Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Re-Inkarnacija... Svjetlosna BiĆa - Misija

Re-Inkarnacija... Svjetlosna BiĆa - Misija

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by André Rademacher
BLAGONAKLONA POMOĆ BLIŽNJEM U NEVOLJI

Trebate pomoći i utješiti one koji su u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji/tegobi. Onda ćete uistinu prakticirati/vršiti ljubav prema bližnjem i također probuditi ljubav u vašim bližnjima. Posljednji dani ne mogu mimoići ljude bez tuge/boli i nevolje jer oni su posljednja sredstva koja koristim da bi ih pridobio za Sebe. Ja putem takve nevolje želim govoriti srcu svakog čovjeka, i ako Me čuju, ako prepoznaju Moj glas u svojoj nevolji i onda okrenu svoje srce i uho prema Meni oni će učiniti korak naprijed, oni bi krenuli putem koji vodi nagore. Ali i dalje ima nebrojeno mnogo ljudi koji svoje srce i uho drže zatvorenima za Mene... I vi trebate takvima govoriti i u njihovoj nevolji ih usmjeravati k Meni, gdje će oni pronaći istinsku utjehu i pomoć.
BLAGONAKLONA POMOĆ BLIŽNJEM U NEVOLJI

Trebate pomoći i utješiti one koji su u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji/tegobi. Onda ćete uistinu prakticirati/vršiti ljubav prema bližnjem i također probuditi ljubav u vašim bližnjima. Posljednji dani ne mogu mimoići ljude bez tuge/boli i nevolje jer oni su posljednja sredstva koja koristim da bi ih pridobio za Sebe. Ja putem takve nevolje želim govoriti srcu svakog čovjeka, i ako Me čuju, ako prepoznaju Moj glas u svojoj nevolji i onda okrenu svoje srce i uho prema Meni oni će učiniti korak naprijed, oni bi krenuli putem koji vodi nagore. Ali i dalje ima nebrojeno mnogo ljudi koji svoje srce i uho drže zatvorenima za Mene... I vi trebate takvima govoriti i u njihovoj nevolji ih usmjeravati k Meni, gdje će oni pronaći istinsku utjehu i pomoć.

More info:

Published by: André Rademacher on Jan 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bertha Dudde, br. 4758, 11 Listopad 1949
RE-INKARNACIJA… SVJETLOSNA BIĆA - MISIJA
Ja nikad neću dopustiti da postanete žrtve greške ako želite (sa)znati istinu. I gdje vam nedostaje pravilno znanje, gdjeimate pogrešnu ideju, Ja Osobno ću vas prosvjetliti, jer ne želim da razmišljate pogrešno. Iako vi na ovoj Zemlji živitekao ljudsko biće jedino kratko vrijeme, ono nije prekratko da vam omogući(ili ‘da vas osposobi za’)ostvarivanje blaženstva. Za vrijeme vašeg života na Zemlji vi ste u stanju u potpunosti promijeniti vašu prirodu. Vi ste u stanjusasvim odbaciti vašu sebičnu ljubav, koja je u vama bila snažno razvijena na početku vašeg zemaljskog života, i promijeniti ju u nesebičnu ljubav prema drugim ljudima, i na taj način ostvariti stupanj zrelosti koji će vam omogućitiulazak u svjetlosne sfere i time biti blaženo sretni… Pa ipak stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu varira u značajnoj mjeri, ovisno o stupnju do kojeg je stanje duše prijemčivo za zrake svjetla koje na nju direktno utječu, koje imaju svoje ishodište u Meni i time zahtjevaju Moje prisustvo. Ono stoga predstavlja sjedinjenje sa Mnom, a to se jedino može dogoditi sa bićem koje je sebe oblikovalo uljubav. Prema tome stupanj ljubavi također odlučuje stupanj sreće… Ljudsko biće je zasigurno u stanju postići ovajstupanj ljubavi dok je još na Zemlji i otići sa nje kao Moje istinsko dijete. Onda će njegova sudbina biti beskrajno blaženstvo.Ali njemu je također moguće ne ostvariti ovo savršenstvo a ipak oblikovati svoju dušu na Zemlji kroz djela ljubavi takoda postane prijemčiva za svjetlo. U tom slučaju će on proći svoj test zemaljskog života tako što je svoju volju okrenuo prema Meni, i dokazao ju kroz ljubavne napore. Kraljevstvo svjetla će sada prihvatiti njegovu dušu, koja će se naknadno biti u stanju dalje razvijati. Međutim, ona nikad neće biti u stanju doseći stupanj koji na Zemlji može dosegnuti čovjek koji ozbiljno stremi ka savršenstvu. Jer njegova duša će biti zahvaćena sa Mnom i Moje zračenje svjetla neće naići naotpor, pošto je duša postala kristalizirana kroz ljubav i na taj način ju je Moja ljubav u stanju u potpunosti prožeti.I sada ćete razumjeti da je za ovaj stupanj blaženstva potreban preduvjet od samo jednog zemaljskog života, ili bi utome bilo manje zasluge, time bi nagrada također morala biti reducirana. Vi ćete razumjeti da se sjedinjenje sa Mnommora dogoditi dobrovoljno i uz najveći mogući napor već na Zemlji, i da je ovo blaženstvo Moj dar u zamjenu zaapsolutnu privrženost Meni, koju ću Ja također nagraditi sa Mojom nepodijeljenom ljubavlju. I zato slijedi da bi to bionepravedan čin s Moje strane da sam dao istu nagradu dušama koje nisu iskoristile njihov zemaljski život na isti način…Svako ljudsko biće ima iste mogućnosti za ostvarivanje zrelosti/savršenstva. Sva pomoćna sredstva su mu naraspolaganju, on je u stanju zatražiti blagoslove, to jest, iskoristiti ikoliku količinu blagoslova, a sa pravilnimkorištenjem volje je svako ljudsko biće u stanju ostvariti cilj postajanja savršenim, pošto se od njega zahtjeva jedino dasebe oblikuje u ljubav, a ljubav može biti prakticirana od strane svake osobe ako ona to želi… Ja uistinu od vas ljudi neočekujem ništa neostvarivo, pošto vam je naposlijetku dostupna pomoć Isusa Krista, koja toliko snaži ispravnu volju dase ona može pretvoriti u djelo. Vi ljudi bi svi mogli postati blaženo sretni samo ako to želite… Posljedično tome,ispravna volja mora biti sukladno nagrađena; duša mora biti nagrađena različito u duhovnom kraljevstvu od duše koja je bila nemarna u svojoj samo-kontroli za vrijeme svog zemaljskog života, koja svoje nastojanje ka savršenstvu nije uzelaozbiljno. Takva duša će, razumljivo, postići različit stupanj svjetla, iako se može nazvati blaženom, pošto je sebeizdignula iz mraka, iz stanja potpunog neznanja, pošto će postati primatelj svjetla, iako u manjem stupnju…Duša je u duhovnom kraljevstvu sposobna uzdizati se do sve većeg blaženstva, jer neprestana zračenja svjetla što ih prima će povećati njezin stupanj svjetla. Ovo objašnjava zašto bi re-inkarnacija na Zemlji u svrhu potpune zrelosti bilanepotrebna baš kao i besmislena, pošto se duši mora oduzeti prethodno sijećanje i jedino bi slobodna volja opet bilaodlučujuća, koja bi isto tako mogla i podbaciti. U tom slučaju bi već ostvaren stupanj svjetla bio u opasnosti; dok će uduhovnom kraljevstvu duša sačuvati što je već ostvarila i sa time je u stanju najuspješnije raditi. Povratak svjetlosnog bića na Zemlju u svrhu misije je čin najviše ljubavi i milosti, jer svaka oslobođena duša nalazi kako je život utijelu/mesu nepodnošljiv jednom kada ima/postigne makar i slabašno znanje.Biće koje napusti Zemlju tako nesavršeno/nezrelo da će sebe pronaći u potpunom mraku, će zaista ostati blizu Zemlje,ali je ono obično ne-svjesno da je izgubilo fizički život. Ono ima ogromnu žudnju za zemaljskim stvarima, pa ipak vratiti takvo biće na Zemlju uistinu ne bi bilo niti mudro niti blagonaklono/brižno, jer njegova volja nikad ne bi težila prema višem razvoju, pošto pohlepa za materijom mora biti prevladana. To je puno teže na Zemlji nego u duhovnomkraljevstvu, gdje je biće u stanju prepoznati slabu osnovanost materije, a odvajanje od nje već predstavlja početak njezinog uspona. Biće sa slabašnim stupnjem svjesnosti je izuzetno sretno u svojem duhovnom stanju i nikad neće ponovno težiti za ograničenjem zemaljskog života. Ali posjedovati slabašni stupanj svjesnosti znači posjedovati malu količinu znanja koje korespondira sa istinom, i većova imovina čini biće jako sretnim, pošto je ono u stanju raditi sa svojim duhovnim bogatstvom… tako je ono potstaknuto ljubavlju dijeliti svoju imovinu sa dušama koje su u potrebi…

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->