Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TL OpenOffice.org Writer

TL OpenOffice.org Writer

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by letoicmu
cntt
cntt

More info:

Published by: letoicmu on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
 
SOẠN THẢO VĂN
BẢN
 
OpenOffice.org Writer
 
* Bản quyền OpenOffice.org (2000 - 2006) sở hữu củahãng Sun Microsystems Inc. Sản phẩm được phát triển bởiSun Microsystems Inc dựa trên OpenOffice.org* Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông CàMau biên tập tài liệu và cung cấp dịch vụ đào tạo
Cà Mau, tháng 1 - 2012
 (
 Lưu hành nội b
)
 
Hướng dn sử dụng OpenOffice.org Writer 
 2
MỤC LỤC
GIỚI
THIỆU
....................................................................................................... 4Chương 01: LÀM QUEN VỚI WRITER ............................................................. 51.1 Cách khởi động .......................................................................................... 51.2 Môi trường làm việc.................................................................................. 51.3 Tạo một tài liệu mới................................................................................... 71.4 Ghi tài liệu lên đĩa ..................................................................................... 71.5 Mở tài liệu đã tồn tại trên đĩa ..................................................................... 81.6 Thoát khỏi môi trường làm việc ................................................................. 9Chương
02: SOẠN THẢO VĂN BẢN
............................................................... 102.1 Một số thao tác soạn thảo cơ bản.............................................................. 10
2.1.1 Nhập văn bản
.................................................................................... 10
2.1.2 Thao tác trên khối văn bản
................................................................ 11
2.1.3 Thiết lập Tab
..................................................................................... 132.2 Các kỹ năng định dạng văn bản ................................................................ 16
2.2.1 Định dạng đơn giản
.......................................................................... 16
2.2.2 Định dạng đoạn văn bản
................................................................... 202.3 Thiết lập Chấm điểm và Đánh số ............................................................. 22
2.3.1 Thiết lập Chấm điểm
......................................................................... 22
2.3.2 Thiết lập Đánh số 
.............................................................................. 232.4 Soạn thảo công thức toán học................................................................... 242.5 Chia văn bản thành nhiều cột ................................................................... 25
2.5.1 Chia cột văn bản
............................................................................... 25
2.5.2 Sửa lại định dạng 
.............................................................................. 262.6 Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản ............................................................ 26
2.6.1 Cách tạo
........................................................................................... 26
2.6.2 Điều chỉnh chữ cái lớn ở đầu đoạn
.................................................... 272.7 Tạo và quản lý các Kiểu ........................................................................... 28
2.7.1 Tạo một Kiểu
.................................................................................... 28
2.7.2 Điều chỉnh Kiểu
................................................................................ 302.8 Tìm kiếm và thay thế văn bản .................................................................. 30
2.8.1 Tìm kiếm văn bản
.............................................................................. 30
2.8.2 Tìm và thay thế văn bản
.................................................................... 312.9 Tính năng Tự động sửa lỗi ....................................................................... 32
2.9.1 Thêm một từ viết tắt 
.......................................................................... 32
2.9.2 Xoá đi một từ viết tắt 
......................................................................... 332.10 Chèn ký tự đặc biệt ................................................................................ 34Chương
03: BẢNG BIỂU
.................................................................................. 353.1 Tạo cấu trúc bảng..................................................................................... 35
3.1.1 Chèn bảng mới
.................................................................................. 35
3.1.2 Sửa cấu trúc bảng 
............................................................................. 36
 
ướng dn sử dụng OpenOffice.org Write
 3
3.1.3 Trộn ô
............................................................................................... 39
3.1.4 Vẽ bảng 
............................................................................................. 393.2 Định dạng bảng biểu ................................................................................ 40
3.2.1 Định dạng dữ liệu trong ô
................................................................. 40
3.2.2 Tô nền, kẻ viền
.................................................................................. 413.3 Tính toán trên bảng .................................................................................. 413.4 Sắp xếp dữ liệu trên bảng ......................................................................... 433.5 Thanh công cụ Bảng ................................................................................ 44Chương
04: ĐỒ HỌA
........................................................................................ 464.1 Vẽ khối hình đơn giản .............................................................................. 464.2 Tạo chữ nghệ thuật .................................................................................. 474.3 Chèn ảnh lên tài liệu ................................................................................ 48
4.3.1 Chèn ảnh từ một tệp tin
..................................................................... 48
4.3.2 Chèn ảnh từ máy quét 
....................................................................... 49
4.3.3 Chụp ảnh từ màn hình vào tài liệu
..................................................... 49Chương
05: IN ẤN
............................................................................................ 515.1 Qui trình để in ấn ..................................................................................... 515.2 Tính năng Trang ...................................................................................... 515.3 Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang ................................................................. 525.4 Chèn số trang tự động .............................................................................. 535.5 Xem tài liệu trước khi in .......................................................................... 535.6 In ấn tài liệu ............................................................................................. 54Chương
06: TRỘN TÀI LIỆU
........................................................................... 566.1 Khái niệm về trộn tài liệu ......................................................................... 566.2 Chuẩn bị dữ liệu ...................................................................................... 566.3 Đăng ký nguồn dữ liệu ............................................................................. 566.4 Tạo nội dung thư mời............................................................................... 606.5 In nội dung thư mời ................................................................................. 616.6 Lưu nội dung thư mời lên đĩa................................................................... 62BÀI T
ẬP
........................................................................................................... 63

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->