Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap.1 Verificari Tehnologice

Cap.1 Verificari Tehnologice

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Adi Pop

More info:

Published by: Adi Pop on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
 
Tehnologii inovative de deformare plastica la rece 
 
1
CONDI
Ţ
II TEHNOLOGICE LA PIESELE DE PRELUCRATPRIN DECUPARE SAU PERFORAREProiectarea formei
ş
i stabilirea dimensiunilor pieselor care se prelucreaz
ă
din tabl
ă
prindecupare sau perforare trebuie astfel f 
ă
cute încât acestea s
ă
se poat
ă
 
ş
tan
ţ
a
ă
r
ă
dificult
ăţ
i, iarcalitatea
ş
i precizia lor s
ă
corespund
ă
cerin
ţ
elor.Piesele prev
ă
zute cu proeminen
ţ
e sau degaj
ă
ri pe conturul exterior (fig.5.65,a) se potob
ţ
ine prin decupare [78] numai dac
ă
dimensiunile acestora au o anumit
ă
valoare relativ
ă
 minim
ă
,
h
≥ 
1,2g
. În cazul perfor
ă
rii (fig.5.65,b) valoarea relativ
ă
a acestor degaj
ă
ri se poateadopta mai mic
ă
,
h
≥ 
g
. La valori relative mai mici decât cele precizate, precizia
ş
i calitateapieselor ob
ţ
inute prin decupare sau perforare nu este garantat
ă
.L
ăţ
imea minim
ă
 
b
a pieselor care urmeaz
ă
a se prelucra prin decupare (fig.5.65,c) sestabile
ş
te [78] în func
ţ
ie de grosimea
g
a semifabricatului
ş
i va avea o anumit
ă
valoare limit
ă
,
b
≥ 
1,5g
. De men
ţ
ionat este faptul c
ă
piesele lungi
ş
i înguste,
b
≤  
3g
, creeaz
ă
mari dificult
ăţ
i laexecutarea sculelor
ş
tan
ţ
ei
ş
i afecteaz
ă
durabilitatea acestora. De aceea, este mai indicat ca acestepiese s
ă
se ob
ţ
in
ă
din sârm
ă
prin l
ăţ
ire la rece cu t
ă
ierea ulterioar
ă
a capetelor la o raz
ă
 
 R
≥ 
0,6b
.a. b. c.
Fig.5.65
Dimensiunile minime ale g
ă
urilor prelucrate prin perforare (fig.5.66) depind de formaacestora
ş
i de grosimea
ş
i propriet
ăţ
ile mecanice ale materialului semifabricatului. Când sefolosesc
ş
tan
ţ
e obi
ş
nuite, aceste dimensiuni minime sunt conform tabelului 5.14.a. b. c. d.
Fig.5.66 
Tabelul 5.14Materialul pieselorO
ţ
eldur moaleAlam
ă
,cupruAluminiu,zincNr.crt.Forma g
ă
uriiDimensiuneag
ă
uriiValoarea minim
ă
a dimensiunii1. circular
ă
 
1,2g g 0,8g 0,7g2. p
ă
trat
ă
 
l
1,1g 0,9g 0,7g 0,6g3. dreptunghiular
ă
 
b
0,9g 0,7g 0,6g 0,5g4. oval
ă
 
b
g 0,9g 0,7g 0,6g
 
 
Tehnologii inovative de deformare plastica la rece 
 
2
Laturile pieselor cu contur poligonal care se prelucreaz
ă
prin decupare
ş
i perforare(fig.5.67) se vor racorda între ele cu o anumit
ă
raz
ă
 
 R
. Valoarea acestei raze se va adopta înfunc
ţ
ie de calitatea materialului, grosimea semifabricatului
ş
i unghiul format de laturilerespective ale piesei. Pentru piese din o
ţ
el, alam
ă
sau aluminiu, valorile minime ale acestor razesunt conform figurii 5.67.Distan
ţ
a minim
ă
dintremarginile a dou
ă
g
ă
uri care seprelucreaz
ă
prin perforare saudistan
ţ
a minim
ă
dintre margineag
ă
urii
ş
i marginea piesei decupateeste condi
ţ
ionat
ă
de forma g
ă
urii
ş
i a conturului piesei, depropriet
ăţ
ile mecanice alematerialului
ş
i de grosimeasemifabricatului. În figura 5.68sunt prezentate câteva piese
Fig.5.67 
caracteristice ob
ţ
inute prin decu-pare
ş
i perforare din o
ţ
el moale
ş
i valoarea relativ
ă
minim
ă
a distan
ţ
ei dintre dou
ă
contururi
ş
tan
ţ
ate al
ă
turate. Valorile relativelimit
ă
minime prezentate în figura 5.68 sunt astfel stabilite încât straturile de metal ecruisat dinsec
ţ
iunile ob
ţ
inute prin forfecare s
ă
nu se interfereze (
2
g
≤  
0,8g
, v.subc.5.2.1). Suprapunereastraturilor de metal ecruisat duce la durificarea complet
ă
a materialului dintre cele dou
ă
contururi învecinate ob
ţ
inute prin
ş
tan
ţ
are
ş
i, în consecin
ţă
, fisurarea acestuia devine iminent
ă
. Pe de alt
ă
 parte, distan
ţ
a prea mic
ă
dintre dou
ă
contururi
ş
tan
ţ
ate vecine duce la deformarea piesei, înspecial atunci când aceste contururi se ob
ţ
in prin opera
ţ
ii separate sau prin opera
ţ
ii combinatesuccesive.
Fig.5.68
 
 
Tehnologii inovative de deformare plastica la rece 
 
3
La piesele cu g
ă
uri poligonale situate în vecin
ă
tatea conturului exterior al acestora(fig.5.68,f) se va avea în vedere
ş
i distan
ţ
a minim
ă
 
a’
a c
ă
rei valoare nu trebuie s
ă
fie mai mic
ă
de
0,8g
.Distan
ţ
a dintre dou
ă
contururi vecine determin
ă
nu numai posibilitatea de
ş
tan
ţ
are a pieseici
ş
i construc
ţ
ia
ş
tan
ţ
ei.
Ş
tan
ţ
area simultan
ă
a contururilor vecine, situate la distan
ţ
a limit
ă
 minim
ă
prev
ă
zut
ă
în figura 5.68 nu va fi posibil
ă
niciodat
ă
, deoarece distan
ţ
a limit
ă
minim
ă
 dintre dou
ă
alezaje vecine ale pl
ă
cii t
ă
ietoare trebuie s
ă
fie mai mare. În asemenea cazuri,prelucrarea pieselor se poate face dintr-o opera
ţ
ie numai cu o
ş
tan
ţă
combinat
ă
cu ac
ţ
iunesuccesiv
ă
(v.subc.5.2.8.6) sau din câteva opera
ţ
ii cu
ş
tan
ţ
e simple.Grosimea minim
ă
 
g
1
a peretelui pl
ă
cii t
ă
ietoare (fig.5.69) se adopt
ă
în func
ţ
ie de grosimea
ş
i duritatea materialului pieselor de
ş
tan
ţ
at. În tabelul 5.15 sunt date câteva valori ale grosimiiminime a peretelui pl
ă
cilor t
ă
ietoare folosite la
ş
tan
ţ
area pieselor din material relativ dur(
σ  
=500…600 N/mm
2
). Când materialul pieselor de
ş
tan
ţ
at este mai moale, valorile indicate îna. b. c.
Fig.5.69
tabelul 5.15 se pot reduce cu 10…20%, dup
ă
cum grosimea semifabricatului va fi mai mare sau,respectiv, mai mic
ă
. În cazul pl
ă
cilor t
ă
ietoare ale
ş
tan
ţ
elor universale, valorile respective se vorm
ă
ri cu 40…50%.Tabelul 5.15
g
(mm
)
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
g
1
 
(mm
)
1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0G
ă
urile prelucrate prin perforare, prev
ă
zute la piesele ob
ţ
inute din tabl
ă
prin matri
ţ
are(fig.5.70), vor fi situate în afara suprafe
ţ
elor curbe ale acestora. În acest scop, se vor respectaurm
ă
toarele condi
ţ
ii matematice:
 
pentru figura 5.70,a;
3
 
≤  
 
1
– 2r 
1
, (5.74)
4
 
≥ 
1
+ 2(g + r 
2
) + d 
,a. b.
Fig.5.70

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->