Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
92819370-77013495-fitoterapie

92819370-77013495-fitoterapie

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Yanna Astore

More info:

Published by: Yanna Astore on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
Cuvânt înainte
“În grădina naturii, floarea ceamai aleasă e însuşi omul – şi în om,frumuseţea spiritului său
arăta IonAgârbiceanu. Însuşi Dumnezeu i-a pusnumele de Adam, adică Om şi l-a strigat penumele său. “
Şi a pus Adam femeii salenumele de Eva, adică viaţă, căci ea aveasă fie mama celor vii”,
iar “
Oamenii aufost făcuţi pentru viaţa nemuritoare
”,spunea părintele Dumitru Stăniloaie. “
Şi afăcut Dumnezeu pe om, după chipul său;după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; afăcut bărbat şi femeie. Şi i-abinecuntat şi le-a zis Dumnezeu:<<Fiţi roditori şi vă-nmulţiţi şi umpleţipământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi pestemări şi peste păsările cerului şi pestetoate vietăţile care se mişcă pepământ>>
(Facerea I, 27-28). Şitrimiţând pe Adam în grădina Edenului,Dumnezeu i-a poruncit: “
Din toţi pomiigdinii vei mânca, dar din pomulcunoştinţei binelui şi ului numănânci, fiindcă, în ziua când vei mâncadin el, vei muri negreşti !
” (Facerea 2, 16-17).Încercând să supună şi săstăpânească, omul a făcut “atentatul divin”,căci nu putea supune şi stăpâni pentru acunoaşte.Iar atunci Dumnezeu n-a vrut săfrâneze setea de cunoaştere a omului.
Şi l-apedepsit dându-i libertatea ! Libertateade a alege între BINE şi RĂU, de a optapentru unul dintre ele este esenţială.
Viaţa fiinţei umane este un miracol şi undar divin. Dar, aşa cum arăta Euripide: “
Debine răul nu este despărţit niciodată, cisunt amestecate aşa cum trebuie
”. Toţioamenii caută să trăiască fericirea, dar cumei o concep diferit ajung să aleagă prost şiîncep trăiasîn cat, departe deDumnezeu şi în dezacord cu natura. Înlibertatea de a alege între bine şi rău, înîncercarea de a cunoaşte şi supune toatevietăţile de pe nt, omul a devenitfiinţă muritoare, iar pentru el via şisănătatea au început să reprezinte elementede nepreţuit. Nu fără acoperire, va spuneun mare spirit, Leonardo da Vinci: “
Cinenu preţuieşte viaţa n-o merită
”. Viaţaeste un miracol şi fericirea terestră depindede tatea omului. Dati om nutrebuie să respingi bucuria clipei. Întâlnireata cu fericirea este atât de rară, că nu ştiidacă astăzi o ratezi, când vei mai avea privilegiul să o trăieşti. Jean Giono spunea:
Zilele sunt frumoase, iar rostul nostru esă ne înfruptăm din ele
”.Experienţa multimilenară arată fără sănătate, oricât de bogat ar fi un om,oricâţi supuşi ar avea sau cât de preţuit ar fi, suferă cumplit şi ar da totul ca să se facă bine, sănătos, nu mai sufere şi nu semai chinuiască. Nu fără acoperire se zice:
Eştisănătos, ai totul ! Nu eşti sănătos, nu ainimic !
Din vremuri vechi răzbate ideeamarelui filozof antic Democrit: “
Oameniisolicită în rugăciunile lor sănătate de lazei, fără a şti că au mijloacele apărăriilor, în propriile mâini
”. Care este sfatulde urmat: ”
Pentru a conserva sănătatea şitinereţea, pentru a împinge viaţa pestelimite, - este suficient a trăi înconformitate cu Natura şi Legile sale
”.Este o filozofie pe care trebuie s-o aplicitoată viaţa şi ea te va face să te simţi maifericit:
Omul trebuie trăiasînarmonie cu Natura şi să-i respecteLegile
”. Nu trebuie uitat ceea ce spune unvechi proverb arab: “
De două lucruri îşibate joc omul când le are: tinereţea şisănătatea
. Pornind de la ideea luiB.Pascal:
Omul este născut pentruplăcere
”, fiinţa umaalege grit, sedepărtează de poruncile divine şi simţindu-se muritor vrea să trăiască cât mai intensviaţa terestră. Atunci păcătuieşte grav şirupe armonia sa cu Natura. Şi parcă-i unfăcut şivrem sau nu vrem trebuie să-i dăm dreptatelui Morogan Salomie care arată: “
Tot ceeace este bun în viaţă ori este imoral, oriilegal, ori îngraşă
”. Cauza principală aîmbolnăvirii fiiei umane este fărăîndoială modul de viaţă greşit.Îmbolnăvirile nu sunt acte de mânie alezeilor, pedepse primite de la Dumnezeu sausimple fatalităţi, ci manifestări ale moduluide trai greşit, sancţiuni aspre şi dureroaseale vieţii trăite în dezacord cu Natura şi cuLegile ei. Vindecarea sîn putereaDomnului, dar trebuie şi noi s-o ajutăm.
Înţelepciunea presupune darul de a nu
1
 
spori singur răul pe care ţi l-au făcutalţii
”, ne învaţă Octavian Paler, iar mareleromancier Maurice Druon completează:
Providenţa are grijă să ne îndeplinească dorinţele, dar să-i dăm omână de ajutor ceva mai tare
”. Câtevalucruri trebuie cunoscute şi respectate:- Doctorul Russ Jaff arăta în 1984că: “
sănătatea este mai
 
uşor de păstratdecât de obţinut
”. Deci fiecare dintre noitrebuie dea ateie tăţii, s-o protejeze, ba mai mult încălcând cât mai puţin armoniile dintre fiinţa sa şi Natură,de fapt îşi apără viaţa de mari nenorociri şişi-o face mai plăcut de trăit.- Paracelsus arată că:
Toatălumea este o farmacie
Pornind de la această ideeexcepţională confirmade practicamultimilenară, trebuie să găseşti ceea ce îţitrebuie ţie ca să-ţi păstrezi sănătatea, iar atunci nd ti bolnav -ţi alegi din Natumedicamentul care te va vindecafără -ţi producă alt rău. Dar atenţie:
Este uşor să prescrii medicamente, dareste dificil să diagnostichezi boala
neînvaţă un vechi proverb chinez.- O altă idee este dată de un proverb francez: “
Excesul în orice este undefect
”. Atât în viaţa de fiecare zi, cât şi întratamente trebuie să ne ferim de excese. Nu fără acoperire stă scrisă în piatpefrontispiciul templului de la Delphi vestitamaximă: “
Dintre toate, cel mai bun lucrueste măsura
”. Şi nu trebuie uitat niciodată,a cum spune Protagoras,
Omul estemăsura tuturor lucrurilor
”.-
Ce e greu? Cunoaşterea desine.Şi ce e uşor? A da sfaturialtora
”, ne învaţă Thales din Milet.Există o obligaţie absolut necesarătuturor celor care se respectă ca oameni şicare vor trăiasferici şi toşi,aceea de a se cunoaşte pe sine şi în funcţiede aceasta să-şi trăiască viaţa în armonie cu Natura. A nu se uita că cel mai bun doctor al dumneavoastră trebuie să fiţi chiar voi,căci nimeni nu vă poate cunoaşte mai bineşi nimeni nu suferă în locul vostru atuncicând, ştiind că un lucru sau ceva vă facerău îl consumaţi sau îl faceţi conştient.
Nosce te ipsum
Cunoaşte-tepe tine însuţi
” este o lege generală pe caretrebuie să o aplici creativ şi s-o respecţi cucea mai mare stricteţe.
Nu uitaţi zicala
dacă ai bani poţi cumpăra totul 
poate ficompletată cu …
în afară de fericire şi desănătate.
Un mare filozof, A.Schopenhauer spunea:
tatea nu este totul, darfără sănătate nu este nimic
”.- Merită aici s-o cităm pe cunoscutaSilvia Wallimann care arată: “
Învaţă de laNatură. Ea răspunde tuturor întrebărilor
”. Urmărind animalele bolnavecum se tratează şi cum se vindecă primimaderate leii practice în domeniulmedicinii. Din instinct şi din experienţagenetică acumulată în mii de ani,constatăm că animalele folosesc pentru a setrata sau pentru a-şi alina durerile diverse plante.Animalele caută, în primul rând,singurătatea, liniştea şi odihna absolută, iar  plantele în aerul curat le suntmedicamentele cele mai bune. Nu fără acoperire, un proverbchinez ne învaţă: “
Primele şi adevăratelemedicamente sunt plantele
”, iar Claude Naitvell scria:
 în plante se află ocomoară
”. “
Nu-i totul să trăieşti, ci să fiisănătos
”, ne sfătuia Martial, iar Platondeclara: “
Cel mai bine e să fi sănătos; aldoilea să fii frumos; al treilea să fii bogat în mod cinstit
”. Panchatantra concluziona:
Nu e prieten la fel ca sănătatea; nu eduşman la fel ca boala; nu e iubire la felca aceea faţă de copii; nu e durere la felca foamea
”.Plantele vindecă. Cu plante se potface vindecări miraculoase. Nu uitaţi Dumnezeu a zis: “
Iată, vă dau toată iarbace face sămânţă de pe toată faţapământului şi tot pomul ce are rod cumâă în el. Aceasta va fi hranavoastră
(Facerea 1;29). Alegerea plantelor ca medicamente de excepţie nueste înmptoare. Cuvier, creatorulanatomiei comparate, duo viă demuncă ştiinţifică arată: “
Hrana naturală aomului, judecând după structura sa, separe trebuie se fi compus dinfructe, rădăcini şi legume
”, iar un altmare savant, Linné, spunea: “
Organismulomului, în comparaţie cu celelaltevieţuitoare, arată că fructele şi cerealeleconstituie hrana ce-i prieşte cel mai
2
 
bine
. Pornind de la conceptul luiHipocrate: “
Ceea ce veţi mânca vă va fi şimedicament
”, alegem plantele cu virtuţilelor extraordinare pentru tratamente înarmonie cu Natura şi Legile ei. Creat deDumnezeu ca fie vegetarian, omulgăseşte în plante cel mai bun leac de a-şitrata suferiele. Nu trebuie uitat organismul uman ieşti din mâinileCreatorului este o maşiperfec, ominune divină care are o perfectă armonieîn alcătuirea lui. Pe t este aceastăarmonie de perfectă, pe atât de uşor omul o poate deregla şi vătăma. De aceea, nu fărăo puternică implicare noi trebuie:
Să păzim echilibrul naturiiSă dăm cumpăna vieţii-napoiViitorul e-n mâinile noastre,Regăsirea naturii e-n noi
ne spune Adrian unescu în “Balada pentru echilibrul naturii”. Tratamentul cu plante porneşte de la nevoia de a regăsi înorganismul fiinţei umane atât armonia sainternă, cât şi cea externă. Şi a nu se uita principiul părintelui medicinii antice,Hipocrate care spunea: “
Medicus curat,Natura sanat
Medicul tratează,Natura vindecă
”.Autorul.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Micu Lucica liked this
Corina Paula liked this
IDEHALL liked this
IDEHALL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->