Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.Tehnologije Razvoja Web Aplikacija

2.Tehnologije Razvoja Web Aplikacija

Ratings: (0)|Views: 287 |Likes:
Published by vanzya
Tehnologija razvoja web aplikacija
Tehnologija razvoja web aplikacija

More info:

Published by: vanzya on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
Prof. dr Rade TanjgaTehnologije Web dizajna
BANJA LUKA
P O S L O V N A I N F O R A T I K A
ŠKOLSKA 2009/2010. GODINA
TEHNOLOGIJE RAZVOJAWEB APLIKACIJA
Prof. dr Rade Tanjga
rade.tanjga@blc.edu.baBanja Luka, oktobar 2009.
1
 
Prof. dr Rade TanjgaTehnologije Web dizajna
Sadržaj:
Uvod: Tehnologije razvoja Web aplikacija31. Protokoli: HTTP protokol, statičke i dinamičke Web stranice32. Markerski jezici72.1. SGML (Standard Generalised Markup Language)72.2. HTML (Hyper Text Markup Language)122.3. XML (eXtensible Markup Language)152.4. XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language)222.5. WML (Wireless Markup Language)243. Jezici i tehnologije razvoja dinamičkog Web-a263.1. Skript jezici263.1.1. JavaScript263.1.2. VBScript273.1.3. Perl283.1.4. Python283.2. Web tehnologije303.2.1. CGI (Common Gateway Interface)303.2.2. ISAPI (Intrenet Server Application Programming Interface)313.2.3. PHP323.2.4. ASP (Active Server Pages)333.2.5. Java353.2.6. Java Server Pages (JSP)383.2.7. .NET Framework393.2.8. ASP.NET424. XML Web servisi444.1. Koncepti XML Web servisa454.2. Standardi Web servisa464.3 SOAP: Simple Object Access Protocol474.4. WSDL: Web Service Description Language484.5. UDDI: Universal Description Discovery and Integration49
2
 
Prof. dr Rade TanjgaTehnologije Web dizajna
Uvod: Tehnologije razvoja Web aplikacija
Tokom devedesetih godina prošlog vijeka mnogobrojne sfere ljudske djelatnosti su seveoma brzo preselile na mrežu svih mreža – Internet. Jedna od ključnih aktivnosti –  poslovanje postaje generator (motiv) razvoja tehnologija za Internet. Rješavajućizahtjeve za brzinom, skalabilnošću i bezbjednošću, bez kojih je nemoguće zamislitisavremeno poslovanje, informatičke tehnologija je morala velikom brzinom nalazitiodgovore na nove izazove.Internet je prešao vremenski kratak, ali tehnološki dugačak put od vojne tehnologije,zatim novotarije sa kojom su se zabavljali u naučnim krugovima, preko .COM groznicekrajem devedesetih godina, sve do današnjeg pouzdanog medija za nebrojene primjene.Zbog toga se na ovom mjestu bavimo aktuelnim tehnologijama za funkcionisanje irazvoj Web aplikacija.
1. Protokoli: HTTP protokol, statičke i dinamičke Web stranice
Osnovni stek (dio) protokola koji se koristi na Internetu jeste TCP/IP (TransmissionControl Protocol / Internet Protocol). Kao podloga najkorištenijeg Internet servisa,World Wide Web-a, upotrebljava se HTTP protokol (HiperText Transfer Protocol), koji je dio aplikativnog sloja OSI modela TCP/IP.HTTP je zasnovan na konceptu postavljanja zahtjeva i dobijanja odgovora, iobezbjeđuje prenošenje informacija između klijenta, koji zahtijeva informacije, iservera, koji odgovara na postavljene zahtjeve. Web čitač klijenta šalje zahtjev (HTTPrequest) ka Web serveru. Kad dobije taj zahtjev, Web server provjerava svojaspremišta datoteka da bi pronašao stranicu koja je tražena. Ako je pronađe, pakujeHTML (HyperText Markup Language) kod sadržan u stranici (koristeći TCP), adresira pakete na čitač (pomoću HTTP) i vraća ih u mrežu. Ako server ne može da pronađetraženu datoteku, generiše sopstveni HTML sa kodom greške i porukom.
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->