Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
komunikacija

komunikacija

Ratings: (0)|Views: 83 |Likes:
Published by ljiljana_d6121

More info:

Published by: ljiljana_d6121 on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
Prva impresija
kako pridobiti i
zadrţati simpatije sagovornika?
 
Prva impresija ili prvi ustisak se stiču u samo nekoliko sekundi. Dovoljno je dapogledate drugu osobu i gotovo trenutačno je procenjujete.
Koliko god bilo kratko ovo
vreme i koliko god se mnogi ljudi suprotstavljali ovom utisku, činjenica je da u samonekoliko sekundi stičemo mišljenje o našem sagovorniku na osnovu njegovog izgleda,drţanja, govora tela, manira, jedva primetnih gestova.
 
Prva impresija se brzo i lako
stiče,
 
međutim
ona se
teško
menja
. Da li je to dobra stvar ili ne, to je već pitanjekoje se tiče toga koliko ste u stanju da ostavite verodostojni utisak o sebi, predstavitese u «lepom svetlu», ili s druge strane čitate znakove koje drugi nesvesno šalju.Neretko se dešava da pojedinac nehotice ostavi loš utisak na sagovornika, te da mupotom treba mnogo vremena da to ispravi. U svim ovim situacijama se moţemookrenuti univerzalnim smernicama koje će pomoći da ostavimo poţeljan pr
vi utisak.
Ako ţelite da se na «prvu loptu» dopadnete ljudim koje ćete upoznati, bilo bi korisnopotruditi se da usvojite sledeće principe:
 
stignite na vreme na sastanak
-
kada se srećete po prvi put s nekim, objašnjenjevašeg kašnjenja nije toliko bitno,
 
koliko je bitna činjenica da ste zakasnili. Zato,planirajte da stignete minut ranije i, da biste to ostvarili uzmite u obzir sve mogućezadrške koje će vas zadesiti na putu. Za prvi susret je mnogo bolje da stignete ranije,
nego da kasnite, zato ne dozvo
lite sebi taj luksuz koji će verovatno narušiti prvi utisak
 
budite ono
što
jeste, budite
opušteni
 
 
ako se osećate napeto ili nervozno povodomprvog sastanka, postoji milion malih znakova koji vas mogu odati, a to neće ostaviti
dobar prvi utisak. Umesto to
ga budite opušteni i budite to što jeste. Smirenost je
veoma bitna komponenta za ostavljanje pozitivnog utiska na drugu osobu. Ukoliko
inače niste smirena osoba, postoje brojni načini da učinite sebe smirenim za prvi
sastanak. Mislite pozitivno, mislite o
tome šta ćete raditi, umesto da mislite šta ne bitrebalo da radite, dišite duboko i pravilno i na taj način smirite svoj puls, gradite veruu sebe misleći na protekle susrete koji su protekli dobro.
 
predstavite se prikladno
 
 
odelo ne čini čoveka, ali fizički izgled je veoma bitan.Kada se sastajete s nekim po prvi put, on nikako ne moţe znati da li je vaš izgled istikakav bi bio i svakog drugog dana, da li ste se posebno pripremili za taj sastanak i štada očekuje od vas u budućnosti. To je savršena prilika da se prikaţete u lepom svetlu.
 
Naravno, to ne znači da treba da izgledate kao super model, osim ako inače to niste,već samo znači da je poţeljno obratiti paţnju na utisak koje će ostaviti vaša pojava.Izgled je obično prvi znak za stavarnje prve imresije. Slika vredi hiljadu reči,iskoristite mogućnost da vaš izgled priča za vas.
 
ne izgubite iz vida
vašu
individualnost
 
doterivanje, dolazak na vreme, iako nisu
deo vaše svakidešnjice ne moraju da budu obojeni prikazivanjem u laţnom svetlu. Viste to što jeste i bilo bi dobro da to pokaţete. Pretvaranje vam neće doneti pobedu,jer će druga strana kad tad shvatiti da je prevarena. Umesto da dopustite da do togadoĎe praviće se da ste nešto što niste, opustite se tokom sastanaka, komunicirajte
spontano, i
zrazite svoje mišljenje i stavove i budite Vi.
 
pobednički
osmeh
 
 
smeh je zarazan! Ako se semjete, stvorićete dobru atmosferu.Retko ko ume da se nosi sa mrštenjem ili ravnodušnošću, posebno na prvom sastanku.Topao osmeh, pun poverenja će uticati opuštajuće na drugu osobu. To je znak da je
komunikacija slobodna i poziv drugoj osobi da se otvori
budite pozitivni
 
 
ovo se nadovezuje na osmeh. Ono što se vidi na Vama, trebalo bi daizvire i iz Vas. Ako to što pričate i radite nije u skladu jedno s drugim, Vaš
sagovornik
će ostati zbunjen. Pričajte pozitivno, čak iako ste napeti. Tenzija na prvom sastanku,
ma koje god vrste on bio, jednostavno
ne prolazi.
budite ljubazni i
pažljivi
-
kako situacija nalaţe. Znak paţnje koji će sagovornikuoznačiti da ga slušamo, kao i naša ljubazna naklonost, čine mnogo, a sigurno
ostavljaju dobar prvi utisak.
Komunikacione
veštine
i aktivno
slušanje
 
Komunikacija je veoma sloţena pojava jer se odvija verbalno i neverbalno, svesno inesvesno, mi moţemo namerno ili sasvim slučajno komunicirati nešto. Naša verbalnakomunikacija moţe biti bogata ili siromašna. Mnogi ljudi razgovaraju na neadekvatannačin, utrkivajući se ko će pre reći nešto. To se zove egocentrični govor. Na drugomkraju leţi prava komunikacija, koja pored pričanja sadrţi i aktivno slušanje
sagovornika.
Logično je da ako ţelimo da razumemo svet oko sebe, moramo slušati šta on ima dakaţe.
 
Slušanje je proces koji se sastoji iz pet faza: čujemo šta neko govori, pazimo,razumevamo, odgovaramo i pamtimo. Aktivno slušanje sadrţi sve ove elemente, dokpasivnom slušanju odgovara fraza «na jedno uvo uĎe, a na drugo izaĎe». Činjenica jeda pasivno slušanje prouzrokuje nerazumevanje, konflikte meĎu ljudima pa čak i
rastave veza, prijateljstava, braka ili gubitak posla i funkcija. S druge strane, aktivno
slušanje moţe sprečiti konflikt, pa čak i unaprediti naš odnos sa osobom s kojom smo
 
prethodno bili u konfliktu. Kada zaista čujemo, razumemo i zapamtimo šta drugastrana ima da kaţe, tada smo sposobni da vidimo perspektivu iz
 
pozicije našegsagovornika, a kao što znamo iz «tuĎih cipela» svet često izgleda sasvim drugačije.
 
Postoji nekoliko koraka koji će Vam pomoći da efektivnije i aktivnije slušate:
 
pričajte
manje
 
 
imate jedna usta, a dva uha, to bi moglo da vam kaţe nešto.
Ako
ţelite da čujete šta vaš sagovornik ima da kaţe, omogućite mu da to kaţe tako štoćete pričati manje
 
uklonite
ometajuće
faktore
 
 
za kvalitetnu komunikaciju i aktivno slušanje, potrebnoje obezbediti uslove. Kao kada se nekom poveravate, pa ţelite da to učinite naskrovitom i mirnom mestu, tako bi bilo dobro da takvo mesto naĎete i za ostale vrsterazgovora. Ako ţelite nekom da posvetite punu paţnju i slušate ga s razumevanjem,mirna prostorija, bez buke i spoljašnjih uticaja će Vam pruţiti najbolje usl
ove za to.
ne sudite prevremeno
 
 
jedan od osnovnih ometajućih faktora koji dolazi iz vašeunutrašnjisti je prevremeno suĎenje. Ne skačite na zaključak i ne pravite se da umeteda čitate tuĎe misli, jer to niko ne ume. Ukoliko budete u pravu, svejedno neće
te
mnogo postići, jer nećete pustiti vašeg sagovornika da sam izrazi svoje misli. S drugestrane, ukoliko donesete pogrešan prerani sud, to će u najvećem broju slučajevafrustrirati vašeg sagovornika i on će se osetiti kao da ga ne slušate.
 
fokusirajte se na glavnu poruku
priče
 
 
umesto da Vam lete misli dok neko priča,umesto da zaključujete prerano ili da zanemarujete razgovor, fokusirajte se naporuku priče. Ako ste razumeli glavnu ideju, vaš sagovornik će se osetiti kao da ste
razumeli njega!
postavljajte iskrena pitanja
 
 
Vašem sagovorniku nište neće prijati više i nište muneće više ukazivati na to da ga zaista slušate, kao što će to učiniti vaša iskrenapitanja. Ukoliko zaista slušate i trudite se da razumete, postavićete pravo pitanjekoje će navesti
 
Vašeg sagovornika da se zamisli. Ova pitanja mogu biti veoma korisna.Dobronamerni kriticizam znači mnogo više od pasivnog slaganja sa nečijom pričom.
 
parafrazirajte
 
 
parafraziranje znači da drugim rečima ponovite suštinu onoga što jeVaš sagovornik rekao. Vi parafraziranjem postiţete multiplu korist. Prvenstvenoproveravate da li ste dobro razumeli poruku, s druge strane kada drugačijim rečimaponovite isti sadrţaj, on moţe delovati smislenije. Iznad svega, parafraziranje odaje
utisak razumevanja i inter
esovanje za to što sagovornik ima da kaţe.
 
emapatišite
sa sagovornikom
 
 
empatija je nešto što se veţba. Kada empatišete Visaosećate s drugom osobom., Vi gledate svet sa njene tačke gledišta, ali ste za razliku

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->