Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Social Studies 2012-13

Social Studies 2012-13

Ratings: (0)|Views: 87|Likes:

Maharashtra state board syllabus SSC Social studies

Maharashtra state board syllabus SSC Social studies

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: AMIN BUHARI ABDUL KHADER on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
W@GJDI WS[CJKW @HSKQ GIDWWKW
W&W&G
4
Dgajkk W{ggkww Sar`{la ‛
@HSKQ GIDWWKW
‒ Sak a`hk `b Skqs
:
SA
ZKD_W @B W[GGKWW
@HSKQ GIDWWKWW@GJDI WS[CJKW
W[GGKWWB[IIZ WSK]]JFL JFS@
:
SA
ZKD_ JF@_CK_ S@ DGAJKRK @FGK DLDJFW[GGKWW
FDHK
5 ( PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
WSDFCD_C
5 (
W&W&G
GIDWWKW
5 (
@HSKQ GIDWWKW
 
B@_ ]_JRDSK GJ_G[IDSJ@F @FIZ
’Z`{ c`f‐s nf`| |ads z`{ gdf c` {fsji z`{ srz‘
 
JB Z@[ D_K WDSJWBJKC \JSA @[_ SKDGAJFL SKII S@ @SAK_W JB F@S SKII S@ [W
 
 
W@GJDI WS[CJKW @HSKQ GIDWWKW
W&W&G
?
Dgajkk W{ggkww Sar`{la ‛
@HSKQ GIDWWKW
‒ Sak a`hk `b Skqs
:
SA
ZKD_W @B W[GGKWW
DFW\K_ SAK B@II@\JFL ?; S@ 7= \@_CW KDGA
4&
 
B_@H \AJGA G@[FS_JKW @B K[_@]K CJC SAK G@I@FJUK_W G@HK S@ DHK_JGD0 \AZ CJCSAKZ G@HK S@ DHK_JGD0
4&
 
G`i`fjukrw gdhk s` Dhkrjgd br`h sak K{r`}kdf g`{fsrjkw) ju& W}djf) Kflidfc) Brdfgk) sak Fksakridfcwdfc ]`rs{ldi jf |ajga krljfjd |dw sak bjrws&
?&
 
Sakz gdhk s` Dhkrjgd s` wkssik
g`i`fjkw dfc kdlkr s` rkd} sak okfkbjsw `b Fds{rk‑w o`{fsz
&
?&
 
\ADS \K_K SAK ]_@OIKHW @B SAK G@I@FJWSW0 \AJGA ]_@OIKH CJC SAK G@I@FJWSW BDGK0
Sak G`i`fjwsw bdgk sak b`ii`|jfl }r`oikhw5
4&
 
Sakrk |krk }r`skws `b sak _kc Jfcjdfw |a` |krk `rjljfdi jfadojsdfsw `b Dhkrjgd&
?&
 
Sakrk |krk h{s{di o`rckr cjw}{skw oks|kkf sak fkjlao`{rjfl g`i`fjkw&
7&
 
Dlrjg{is{rk dfc srdck dgsjjsjkw adc s` ok rkl{idrjwkc&
3&
 
Dchjfjwsrdsjk wks {} fkkc s` ok ckjwkc&
7&
 
\ADS CJC KF_DLK
HDFZ D G@I@FJWS DBSK_ SAK KFC @B SAK ‖WKRKF ZKD_W‐ \D_0
 4&
 
D |dr or`nk `{s oks|kkf Kflidfc dfc Brdfgk `kr }`wwkwwj`f `b gkrsdjf drkdw jf @aj` dfc kiwk|akrk jfF`rsa Dhkrjgd) nf`|f dw Wkkf zkdrw |dr&
?&
 
Dbskr sak kfc `b wkkf zkdrw |dr !4<;2(4<27*) Kflidfc dgt{jrkc }`wwkwwj`f `b Gdfdcd dfc dii idfcw izjfloks|kkf sak D}}didgajdf H`{fsdjfw dfc sak Hjwwjwwj}}j _jkr br`h Brdfgk&
7&
 
Dw sakwk fk|iz dgt{jrkc skrrjs`rz |dw skh}`rdrjiz rkwkrkc dw _kc Jfcjdf A{fsjfl lr`{fcw&Sak g`i`fjwsw |dfsjfl s` h`k |kws|drc okz`fc sak D}}didgajdf |krk rkwsrdjfkc br`h c`jfl w` ozKflidfc&
3&
 
Sajw kfrdlkc !dflrz* hdfz d G`i`fjwsw dbskr sak kfc `b sak wkkf zkdrw |dr&
3&
 
\AZ CJC SAK HK_GADFS G@HH[FJSZ L_@\ D]]_KAKFWJRK DO@[S SAK W[LD_ DGS0
4&
 
Kflidfc |dw bdgjfl kf`rh`{w bjfdfgjdi }r`oikhw c{k
s` sak Wkkf zkdrw‑ \dr) |jsa d jk| s` rdjwk
rkkf{k b`r Kflidfc jf sak g`i`fjkw> sak W{ldr Dgs `b 4<23 |dw }dwwkc oz sak Orjsjwa ]drijdhkfs&
?&
 
Js jh}`wkc d sdrjbb c{sz `f w{ldr jh}`rskc jfs` Dhkrjgd br`h \kws Jfcjkw&
7&
 
Js diw` hdck sak g{ws`hw gakgnw h`rk wsrjflkfs&
3&
 
Akfgk) Sak Hkrgadfs g`hh{fjsz lr`| d}}rkakfwjk do`{s sajw dgs&
;&
 
\AZ CJC SAK WSDH] DGS ]_@RK S@ OK DF [FE[WS DGS0
Sak Wsdh} Dgs }r`k s` ok df {fe{ws Dgs okgd{wk
 4&
 
Js dbbkgskc drj`{w wsrdsd `b sak Dhkrjgdf w`gjksz dw js ikjkc wsdh} c{sz `f fk|w}d}krw) ikldi c`g{hkfsw)
jfw{rdfgk }`ijgjkw) waj}‑w }d}krw dfc ijgkfgkw dfc kkf }idzjfl gdrcw&
 
?&
 
Okgd{wk `b sak do`k rkdw`f sak wsdh} dgs }r`k s` ok df {fe{ws dgs&
2&
 
A@\ CJC SAK G@I@FJWSW G@FCKHF SAK WSDH] DGS0 \ADS \DW JSW KBBKGS0
!D*
 
Sak Wsdh} Dgs |dw wkkrkiz g`fckhfkc oz sak g`i`fjkw dfc sakz kq}rkwwkc sakjr }r`skws jf sak b`ii`|jfl|dzw
4
Sak }r`skwsdsj`fw s``n sak b`rh `b jr{ikfs dssdgn `f sak fds{rk `b sak Orjsjwa g`fwsjs{sj`f
?&
Sakz o`zg`ss `b Orjsjwa l``cw dfc gjji cjw`okcjkfgk&
!O*
 
Sak rkwjwsdfgk `b sak g`i`fjwsw |dw w` wsr`fl sads sak Orjsjwa ]drijdhkfs |dw b`rgkc s` rk}kdi sak Wsdh}Dgs&
<&
 
\AZ \DW SAK SKFWJ@F H@[FSJFL OKS\KKF SAK G@I@FJKW DFC KFLIDFC0
4&
 
Skfwj`f |dw dirkdcz h`{fsjfl oks|kkf sak g`i`fjkw dfc sak H`sakr g`{fsrz `f dgg`{fs `b sak }rkwkfgk`b sak Orjsjwa Drhz |jsa jsw akdct{drskrw bjrws jf Fk| Z`rn dfc sakf jf O`ws`f&
?&
 
Sajw drhz |dw dgs{diiz nk}s b`r wkg{rjfl br`fsjkrw&
7&
 
O{s sak g`i`fjwsw wd| sajw drhz dw df dsskh}s s` g`fsr`i sakh
3&
 
Sak jfgjckfs nf`|f dw “O`ws`f hdwwdgrk‑ !;
sa
Hdrga) 4<<=* |dw sak rkw{is `b brkt{kfs gidwakw oks|kkfsak g`i`fjwsw dfc sak _kc G`dsw) hkdfjfl sak Orjsjwa W`icjkrw&
 
W@GJDI WS[CJKW @HSKQ GIDWWKW
W&W&G
7
Dgajkk W{ggkww Sar`{la ‛
@HSKQ GIDWWKW
‒ Sak a`hk `b Skqs
:
SA
ZKD_W @B W[GGKWW
1&
 
\AZ SAK B_KFGA _KR@I[SJ@F JW _KLD_CKC DW SAK WSD_SJFL ]@JFS JF SAK AJWS@_Z @BSAK H@CK_F \@_IC0
4&
 
Sak Brkfga rk`i{sj`fw |dw `{s|drciz d rk`is dldjfws h`fdrgaz) o{s sak djh `b orjfljfl do`{s w`gjdikt{dijsz |dw sak {fckrizjfl jfw}jrdsj`fw
?&
 
Sajw jw |az sak Brkfga rk`i{sj`f jw rkldrckc dw sak wsdrsjfl
}`jfs `b ajws`rz `b sak h`ckrf |`ric&
:&
 
\ADS JW HKDFS OZ D _KR@I[SJ@F0 !HD_ ?==1*
4&
 
D _k`i{sj`f hkdfw d b{fcdhkfsdi gadflk or`{las do`{s jfskfsj`fdiiz&
?&
 
]k`}ik drk dr`{wkc s` dgsj`f |akf d gkrsdjf w`gjdi wzwskh jfbijgsw jfe{wsjgk) kjsakr `f df jfcjjc{di `r sakw`gjksz dw d |a`ik dfc srjkw s` sa|drs !w}`ji* w`gjdi ckki`}hkfs&
7&
 
W{ga dgsj`f jf sak b`rh `b d rk`is ckwsr`zw sak `ic wzwskh dfc rk}idgkw js |jsa d fk| wzwskh odwkc `ffk| di{kw&
3&
 
Jf `sakr |`rcw) d rk`i{sj`f jw d w`gjdi wsr{llik dldjfws jfe{wsjgk&
4=&
 
A@\ \DW SAK B_KFGA W@GJKSZ CJRJCKC OKB@_K SAK _KR@I[SJ@F0
4&
 
Okb`rk sak rk`i{sj`f) Sak Brkfga w`gjksz |dw cjjckc jfs`
sarkk w`gjdi gidwwkw
5 Sak bjrws Kwsdsk) sakwkg`fc kwsdsk dfc sak sajrc kwsdsk) jf sak ckwgkfcjfl `rckr
?&
 
Sak bjrws kwsdsk g`fwjwskc `b ajlakr `rckr `b }rjkwsw dfc gikrlz&
7&
 
F`oikw dfc idfci`rcw |krk jfgi{ckc jf sak wkg`fc kwsdsk&
3&
 
Bjrws s|` gidwwkw s`lksakr dgg`{fskc b`r `fiz
 b`{r
}krgkfs `b sak Brkfga }`}{idsj`f&
;&
 
Sak rkws
:2
}krgkfs g`fwsjs{skc sak sajrc kwsdskw& Hkrgadfsw) id|zkrw) c`gs`rw) skdgakrw) grdbswhdf)bdrhkrw dfc wkrbw jfgi{ckc jf sak sajrc kwsdskw&
44&
 
KQ]IDJF SAK _@[WWKD[
‐W G@FGK]S @B SAK WS
DSK0
_`{wwkd{) `fk `b sak `{swsdfcjfl sajfnkrw `b sak |`ric jw rkldrckc dw df jfw}jrdsj`f okajfc sak Brkfga_k`i{sj`f
&
4&
 
D
gg`rcjfl s` _`{wwkd{) sak w`gjksz grkdskw d “]`ijsjgdi‑ wsdsk‑ b`r d wsdoik ijbk&
 
?&
 
Sak wsdsk jw f`s d cjjfk grkdsj`f o{s jw sak `{sg`hk `b d w`rs `b {f|rjsskf w`gjdi g`fsrdgs&
7&
 
J
b sak wsdsk bdjikc s` dojck oz sak skrhw `b sak g`fsrdgs) }k`}ik adk fds{rdi dfc h`rdi rjlasw s``krsar`| sak wsdsk d{sa`rjsz&
 
4?&
 
A@\ CJC I@[JW QRJ S_Z S@ JH]_@RK SAK G@FCJSJ@FW JF B_DFGK0
4&
 
I`{jw
QRJ |dw
gr`|fkc dw d Brkfga h`fdrga |akf Brdfgk bdgkc kqsrkhk bjfdfgjdi grjwkw&
?&
 
I`{jw
QRJ
adc hdck df a`fkws kbb`rs s` orjfl Brdfgk `{s `b sak bjfdfgjdi cjbbjg{isjkw |jsa sak aki} `b ajwbjfdfgk hjfjwskrw S{rl`s) Fkgnkr dfc Gdi`ffk&
7&
 
Ak adc g`fkfkc d hkksjfl `b sak f`oikw dfc }{s okb`rk sakh ajw bjfdfgk hjfjwskrw‑ }r`}`wdi s` ikz
sdqkw `f sak f`oik&
3&
 
Ak adc diw` kq}idjfkc s` sakh sak cjbbjg{isjkw sak g`{fsrz |`{ic bdgk jb sak }r`}`wdi |dw f`s dggk}skc&
;&
 
Sak f`oikw) a`|kkr) |krk dcdhdfs dfc rkb{wkc s` dggk}s sak }r`}`wdi) I`{jw QRJ g`fkfkc sak Kwsdskw
Lkfkrdi) sak rk}rkwkfsdsjk‑w o`cz `b dii s
ak sarkk gidwwkw jf Brdfgk&
47&
 
\AJGA ]_JFGJ]IKW \K_K ]_@GIDJHKC
!
hdnk nf`|f
*
OZ SAK FDSJ@FDI DWWKHOIZ JF SAK
‖CKGID_DSJ@F @B A[HDF _JLASW‐0
 
4&
 
Jf sak ckgidrdsj`f `b a{hdf _jlasw sak Fdsj`fdi Dwwkhoiz }r`gidjhkc sak }rjfgj}ikw `b ijokrsz)kt{dijsz dfc Brdskrfjsz&
?&
 
Sakwk }rjfgj}ikw f`s `fiz wkrkc dw sak odwjw `b sak Brkfga G`fwsjs{sj`f o{s diw` }r`jckc ddi{k wsr{gs{rk s` sak hdfnjfc&
43&
 
\ADS G@FCJSJ@FW IDJC SAK B@[FCDSJ@FW @B GD]JSDIJWS KG@F@HZ JF K[_@]K0
4&
 
\jsa sak cjwg`krz `b fk|(r`{skw) d f{hokr `b K{r`}kdf hkrgadfsw gdhk b`r|drc s` srdck |jsa sakkdwskrf g`{fsrjkw&
?&
 
Srdcjfl g`h}dfjkw |jsa wadrk gd}jsdi g`fsrjo{skc oz cjbbkrkfs jfcjjc{diw |krk b`rhkc&
7&
 
Sak r{ikrw diw` ldk hjijsdrz }r`skgsj`f s` hkrgadfs waj}w dfc lrdfskc srdck g`fgkwwj`fw s``&
3&
 
\kdisa okldf s` dgg{h{idsk jf K{r`}k&
;&
 
Sakwk g`fcjsj`fw idjc sak b`{fcdsj`f `b 
Gd}jsdijws Kg`f`hz
jf K{r`}k&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->