Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPSS

SPSS

Ratings: (0)|Views: 581|Likes:
Published by apeteka

More info:

Published by: apeteka on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
SPSS Là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp
-
thông tin được thu thập trực tiếp từ đốitượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê).SPSS là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS cómột giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thựchiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tíchvà bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để
 
xem xét. SPSS cũng có một ngôn ngữ cú phápcó thể học bằng cách dán cú pháp lệnh vào cửa sổ cú pháp từ một lệnh vừa chọn và thực hiện,nhưng nói chung khá phức tạp và không trực giác.
 
SPSS có một bộ soạn thảo dữ liệu tương tự như excel, bộ soạn thảo cho phép vào các dữ liệu vàmô tả các thuộc tính của chúng, tuy nhiên SPSS không có những công cụ quản lý dữ liệu thậtmạnh (mặc dù SPSS phiên bản 11 có thêm các lệnh chuyển cấu trúc dữ liệu theo chiều ngangthành cấu trúc dữ liệu theo chiều dọc và ngược lại....). SPSS xử lý mỗi file dữ liệu ở một thờiđiểm và không phải là rất mạnh khi thực hiện các nhiệm vụ phân tích cần làm việc với nhiều filedữ liệu cùng một lúc. Các file dữ liệu có thể có đến 4096 biến và số lượng bản ghi chỉ bị giới hạntrong dung lượng của đĩa cứng.
 
Sức mạnh lớn nhất của SPSS là lĩnh vực phân tích phương sai (SPSS cho phép thực hiện nhiềuloại kiểm định tác động riêng biệt) và phân tích nhiều chiều (thí dụ phân tích phương sai nhiềuchiều, phân tích nhân tố, phân tích nhóm tổ). SPSS phiên bản 11 còn bổ sung thêm một số khảnăng phân tích các mô hình hỗn hợp. Cái yếu nhất của SPSS là khả năng xử lý đối với những vấnđề ước lượng phức tạp và do đó khó đưa ra được các ước lượng sai số đối với các ước lượng này.SPSS cũng không hỗ trợ các công cụ phân tích dữ liệu theo lược đồ mẫu.
 
SPSS có một giao diện giữa người và máy rất đơn giản để tạo ra các đồ thị và khi đã tạo đượcmột đồ thị, nhờ giao diện này mà người sử dụng có thể tuỳ ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoànthiện chúng. Các đồ thị có chất lượng rất cao và có thể dán vào các tài liệu khác, thí dụ nhưWord hoặc Powerpoint. SPSS có ngôn ngữ cú pháp để tạo ra các đồ thị, nhưng nhiều điểm tronggiao diện tạo đồ thị lại không sẵn sàng trong ngôn ngữ cú pháp. SPSS nhắm vào mục tiêu dễ sửdụng,
 
khẩu hiệu của họ là thực sự làm, thực sự dễ, và mục tiêu này đã thành công. Nhưng nếu tadự định sử dụng SPSS như một người sử dụng mạnh, thì nó có thể không đáp ứng được yêu cầu.SPSS mạnh về lĩnh vực đồ thị và lập biểu bảng, báo cáo tổng hợp số liệu, nhưng lại yếu hơn vềmột số thủ tục thống kê như phương pháp ước lượng mạnh và thiếu vắng phương pháp phân tíchdữ liệu theo lược đồ mẫu.
 
Phần mềm SPSS có tất cả 4 dạng màn hình:
 Data view : M
àn hình quản lý dữ liệu
 
Là nơi lưu trữ dữ liệu nghiên cứu với một cấu trúc cơ sở dữ liệu bao gồm cột, hàng và các ô giaonhau giữa cột và hàng
 
Variables view
 
: Màn hình quản lý biến. Là nơi quản lý các biến cùng với các thông số liên quanđến biến như:
 
 Name (Tên biến) : Là tên đại diện cho biến, tên biến này sẽ được hiễn thị trên đầu mỗi cột trong
 
màn hình dữ liệu
 
Type (Loại biến ): Có dạng số và dạng chuỗi
 
Label (Nhãn của biến): Tên biến chỉ được thể hiện tóm tắc bằng ký hiệu, nhãn của biến cho phépnêu rõ hơn về ý nghĩa của biến.
 
Values (Giá trị trong biến ): Cho phép khai báo các giá trị trong biến với ý nghĩa cụ thể (nhãn giátrị)
 
Missing (Giá trị khuyết): SPSS mặc định giá trị khuyến (system missing) là một dấu chấm và tựđộng loại bỏ các giá trị này ra khỏi các phân tích thống kê.
 
Measures (Dạng thang đo): Hiễn
 
thị dạng thang đo của giá trị trong biến
 
Màn hình hiễn thị kết quả (output):
 
Các phép phân tích thống kê sẽ cho ra các kết quả như bảng biểu, đồi thị và các kết quả kiểmnghiệm, các kết quả này sẽ được truy xuất ra một màn hình, và được lưu giữ dưới một
 
tập tinkhác (có đuôi là .SPO). Màn hình này cho phép ta xem và lưu giữ các kết quả phân tích.
 
Màn hình cú pháp (syntax):
 
Màn hình này cho phép ta xem và lưu trữ những cú pháp của một lệnh phân tích. Các cú phápđược lưu trữ sẽ được sử dụng lại mà không cần thao tác các lệnh phân tích lại.
 
1. Tạo biến và nhập dữ liệu trên SPSS
 
Tạo biến trong màn hình quản lý biến : Nhấp vào Variables view
 
 Name: Gõ tên biến cần khai báo
 
Type: Kiểu biến
 
Variable Label: Đặt tên nhãn cho biến một cách đầy đủ hơn
 Value lable
s : Định tên cho các giá trị trong biến
 
Missing Values: Được dùng để định ra các giá trị cụ thể cho các giá trị mà ta muốn loại bỏ rakhỏi các phân tích và xử lý thống kê
 
Column: Định ra chiều rộng của cột đang khai báo biến
 
Align: Canh lề
 
Measurement: Chọn loại thang đo
 
Nhập dữ liệu
 
 Nhập trực tiếp trên sps hay cũng có thể nhập liệu từ các phần mềm khác như Excel, Fox, … vàsau đó chuyển vào trong SPSS thông qua Menu Fileàopen
 
Công cụ tính toán giữa các biến (Compute)
 
Công cụ compute được dùng để tính toán giữa các giá trị trong các biến và kết quả sẽ được lưugiữ trong một biến mới hoặc là một biến khác sẳn có hoặc biến chứa đựng giá trị đang tính toán.Để thực hiện công cụ này ta vào Menu Transform àCompute : Xuất hiện:
 
Mục Target variable : Tên biến sẽ nhận giá trị được tính
 
Ô Numeric Expressionn: chứa các biểu thức số được dùng để tính giá trị cho biến mới. Chúng tacó thể soạn các biểu thức tính toán vào thẳng ô Numeric Expression, và có thể sữ dụng các công
 
cụ được hiển thị trong hộp thoại như các phiếm (+), (
-
), Function,…
 
Công cụ if : Dùng để định ra những điều kiện cần thiết kèm theo trong tính toán nếu có
 
2. Xử lý và phân tích dữ liệu
 
Kiểm tra dữ liệu (Explore)
 
SPSS cung cấp cho công cụ Explore để xem xét và kiểm tra dữ liệu:
 
· Phát hiện các
sai sót
· Nhận dạng dữ liệu để tìm phương pháp phân tích thích hợp và chuẩn bị cho việc kiểm tra giảthuyết
 
Để kiểm tra dữ liệu, chọn trên menu AnalyzeàDescriptiveStatisticà Explore… để mở hộp thoạiExplore như hình sau:
 
Dependent list: Đưa các biến cần kiểm tra vào đây.
 
Display : Cho phép chúng ta chọn cách hiễn thị kết quả.
 
Statistics : Cho phép ta lựa chọn các thống kê hiễn thị như :
 
Descriptives : Hiễn thị các giá trị thống kê như giá trị trung bình, khoảng tin cậy, trung vị, trung bình giãn lược, giá
 
trị nhỏ nhất, lớn nhất, khoảng biến thiên, các bách phân vị
 M-
estimators: Hiễn thị các giá trị trung bình theo 4 loại trọng số
 
Outliers: Hiễn thị các quan sát có 5 giá trị nhỏ nhất và 5 giá trị lớn nhất, gọi là Extreme Values
 
Percentiles: Hiển thị các giá
 
trí bách vị phân
 
Kiểm nghiệm Kolmogorov
-Smirnov (Lilliefors)
Kiểm nghiệm Kolmogorov
-
Smirnov, dùng để kiểm nghiệm tính chuẩn tắc của một mẫu hay haimẫu.
 
Kiểm nghiệm Levene
 
Kiểm nghiệm Levene là phép kiểm nghiệm tính đồng nhất của phương sai. Ở đây ta kiể
m
nghiệm giả thuyết cho rằng phương sai của giữa các mẫu quan sát là bằng nhauLập bảng phân bốtần suất cho biến một trả lời (Frequencies)
 
3. Kiểm Định Mối Liên Hệ
 
a. Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến Định danh
-
định danh,định danh
-
định thức (H o :
hai
biến không có liên hệ gì với nhau)
 
 Người ta dùng Kiểm định Chi
-
square để kiểm tra xem liệu một biến này có quan hệ hay khôngvới một biến khác, tuy nhiên phương pháp kiểm nghiệm này không chỉ ra cường độ của mốiquan hệ giữa hai biến mạnh hay yếu giữa 2 biến, các hệ số trong kiểm nghiệm Chi_square như
sau:
· Hệ số Pearson Chi
-
square và Likelihood Ratio cho biết có mối liên hệ giữa hai biến định tínhhay không (sig rất nhỏ)
 
· Hệ số Linear 
-by-
linear association Đo lường mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến.(hữu dụng khi

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cậu Bé liked this
Zeyou Đặng liked this
Dương Đỗ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->