Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mang do thi MAN

Mang do thi MAN

Ratings: (0)|Views: 736 |Likes:

More info:

Published by: Trường Nguyễn Thế on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
MẠNG ĐÔ THỊ MAN
 Sinh viên thực hiện
: NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
 Lớ p
: Điện tử 3 K54
Giảng viên hướng dẫn
:
 
LÊ QUANG THẮNG
 
Hà Nội, 6-2012
BGIÁO DC VÀ ĐÀO TOCNG HÒA XÃ HÔI CHNGHĨA VIT NAM
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI--------------------------------------------------
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:
Nguyễn Thế Trường
Số hiệu sinh viên: C0920321Khoá: 54 Viện: Điện tử - Viễn thông Ngành: Điện tử - viễn thông
1.Đầu đề đồ án:
 
Mạng đô thị MAN
2.Các số liệu dữ liệu ban đầu:
……………………………………..……………………………………………..……..……………………………………………………………………………………
 Nộidung các phần thuyết minh và tính toán:
………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
3.Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):
………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………
 Họ tên giảng viên hướng dẫn:
Lê Quang Thắng
4.
 Ngày giao nhiệm vụ đồ án:
……………………………………………………….5.
 Ngày hoàn thành đồ án:
………………………………………………………….
Ngày tháng năm 2012
Chnhim Bmôn Ging viên hưng dnSinh viên đã hoàn thành nộp đồ án tốt nghiệp ngày tháng năm 2012
Cán bộ phản biện
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI---------------------------------------------------
BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên
: Nguyễn Thế Trường
Số hiệu sinh viên: C0920321 Ngành: Điện tử - viễn thông Khoá: 54Giảng viên hướng dẫn
: Lê Quang Thắng
Cán bộ phản biện: ……………………………………………………………….
1.Nội dung thiết kế tốt nghiệp:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nhậnxét của cán bộ phản biện:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngày tháng năm 2012
Cán bộ phản biện
( Ký, ghi rõ họ và tên )

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->