Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Sandusky, Paterno and the Death of Ray Frank Gricar

Sandusky, Paterno and the Death of Ray Frank Gricar

Ratings: (0)|Views: 4,469|Likes:
Published by AJ Weberman
So far 43 million dollars has been involved in this scandal. You tell me DA Gricar wasn't taken out to shut him up? Gricar could have exposed Sandusky ages ago.
So far 43 million dollars has been involved in this scandal. You tell me DA Gricar wasn't taken out to shut him up? Gricar could have exposed Sandusky ages ago.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: AJ Weberman on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2014

pdf

text

original

 
RODIZRMP, SOYJQDK ODI YGJ LZQIJQ KH QOP HQODM EQ@BOQ
Ygjrj gos ekt tk aj sklj bkddjbt`kd ajtwjjd tgj i`soppjorodbj kh Qoy Hrodm Er`bor, tgj IO wgk rjhusji tk prjss bgorejs oeo`dst Rodiusmy `d ?007 odi tgj Rodiusmy Bg`fi Qopj br`lj odi bkvjr up. Ygj rjbjdtfy rjfjosji
Hrjjg Bkll`ss`kd Qjpkrt
ikjsd‐t oiirjss tg`s qujst`kd= `d hobt `t ikjsd‐t jvjd ljdt`kd Er`bor ay dolj. Er`bor `s prkl`djdt ay g`s oasjdbj. Ygj HA@ rjfjosji sklj kh `ts rjbkris kd Er`bor aut
 
dktg`de oakut g`s i`soppjorodbj. Ygj rjbkris i`i `di`botj tgot gj wos e`vjd tgj pkwjr tk obt os od Oss`stodt Zd`tji Rtotjs  Ottkrdjy. @t `s dkt hor-hjtbgji tk ajf`jvj tgot wgjd tgjrj `s tg`s lubg lkdjy odi no`f t`lj `dvkfvji skljkdj loy govj ekttjd khhji. Lurijrs khtjd obbklpody sbodiofs kh tg`s ijerjj. Ygj Sjdd Rtotj-Rodiusmy sbodiof gos ajjd boffji tgj a`eejst odi lkst w`ijfy puaf`b`zji `d spkrts g`stkry odi `t gos hor rjobg`de rjpjrbuss`kds. DBOO prjs`ijdt Lorm Jlljrt oddkudbji iur`de o djws bkdhjrjdbj ot tgj kreod`zot`kd‐s gjoiquortjrs tgot Sjdd Rtotj w`ff aj aoddji hrkl akwf eoljs hkr hkur yjors, w`ff fksj ?3 hkktaoff sbgkforsg`ps pjr yjor hkr hkur yjors odi lust poy $83 l`ff`kd `d h`djs, wg`bg w`ff ek tkwori o hudi hkr v`bt`ls kh bg`fi oausj. Sjdd Rtotj w`ff aj pfobji kd prkaot`kd hkr h`vj yjors. @d oii`t`kd, off kh Sjdd Rtotj's v`btkr`js hrkl ?007 tgrkueg 133? w`ff aj vobotji. Bkobg Nkj Sotjrdk's rjbkri w`ff rjhfjbt tgj vobotji v`btkr`js, ljod`de gj dk fkdejr tjbgd`boffy w`ff aj tgj DBOO's off-t`lj w`dd`dejst bkobg. Ygjrj orj l`ff`kds upkd l`ff`kds kh ikffor `dvkfvji. Sjdd Rtotj hobjs b`v`f fowsu`ts hrkl tgj duljrkus ropj v`bt`ls tgot bkufi rjsuft `d udprjbjijdtji oworis. Hkr yjors, Sjdd Rtotj khh`b`ofs wjrj dkt kdfy ajjd oworj kh Rodiusmy‐s pjrvjrtji obts, aut bgksj tk bkvjr up tgj `db`ijdts, tgjrjay offkw`de ktgjrs tk aj ottobmji ay tgj bg`fi rop`st, Njrry Rodiusmy. Oss`stodt Bkobg L`mj Lb_ujory, wgk h`rst rjpkrtji tgot Rodiusmy wos o br`l`dof sjxuof ijv`odt tk tgj Sjdd Rtotj oil`d`strot`kd, bkufi h`fj o fowsu`t oeo`dst tgj ud`vjrs`ty. Sjdd Rtotj but g`l fkksj ohtjr tgj sbodiof arkmj, odi gj loy ar`de o wg`stfj-afkwjr-typj obt`kd, jspjb`offy dkw tgot `t oppjors tgj oil`d`strot`kd wos lkrj `dtjrjstji `d g`i`de Rodiusmy‐s br`l`dof obt`kds tgod prktjbt`de bg`firjd. Os hkr Njrry Rodiusmy gj `s ek`de tk aj j`tgjr `d tgj gkfj kr `d o su`b`ij wotbg bjff hkr tgj rjst kh g`s uddoturof f`hj. Goi gj f`vji Nkj Sotjrdk wkufi govj ajjd suji r`egt odi fjht! Gj i`ji ot o vjry bkdvjd`jdt t`lj.
GKU HOQ I@I SOYJQDK EK YK BKXJQ ZS HKQ RODIZRMP;
Ygjrj wos tofm kh lurijr ay Rodiusmy. X`bt`l ?3 tkfi nurkrs Rodiusmy ossouftji g`l `d tgj aosjljdt kh tgj hkrljr Sjdd Rtotj oss`stodt hkktaoff bkobg's Rtotj Bkffjej gklj `d tgj fotj ?003s, tgjd tgrjotjdji "Gj tkfi lj tgot `h @ jvjr tkfi odykdj tgot @'i djvjr sjj ly hol`fy oeo`d," tgj obbusjr tjst`h`ji, oii`de tgot gj ajf`jvji Rodiusmy's w`hj, Iktt`j, wos gklj ot tgj t`lj. Ygj obbusjr tkkm tg`s tk ljod tgot Rodiusmy wkufi lomj surj gj wos sjporotji hrkl g`s a`kfke`bof porjdts hkr f`hj ‒ o i`hh`buft hjot ‒ aut `t bod ofsk aj fkkmji ot os o ijotg tgrjot. Ugy i`i Er`bor nk`d tgj i`soppjorji; @d ?000 Er`bor, tgjd I`str`bt Ottkrdjy, rjhusji tk h`fj bg`fi ropj bgorejs oeo`dst Rodiusmy ijsp`tj kvjrwgjfl`de jv`ijdbj. Ygjrj wos o bkddjbt`kd ajtwjjd Er`bor odi Rodiusmy odi Er`bor wos wg`smji khh tgj hobj kh tgj jortg `d ?07: odi gos ajjd ijbforji fjeoffy ijoi. Ajhkrj tgj Rodiusmy
 
bkddjbt`kd bolj tk f`egt tgjrj wos dk lkt`vj hkr khh`de tg`s bkffjej tkwd IO, dk a`e lkdjy `dvkfvji. Aut dkw wj mdkw tgjrj wos…Fjt‐s fkkm ot gkw Rodiusmy odi Er`bor‐s borjjrs `dtjrsjbt>
?080>
 Njrry Rodiusmy ajbkljs od oss`stodt bkobg ot Sjdd Rtotj. Zdoafj tk govj m`is kh tgj`r kwd, Rodiusmy odi g`s w`hj Iktt`j tgj I`rtaoe oikpt tgj h`rst kh s`x bg`firjd. Ugy wos tgj bkupfj udoafj tk govj m`is kh tgj`r kwd; Ajbousj tg`s pjrvjrt bkufi kdfy ejt `t up w`tg f`ttfj akys, tgot‐s wgy. Iktt`j mdjw hrkl tgj h`rst d`egt kh tgj`r gkdjylkkd tgot gjr gusaodi wos ottrobtji tk lofjs odi dkt hjlofjs. Rgj wos od obbjsskry tk sjr`of ropj.
?055>
 Rodiusmy hkudis tgj erkup hkstjr gklj
Ygj Rjbkdi L`fj
, gov`de tgj djrvj tk tomj tgj dolj hrkl Njsus's Rjrlkd kd tgj Lkudt> "Odi wgkjvjr bklpjfs yku tk ek kdj l`fj, ek w`tg g`l twk." Ygj
Rjbkdi L`fj
 w`ff jvjdtuoffy ajbklj o bgor`ty hkr bg`firjd `d djji odi o sbol tk hufh`ff Rodiusmy‐s pjrvjrtji djjis.
Dkv. 7, ?003>
 Srjs`ijdt Ejkrej G. U. Ausg rjbked`zjs
Ygj Rjbkdi L`fj
 os tgj bkudtry's 109tg "Sk`dt kh F`egt." Rodiusmy goi o wkrfi bfoss sbol ek`de hkr g`l.
?009>
 X`bt`l 5 ljjts Rodiusmy tgrkueg
Ygj Rjbkdi L`fj
. Gj `s oakut ?3 yjors kfi.  Obbkri`de tk tgj erodi nury rjpkrt, gj w`ff kbbos`kdoffy obbklpody Rodiusmy tk bkobgjs' ljjt`des odi ottjdi Sjdd Rtotj eoljs w`tg g`l, stoy`de kvjrd`egt ot Rodiusmy's gklj kd tgj Hr`ioy ajhkrj. Rodiusmy puts g`s godi kd X`bt`l 5's tg`eg wg`fj ir`v`de odi kd lkrj tgod kdj kbbos`kd puts g`s godis ikwd tgj wo`staodi kh tgj aky's podts. Ygj twk sgkwjr tkejtgjr, odi X`bt`l 5 w`ff fotjr tjst`hy tgot gj gos o "afurry ljlkry" kh pgys`bof bkdtobt w`tg Rodiusmy `d tgj sgkwjr.
?009 kr ?00:>
 X`bt`l 8 ljjts Rodiusmy ot o
Rjbkdi L`fj
 p`bd`b. Gj `s 5 kr 7 yjors kfi. Rodiusmy `dv`tjs g`l tk to`feotj w`tg Rodiusmy's hol`fy odi ottjdi o hkktaoff eolj w`tg ktgjr akys.
?00:>
 Ygj a`kfke`bof lktgjr kh kdj kh Rodiusmy's fjeoffy oikptji skds wr`tjs "fjttjrs kh bkdbjrd" oakut Rodiusmy tk bg`fi wjfhorj khh`b`ofs odi o nuiej’tgj h`rst ikbuljdtji offjeot`kd oeo`dst Rodiusmy kh oausj. Ygj skd, dolji Lott, wos dkt f`stji olkde Rodiusmy's v`bt`ls aut fotjr bolj hkrwori odi so`i gj wos oausji ay Rodiusmy. Bgodbjs orj gj bklpfo`dji tk Iktty ‖Ygj I`rtaoe“ Rodiusmy. Dkw 22, Lott kdbj wos Lott Gj`bgjf. Gj bolj hrkl o pkkr, s`defj-porjdt gkusjgkfi `d Bjdtrj Bkudty ’ o sloff gklj gj sgorji w`tg g`s lkl, s`stjr odi arktgjr. Ygj bg`firjd w`tdjssji tgj`r lkl `d od oaus`vj rjfot`kdsg`p, skljtg`de fotjr ikbuljdtji `d o bkurt bosj tgot wkufi ijtjrl`dj tgj hotj kh Lott‐s arktgjr. Lott wjdt tk f`vj w`tg tgj hkrljr ijhjds`vj bkkri`dotkr odi Iktt`j, os o hkstjr

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shane Kurz Sia added this note
my final analysis-Gricar wanted it-and arranged it-in every detail-to LOOK like he is dead-either by murder or suicide, he cared not. He wanted to be dead-to the public and others, to protect himself and even his family.. I met and had a brief conversation with a Ray Gricar look-a-like. Was it him? Can't say for certain. But, i w have NO doubts he's alive. He knew the heat would be on him bigtime
AJ Weberman liked this
AJ Weberman liked this
AJ Weberman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->