Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trong Động Tuyết Sơn

Trong Động Tuyết Sơn

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Tenzin Palmo
Tenzin Palmo

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
TRONG
ĐỘ
NG TUY
T S
Ơ 
N
 Tenzin Palmovà Cu
c Suy T
m Chân Lý
Dianne Perry, (sau này
đượ 
c bi
ế
t
đế
n qua pháp danh TâyT
ng c
a cô là Tenzin Palmo) là m
t v
ni cô ng
ườ 
i Anh
đầ
u tiên,
đ
ã
N
n c
ư
thi
n
đị
nh su
t 12 n
ă
m trong m
t hang
độ
ng cao 12.300 b
trên dãy Hy Mã L
p S
ơ 
n, cách ng
ă
nkh
i th
ế
gi
ớ 
i tr
n t
c b
ở 
i nh
ng r
ng núi ph
 
đầ
y tuy
ế
ttr
ng quanh n
ă
m.Tenzin Palmo
đ
ã s
ng m
t mình và tu t
p trong
độ
ngtuy
ế
t này. Cô
đ
ã ch
m trán v
ớ 
i nh
ng thú r
ng hoang dã,
đ
ã v
ượ 
t qua nh
ng c
ơ 
n l
nh kh
ng khi
ế
p, nh
ng cái
đ
óigi
ế
t ng
ườ 
i, và nh
ng tr
n bão tuy
ế
t kinh h
n; cô t
tr
ngl
y th
c ph
N
m và ng
ng
i trong cái h
p g
r
ng c
ỡ 
3 b
 vuông (theo truy
n th
ng Tây T
ng, các v
tu s
 ĩ 
 
đề
u t
athi
n trong m
t cái h
p g
nh
ư
v
y). Cô không bao gi
ờ 
 ng
n
m. M
c
đ
ích c
a Tenzin Palmo là ch
ng
đạ
o tronghình t
ướ 
ng m
t ng
ườ 
i n
.Sanh vào n
ă
m 1943, Tenzin Palmo l
ớ 
n lên
ở 
trung tâmkhu London's East End. Cô là con gái m
t ng
ườ 
i bán cá.Khi còn bé, Tenzin Palmo
đ
ã thích s
ng l
ng l
m
tmình. Cô
đ
ã tìm hi
u nghiên c
u các tôn giáo ph
ươ 
ng
Đ
ông và khát khao
đượ 
c giác ng
chân lý.N
ă
m 20 tu
i, th
theo ti
ế
ng g
i tâm linh, Tenzin Palmo
đ
ã b
vi
c làm t
i th
ư
vi
n và
đ
áp tàu
đ
i
n
Độ
.
 
2 TRONG
Đ
NG TUY
T S
Ơ
N
N
ă
m 1964, sau ba tu
n l
di
n ki
ế
n và h
c h
i v
ớ 
i m
t v
 
đạ
o s
ư
, Tenzin Palmo
đ
ã tr
ở 
thành v
ni cô Tây Ph
ươ 
ng
đầ
u tiên xu
t gia t
i
n
Độ
. Cô s
ng trong m
t tu vi
nPh
t Giáo Tây T
ng và c
ũ
ng là ng
ườ 
i ph
n
duy nh
ttrong s
hàng tr
ă
m t
ă
ng s
 ĩ 
. Do
đ
ó, cô
đ
ã kinh nghi
m s
 
đố
i x
cách bi
t
đố
i v
ớ 
i hàng n
tu. Cô
đơ 
n
đ
au kh
,
đ
ã th
nguy
n s
ch
ng
đạ
o trong hình t
ướ 
ng m
tng
ườ 
i n
, dù ph
i tr
i qua vô l
ượ 
ng s
ki
ế
p.V
ớ 
i t
ư
t
ưở 
ng
đ
ó, n
ă
m 1970, cô b
t
đầ
u cu
c s
ng
độ
c c
ư
 t
i m
t n
ơ 
i t
 ĩ 
nh m
ch v
ng v
; và 3 n
ă
m sau, cô tìm
đế
nm
t
độ
ng tuy
ế
t cao chót vót trên dãy Hy Mã L
p S
ơ 
n
để
 
N
n c
ư
thi
n
đị
nh.N
ă
m 1988, cô r
ờ 
i kh
i
độ
ng Tuy
ế
t S
ơ 
n v
ớ 
i ý
đị
nh s
 thành l
p m
t n
tu vi
n
ở 
mi
n B
c
n
để
giúp cho cácph
n
khác
đạ
t t
ớ 
i c
nh gi
ớ 
i giác ng
. T
lúc b
t
đầ
us
ng
đờ 
i
N
n s
 ĩ 
ch
v
ớ 
i 80 Anh kim m
t n
ă
m, TenzinPalmo
đ
ã tr
ở 
thành m
t ng
ườ 
i n
i ti
ế
ng v
ớ 
i nh
ng cu
cdu thuy
ế
t toàn c
u; và t
ch
c quyên góp xây n
tu vi
nc
a cô càng lúc càng ho
t
độ
ng sôi n
i. Tenzin Palmo
đ
ã
đế
n v
ớ 
i cu
c
đờ 
i này, r
ờ 
i b
nó, và r
i l
i tr
ở 
v
m
t l
nn
a
để
giúp
đỡ 
m
i ng
ườ 
i.Tenzin Palmo
đ
ã k
l
i cu
c s
ng
N
n c
ư
c
a cô choVickie Mackenzie v
ớ 
i t
t c
lòng nhi
t thành c
ở 
i m
ở 
. nói v
nh
ng tr
ở 
ng
i, gian nan cô
đ
ã v
ượ 
t qua, nh
ngthôi thúc th
thách mãnh li
t, và nh
ng xúc c
m tâm linhmà cô
đ
ã ch
ng nghi
m. Cô c
ũ
ng có
đủ
can
đả
m
để
trungth
c di
n t
nh
ng d
ng co kh
c kho
i mâu thu
n gi
atình yêu trai gái và ti
ế
ng g
i n
i tâm
đầ
y ân s
ng.
 
TRONG
Đ
NG TUY
T S
Ơ
N 3
 
"Trong
Độ
ng Tuy
ế
t S
ơ 
n" là m
t ki
t tác ph
N
m di
n t
s
 can
đả
m, khí phách, và trí tu
c
a m
t v
ni cô TâyPh
ươ 
ng
đầ
u tiên
đ
ã
đố
i phó và v
ượ 
t qua m
t cách d
ũ
ngmãnh nh
ng ch
ướ 
ng ng
i thiên nhiên; c
ũ
ng nh
ư
sinh lývà tâm lý
để
 
đạ
t t
ớ 
i c
nh gi
ớ 
i giác ng
gi
i thóat.Qua nh
ng s
ki
n và kinh nghi
m ch
ng
đạ
t c
a cô,Tenzin Palmo
đ
ã ch
ng t
cho chúng ta th
y cô là m
tn
anh hùng c
a th
ờ 
i
đạ
i chúng ta, m
t ng
n
đ
u
c sáng
đố
t cháy hàng rào c
n ng
ă
n b
ướ 
c ti
ế
n c
a gi
ớ 
i ph
n
, san b
ng m
i ranh gi
ớ 
i phân chia cách bi
t gi
a ng
ườ 
i vàng
ườ 
i, gi
a nam và n
t
ngàn x
ư
a cho
đế
n t
n th
ế
k
20này.Vickie MackenzieCH
ƯƠ
NG M
T
CU
C G
P G
Ỡ 
 
Tôi nh
ớ 
l
i l
n h
i ng
 
đầ
u tiên v
ớ 
i Tenzin Palmo t
iPomaia, m
t thành ph
nh
c
a Ý n
m gi
a nh
ng ng
n
đồ
i hùng v
 ĩ 
c
a Tuscany kho
ng m
t gi
ờ 
 
đườ 
ng lái xe t
 Pisa.
Đ
ó là m
t bu
i x
ế
tr
ư
a mùa hè và không khí ng
t ng
th
ơ 
i nóng và mùi nh
a thông. —
đ
ó, chúng ta th
y nh
ngtòa lâu
đ
ài m
t th
ờ 
i nguy nga tráng l
v
ớ 
i nh
ng b
ct
ườ 
ng ch
m tr
tinh x
o, nh
ng c
a cái có vòm cao, máinhà ki
u tháp nh
n l
p lánh ph
n chi
ế
u ánh m
t tr
ờ 
itháng Tám, và ch
có ti
ế
ng côn trùng r
r
phá tan b
ut
 ĩ 
nh l
ng c
a bu
i tr
ư
a hè. Nh
ư
ng ch
 
độ
vài gi
ờ 
n
a thôi,cu
c s
ng d
ướ 
i ph
kia s
náo nhi
t
n ào vào bu
i t
i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->