Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Romana

Proiect Romana

Ratings: (0)|Views: 892|Likes:
Published by Petrean Andreea

More info:

Published by: Petrean Andreea on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
PROIECT DE LECŢIEŞcoala cu clasele I – VIII BalanPropunator: Petrean Andreea NicoletaData:
09.05.2012
Clasa:
a IV-a
 Aria curriculară:
Limbă şi comunicare
Obiectul:
Limba română
Tipul de curriculum:
Curriculum extins
Unitatea de conţinut:
Părţile principale de propoziţie
Subiectul lecţiei:
Subiectul şi predicatul
Tipul lecţiei:
de verificare şi evaluare a cunoştinţelor( verificare orală şi scrisă)
Scopul lecţiei:
Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor referitoare la subiect şi predicat.Verificarea capacităţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţie, deanaliză a acestora şi de alcătuire a propoziţiilor după scheme date.
Obiective operaţionale:
O
1
– să definească părţile principale de propoziţie (subiectul şi predicatul);O
2
– să identifice părţile de propoziţie învăţate în diferite enunţuri;O
3
– să analizeze corect gramatical subiectele şi predicatele din enunţurile date;O
4
– să alcătuiască schema propoziţiilor analizate;O
5
– să formuleze propoziţii după scheme date;O
6
– să scrie corect părţile de propoziţie, respectând acordul dintre ele;O
7
– să diferenţieze propoziţiile simple de cele dezvoltate;O
8
 – să rezoleve corect rebusul.
Strategii didactice :a ) Metode şi procedee:
exerciţiul, analiza gramaticală, conversaţia,jocul didactic, problematizarea, explicaţia, demonstraţia, observaţia.
b ) Mijloace de învăţământ
: Flipchart, foi de flipchart, marcher, fişe de lucru,rebus, Cutiuţa cu surprize, bileţele, tabla, fişe de evaluare.
c) Forme de organizare
: frontal, individual.1
 
A. Bibliografice:
Oficiale:
,, Programa şcolară pentru clasele a –III-a şi a IV –a”, M.E.C., Buc., 2004 ;Peneş , Marcela; Molan , Vasile , ,,Limba română”-manual pentru clasa a IV-a, Ed.Aramis , Buc., 2004.
 Pedagogice :
Şerdean , Ioan , ,, Metodica predării limbii române la clasele I –IV”, E. D. P.,Buc., 1988 ;Bogdan , Mădălina, ,,Gramatica practică pentru ciclul primar” , Ed. Coresi S. R. L.,Buc.,1993;Gardin,Maria ;Berechet, Daniela;Gardin, Florin; Berechet,Florian, ,, Limba română” –clasa a IV-a , Ed. Paralela 45 , Buc., 2005;Gherman , Angelica , ,, Culegere de exerciţii şi texte gramaticale pentru claseleII-IV”, Ed. Elis , Buc., 2003;Gatan , I.; Crăciun , V.; Etegan, B.,,Exerciţii şi teste de gramatică”- clasele II –IV,Ed. Sibila, Craiova , 1994;Ilaş , Ana,,,Călătorie în lumea plantelor”, Casa Editorială Regina, Iaşi, 2000;Ionescu, Miron; Radu, Ioan, ,, Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001;Stanciu, Mihai,,,Didactica postmodernă”, Ed. Universităţii Suceava, 2003.
B. Temporale
: modulul de ore prevăzut în planul de învăţământ – 1 oră
C. Umane
: efectivul clasei – 23 elevi2
 
Nr.crt.Momente alelecţieiConţinutul activităţii
Du-rata
Strategii didacticeEvaluareActivitatea institutoareiActivitatea elevilorMetode şiprocedeeMijloacede înv.Forme deorganizare
1.MomentorganizatoricCreez condiţiile prielnicedesfăşurării activităţii.Îşi pregătesc celenecesare lecţiei.1ConversaţiaFrontalEvaluezcapacitateadeconcentrarea atenţiei.2.Verificarea temei Verific tema frontalcantitativ, făcând aprecieriasupra modului de scriere(compunerea cu titlul„Satul meuformată dinşapte enunţuri, în caresubiectele să fie exprimate prin două substantive proprii şi cinci substantivecomune).Verific prin citireselectivă calitateaefectuării temei pentruacasă.Citesc selectivrezolvareaexerciţiului şi atemei pentru acasă.8'ConversaţiaIndividualFrontalEvaluezcapacitateade a efectuacorectactivitateaindependentăşi tema pentru acasă.3.Captarea atenţieiSe va face printr-un rebus.( Anexa 1)3'ExerciţiulPanou curebusulFrontalEvaluezcunostinteledobanditeanterior 4.Anunţareasubiectului lecţieinoi şi a obiectivelor operaţionaleAnunţ elevii că astăzi vomevalua cunoştinţele însuşitedespre părţile principale de propoziţie.Recepţioneazămesajul cu privire lasubiectul lecţiei deevaluare.2'ExplicaţiaConversaţiaFrontal Evaluezcapacitateade arecepţionamesajul cu privire latema lecţiei.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->