstvenog života na Zemlji, pošto ovaj visoki stupanj savršenstva/zrelosti ne može više biti postignut u onostranom kraljevstvu, iako će čak i tamo biće još biti u stanju ostvariti nezamislivo obilje svjetla. Prisvemu tom, svjetlosno biće može, ako se re-inkarnira u tijelu na Zemlji u svrhu predvodničke misije, ostvariti svojesinovstvo Božje, ali ovo iz nužnosti vuče izvanredno nesretan/mračan/tužan i težak zemaljski život baš kao iiskupljujuću aktivnost na Zemlji, koja je bila razlogom njezinog ponovljenog utjelovljenja. Jedino bića sa visokimstupnjem svjetla će poduzeti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji, ali čisto iz ljubavi prema obmanutim ljudskim bićima,kojima žele pomoći u vremenima najveće duhovne nevolje.Alternativno, svaka svjetlo-primajuća duša u duhovnom kraljevstvu se također može nazvati blaženom do određenogstupnja, i ovo blaženstvo je dovoljno da inicira njezinu volju u pomaganje bićima koji i dalje skapavaju u mraku, čijestanje oni znaju i žele popraviti. Ni jednoj svjetlosnoj duši ne manjka ove voljnosti za pomaganjem, pošto primitak svjetla pretpostavlja ljubav, a ljubav sebe neprestano želi izraziti. Svako djelo ljubavi u duhovnom kraljevstvu povećava blaženstvo bića, i takvo biće se nikad-za-nikad (never ever) neće htjeti vratiti na Zemlju, naposlijetku ono prepoznajeogromnu sferu aktivnosti za svoju snagu ljubavi i također osjeća sve više i više rastuće obilje svjetla i sreće. Ali ni jedno biće neće biti vraćeno na Zemlju protiv njegove volje, pošto bi to narušavalo Moj Božanski red(= to bi bilo djelovanje protivno Mojem Božanskom redu). Svjetlosna bića, čak i ona nižeg stupnja, nemaju ovu volju, jedino izvanrednouzvišena duhovna bića se spuštaju na Zemlju kako bi izvršila gore spomenutu misiju. Čim duša ima makar inajskromniji stupanj svjesnosti ona također zna o mogućnosti daljnjeg napretka u duhovnom kraljevstvu, jer onda jenjezina ljubav bila zapaljena ili bi i dalje bila potpuno u mraku… Ali ako je duša i dalje duhovno slijepa onda možeizbiti na površinu njezina želja za povratkom na Zemlju, ali nikad u svrhu duhovnog sazrijevanja, ona je jedino privučena ka Zemlji svojom žudnjom za materijom kojoj Ja, Mene što se tiče, neću udovoljiti… Jer ova žudnja se moželakše prevladati u onostranom kraljevstvu nego na Zemlji, a bez svladavanja ove žudnje neće biti svjetla, neće bitiduhovnog napretka.Svatko tko je na Zemlji zanemario steći sićušnu iskru razumijevanja, koje prema tome pretpostavlja djela ljubavi, će uonostranom također biti u vrlo dubokom mraku, i vratiti ga na Zemlju u stvari ne bi bio čin milosti već kršenje Mojegvječnog reda, koji teži k neprestanom napretku i isključuje svaku vrstu nazadovanja uslijed Moje volje. Međutim, uovom slučaju bi re-inkarnacija bila nepoštena kompenzacija za dušin neuspjeh na Zemlji, ona ne bi bila ljubav i milost sMoje strane već ogroman teret za dušu, koja bi po drugi puta trebala prihvatiti odgovornost bez ikakve garancije oostvarivanju cilja. I ona također ne bi ostvarila svoj cilj, jer ponovljeno utjelovljenje bi pred nju razumljivo postavilo puno veće zahtjeve kako bi uravnotežila izuzetnu privilegiju, budući da bi njezina volja još jednom ostala slobodna…Tako bi ona morala iskusiti test volje dva puta, što bi značilo isto kao da bi Ja duplirao čovjekov život na Zemlji i na tajnačin zaobišao postojeći prirodni zakon… Također, podbacivši na Zemlji jednom, duša bi bila ograničena i njezina volja ponovno oslabljena od strane Mojeg neprijatelja(= Sotone), jer je put do Mene, Božanskog Iskupitelja, blokiran odstrane Sotone posredstvom svijeta, pošto bi ona žudjela za njime baš kao i za materijom i primila bi ono za čim žudi…Jedino volja bića je uvijek odlučujuća, ali baš ova volja nije zainteresirana za utjelovljenje na Zemlji jednom kada dušaima makar i slabo znanje.Međutim, duši koja je i dalje izgubljena u potpunom mraku neće biti dozvoljeno re-inkarnirati se pošto Moja mudrostzna za opasnost i čestu ispraznost ponovljenog zemaljskog napretka i Moja ljubav ne podržava nazadovanje već jedinonapredak. Moj vječni zakon je razvoj i progres… Ja jedino potstičem mogućnosti za viši razvoj koje, istinabog, također mogu biti neuspješne ali onda jedino uslijed volje bića. Nazadovanje može biti prouzročeno jedino voljom bića, nikadMojom voljom. Pojedinačni slučajevi re-inkarnacije na Zemlji se događaju iz posebnih razloga ali ne opravdavaju

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->