Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EXAMEN GRILĂ. AE2

EXAMEN GRILĂ. AE2

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Draghici Domnik

More info:

Published by: Draghici Domnik on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
EXAMEN ACŢIONĂRI ELECTRICE II Nume student:……..…………………an… grp…1)CUM FUNIONEAZĂ ANGRENAJUL MAGNETIC LA MOTOARELE DE C.A.a)Cmî statoric se roteşte cu viteza fazorului reţelei împărţită cu nr. perechilor de poli b)există două cmî în întrefier care se rotesc sincron şi poli opozanţi de pe armături se atragc)nr. perechilor de poli de pe stator şi rotor este identicd)toate sunt adevărate.2)CARACTERISTICA MECANICĂ A MOTORULUI ASINCRON
a)
se trasează luând în considerare punctele caracteristice: P, K, N, O. b)punctele carateristice sunt: P- pornirea (s=0), K- critic, N - nominal, O – mers în gol (s=1).
c)
este dependenţa Ω(M), respective n(M)d)a,c aderate3)PORNIREA MOTORULUI ASINCRON − SCHEELECTRICĂa)Schema electrică este pentru MasI cu 2 trepte derezistenţă în rotor  b)Schema electrică este pentru MasI cu relee de curentşi de timp
c)
Contactorul K1 se dimensionează pt.curentulstatoric, iar K2 şi K3 pt. curentul rotoric. Ajunge un singur releu de curent sau trebuie amândouă?
d)
A,b adevărate
4)
FRÂNAREA ELECTRICĂ A MOTORULUIASINCRON
a)
Se cunosc: Frânare suprasincronă, Frânarea în contracurent, Frânarea dinamică, Frânareamonofazată, dar numai cu ultimele două metode motorul se poate opri.
b)
Frânare suprasincronă nu opreşte, iar la Frânarea în contracurent există pericolul reversării
c)
Frânare suprasincronă, se mai numeşte (frânare cu recuperare), Frânarea în contracurent se mainumeşte (frânare propriuzisă), Frânarea dinamică se mai numeşte (în câmp excitat de c.c.), iar Frânareamonofazată (subsincronă asimetrică). Ultima metodă se aplică numai la Mas. Cu rotorul în colivie.d)A şi b sunt adevărate
5)
APLICAŢIE: Un MAsI din sera AIM are datele nominale în anexe, tab.5.5, şi anume: P=10kW;n=1410 rpm;. η=0,83; cosφ=0,82; I
1
=22,1A la U
1l
=400V; I
2
=28,3A; U
2
=237V; M
max
=24,6 kgf. Să secalculeze cuplul, alunecarea nominală şi critică, valoarea a trei trepte de rezistenţă dacă pornirea se face însarcină nominală.
a)
s
 N
=0,06; M
 N
=67,71Nm; s
k
=0,418 şi rezistenţele de pornire pe fiecare treaptă:
418,0
3
=
 p
 R
Ω;
753,0
2
=
 p
 R
Ω;
423,1
1
=
 p
 R
Ω.
b)
 Nu este bine pt. că
1
 p
 R
<
2
 p
 R
<
3
 p
 R
la pornirea cu reostat, treptele fiind în progresie geometrică
1
 
c)
 Nu este bine pt. că s
 N
> s
k
în regim de motor 
d)
 pornirea cu reostat rotoric nu se aplică la încărcarea cu sarcină nominală6)ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE MOTORUL ASINCRON ŞI SINCRONa)Ambele au o înfăşurare trifazată uniform repartizată pe armătura statorică b)Ambele pot porni cu colivie rotorică, dar la ultimul este subdimensionatăc)încărcarea se manifestă la ambele prin alunecarea rotorului şi prin creşterea unghiului dintre axele polilor de pe cele două armături, numit unghi de sarcinăd)a,b sunt aderate.7)PORNIREA MOTORULUI ASINCRONa)Se închide întâi K2 apoi K1. b)Viceversa deoarece excitaţie se scurtcircuitează,apoi se alimentează în cc.c)Alimentarea excitaţiei este făcută de la o excitatrice, dar se poate face şi de la redresor comandatd)B şi c
8)
MOTORUL PAS CU PASa)MPP-ul de sus este reactiv şi are unghiul de pas 30 grd.
b)
MPP-ul de jos este actis şi are semipasul de 15 grd.c)Ambele au aceiaşi precizie de poziţionare, dar cel de jos are cupluldinamic mai mared)Toate sunt aderate
9)
CONVERTOARE INDIRECTE DE FRECVENŢĂa)Separă două reţele de curent alternativ de frecvenţe diferite printr-un circuiot intermediar de cc b)Nu se mai utilizează pe scară largăc)Sunt de două tipuri: de tensiune şi de curent după cum în circuitul de cc se montează uin condensator sau o bobinăd)A şi c aderate
10)
REPREZENTAREA îN COMPLEX A FUNCţIONăRII UNUI INVERTOR 
a)
vectorul complex reprezentativ sau (fazorul spaţio-temporal)
 
al curenţilor sau tensiunilor se defineşte pentru un sistem trifazat simetric
b)
figura reprezintă a fazorului spaţio-temporal (vectorului reprezentativ) altensiunii la ieşirea unui invertor trifazat în punte
c)
u
2
=(1+j
3) (u
d
/3) şi u
5
=(-1-j
3) (u
d
/3)d)toate sunt aderate
11)
INVERTORUL TRIFAZAT DE TENSIUNE CU DOUĂ NIVELE COMANDAT PE PRINCIPIULMODULAţIEI IMPULSURILOR îN DURATă
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->