Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YÜK VE İSTİF

YÜK VE İSTİF

Ratings: (0)|Views: 510 |Likes:
Published by Kagan Topaloglu

More info:

Published by: Kagan Topaloglu on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 
YÜK ELLEŞLEME VE İSTİF
 
( MUSTAFA KAMBUR ) 
UZAK YOL II.KAPTANI
 2000 - 2001
Metin SEZER 1
 
YÜK İSTİF I
KULLANIM AMACINA GÖRE GEMİLER:
1-Ticaret Gemileri (Trade ships – Merchant ships)
 A- Yük Gemileri (Cargo ships)
1-Kuru Yük Gemileri (Dry cargo ships) a)Kırk ambar gemileri (General cargo)  b)Dökme yük gemileri (Bulk carriers) 1-)Maden gemisi (Ore carriers) 2-)Şeker gemileri (Sugar carriers) 3-)Tahıl gemileri (Grain carriers) 4-)Dökme-Kesme Maden gemileri (Bulk-Ore carriers) 5-)Maden-Dökme-Petrol (Ore-Bulk-Oil carriers) c)Kereste Gemileri (Lumbar carriers) d)Ro-Ro / Container gemiler (Road on / Road off)2 -Sıvı Yük Gemileri (Likid cargo ships)
Akaryakıt tankerleri (Oil tankers)
1
 1-)Ham petrol tankerleri (Crude oil tankers)- Liquifed Petroleum gas tankers 1-)Bütan gazı tankerleri2-)Propan gazı tankerleria)Asfalt tankerleri b)Şarap tankerleri (Wine tankers)c)Asit tankerlerid)Su tankerleri (Fresh Water tankers)e)Zeytinyı tankerleri (Olive oil tankers)f)Amonyak tankerleri
g)
Kimyasal tankerler 
3 -Soğuk Depolu Gemiler (Frigorefic carriers)
 a)Et gemileri (Meat carriers)  b)Meyve-Sebze gemileri (Vegetables-Fruit carriers)
4 -Çok Amaçlı Gemiler 
 B- Yolcu Gemileri (Passenger Vessels)
1-)Okyanus Aşan Gemiler (Cruise Vessels)2-)Kısa Sefer yapan Gemiler (Short sea passenger lines)
 
C - Karışık Gemiler 
1-)Yük-Yolcu Gemileri
 
 İSTİFİN İLKELERİ 
1-)Yükün korunması2-)Yükün hacminden yararlanma3-)Çabuk,düzenli yükleme boşaltmanın sağlanması4-)Yükleme boşaltma sırasında çalışan işçilerin can emniyetinin sağlanması5-)Geminin dengesinin korunması
 
 A) YÜKÜN KORUNMAS
1-)Yüklerin ayrı ayrı yerlere konulması (Segragation of cargoes)
2
 a)Ağır yüklerin ağırlığından dolayı zarar verebileceği hafif yükün üstünekonulmaması.
Metin SEZER 2
 
b)Duman veya koku çıkaran yüklerin bunlardan etkilenebilecek yüklerin yanınakonulmaması. Odorous Cargo: Duman çıkaran yük  Delicate Cargo: Hassas yük c)Islak kargo (Wet cargo) yüklerin ıslanmadan taşınacak yüklerden uzak yüklenmelidir. d)Toz çıkaran veya kirlilik bırakacak yüklerin bunlardan uzak 
 
tutulması
2-)Daniç Kullanılması (Dunnage)
a)Daimi daniç (Permanent) b)Geçici daniç (Temporary)a.1 Farş tahtası: (Ambar diplerindeki çıkıntıyı örtmek için kullanılan tahtadır.)a.2 Panyol tahtası: (Postaların arasındaki boşluğu örtmek için kullanılan tahta.) b.1 Direk olarak yükler arasına konulan,yüklerin birbirlerine zarar vermesiniönlemek ve havalandırmayı çok iyi sağlamak için kullanılır. 
Daniç Kullanmanın Faydaları
1-)Boşaltmada sağlanan kolaylık 1.1Sapan geçirmede kolaylık 2-)Yükün ıslanmasını önlemek (Terleme,ambardan su sızması,sintinenintaşması,balastın taşması)3-)Ambar içinde yoğuşmayı önler 4-)Yükün sıkışmasını veya ezilmesini önlemek.
3 -)Yükün bağlanması ( Lashing )
Yükün kaymasını önlemek 
Çelik halat ve zincir kullanılır 
MAPA :
 Güverteye sabit halat bağlama yerlerine denir.
ANALE :
Mapanın üstüne takılan halkalar.
FİTTER :
Gemideki makine elemanlarından biri olan kaynakçıdır.
LİFTİN USKUR ( TURN BUCKLE ) :
Sıkıştırma aletidir.
Boşalan bir bağlama kesinlikle sökülmez ve yani bir daha lashing yapılır.
 B) AMBAR HACMİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMA
Yitik hacim ( Broken Stowage ) :
Bir geminin yüklenmesi tamamlanmış ambarındayükün doldurduğundan veya kapladığından arta kalan boş hacme “YİTİK HACİM” denir.
Stowage Factor ( İstif Faktörü ) :
m = 1T gBir yükün bir tonunun ambar içinde kapladığı hacim.
Bale Capacity ( Balya Kapasitesi ) :
Balya yük alımında ambar içinde kullanılabilecek hacim.Yitik hacim yüzdesi = (V – v) x 100V
YİTİK HACİMDEN KAÇINMANIN YOLARI
FİLIR KARGO (Filler cargo) :
Büyük yük istiflerinde oluşan boşlukları doldurabilecek hacimde ve büyük yüklerden zarar görmeyecek yapıda olan yüklere“FİLIR KARGO”denir.Ambar biçimine uygun yük seçilmelidir.
C) ÇABUK VE DÜZENLİ YÜKLEME BOŞALTMANIN SAĞLANMASI 
1-)
Tek ambara kalmak 
: Hepsi aynı anda başlanıp bitirilmeli ( Long Hatch )2-)
Over Stowage ( Üstüne Yükleme )
: Bir limanda boşaltılması gereken yükün dahasonraki bir limandaki boşaltılacak yükün altına istiflenmesidir.3-) 
Short Loading ( Delivery – Eksik Teslimat ) :
Alınan yükün boşaltılması gerekenlimanda az boşaltılması.
Metin SEZER 33

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Gökhan Güngör liked this
Gökhan Güngör liked this
Onur Soysal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->