Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metoda Mozaicului

Metoda Mozaicului

Ratings: (0)|Views: 2,446|Likes:
Published by schnelle_gazelle

More info:

Published by: schnelle_gazelle on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
Metoda mozaicului
Este o metodă prin care se promovează învăţarea prin colaborare şi cooperareîntre elevi, fiecare elev având o sarcină de studio în care trebuie să devină ,,expert’’ şiavând responsabilitatea transmiterii informaţiilor assimilate celorlalţi colegi.Tema pe care eu am ales-o este Agenţi poluanţi ai aerului şşi modalităţi de prevenire şi combatere.
Explicarea metodei:
Se împarte tema principală în 4 subteme. Elevii vor primi fişe de text cusecţiunea din tema principală corespunzătoare subtemei (fiecare elev primeşte o fişă). Cele 4 subteme sunt: Atmosfera şi poluarea aerului, Sursede poluare, Dispersia poluanţilor în atmosferă şi consecinţele majore ale poluării aerului şi Modalităţi de prevenire şi combatere a poluăriiatmosferice.
Se împart elevii în patru grupuri (grupurile de experţi). Grupurile se alegde către profesor şi ele vor fi echilibrate din punct de vedere al abilităţilor,experienţei. Nu se formează grupuri bazate pe prietenii/simpatii. Fiecaregrup studiază o subtemă dintre cele 4, folosindu-se de fişele text pregătitede către profesor.
Fiecare grup de experţi va studia o parte a temei şi îşi vor pregăti ideile principale pe care le vor prezenta în următoarea etapă. Astfel grupa deexperţi nr.1 va primi fişa de text nr.1, grupa 2 – fişa 2, grupa 3 – fişa 3 şigrupa 4 – fişa 4. Elevii din fiecare grupă vor analiza fişa de text şi vor extrage împreună ideile principale, pe care vor trebui să le prezinte înetapa următoare, ei devenind experţi ai fişei corespunzătoare.
Elevii vor forma acum grupuri noi. Fiecare grup nou are câte un elev dincele 4 grupuri iniţiale(1,2,3,4). Acum fiecare grup are un „expert’’ într-unadin cele patru părţi ale temei principale.
 Noul grup desfăşoară acum o activitate care necesită asumarea de cătreelevi a rolului de profesor. Ei îşi vor explica, pe rând, unii altora partea din1
 
temă, respectiv ideile principale stabilite în etapa anterioară, în ordineafirească logică în funcţie de modul de împărţire al temei (1,2,3 şi 4).Aceasta implică de asemenea o atitudine de cooperare cu ceilalţi membriai grupului, într-o activitate combinată care le cere să integreze cele 4subteme.
Aplicarea metodei la tema: AGENŢI POLUANŢI AI AERULUI ŞIMODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE (cu utilizarea fişelor deexperţi):
Se vor alcătui 4 fişe de text (fişe expert) prin împărţirea temei principale în 4subteme, după cum urmează:2
 
Fişa nr. 1 (Grupa de experţi nr. 1)Atmosfera
Mediul înconjurǎtor este format din patru mari elemente: atmosfera, hidrosfera,litosfera şi biosfera. Atmosfera este un înveliş gazos, fragil şi aproape transparent carereprezintǎ un factor esenţial al existenţei vieţii pe Pǎmânt. Ea furnizeazǎ aerul pe care îlrespirǎm zi de zi, regleazǎ temperatura şi filtreazǎ radiaţiile solare periculoase.Compoziţia atmosferei este un amestec de circa 10 gaze dintre care componentele principale, dupǎ volum, sunt azotul (78%), oxigenul (21%) şi argonul (0,93%), gaze carecontrolează temperatura şi compoziţia chimicǎ a atmosferei. Existǎ de asemenea cantitǎţimici din alte gaze: dioxid de carbon, neon, heliu, metan, kripton, xenon, ozon, hidrogen,radon, la acestea adǎugându-se proporţii variabile de vapori de apă (în medie 0,2 – 3%).În ultimii ani cercetǎrile ştiinţifice au arǎtat cǎ structura chimicǎ a atmosferei esteîn schimbare din cauze naturale sau antropogene (provocate de activităţile omului), deaceea atenţia este focalizatǎ asupra impactului activitǎţii umane asupra atmosferei.Omenirea prin activitǎţile ei contribuie la creşterea cantitǎţii de gaze poluanteeliminate în atmosferǎ, contribuind astfel şi la încǎlzirea globalǎ, la distrugerea stratuluide ozon şi la multe alte dereglǎri ale mediului natural.
Poluarea aerului
Prin poluarea aerului se înţelege prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine decompoziţia normală a acestuia, care în funcţie de concentraţie şi timpul de acţiune provoacă tulburări în echilibrul natural, afectând sănătatea şi comfortul omului saumediul de viaţǎ al florei şi faunei. De aici rezultǎ că, pentru a fi considerate poluante,substanţele prezente în atmosferă trebuie să exercite un efect nociv asupra mediului deviaţǎ de pe Pǎmânt.Principalele substanţe ce contribuie la poluarea atmosfericǎ sunt: oxizii de sulf şiazot, clorofluoro- carbonii, dioxidul şi monoxidul de carbon; aceştia fiind doar o parte dinmiliardele de tone de materiale poluante pe care le genereazǎ în fiecare an dezvoltareaindustriei, şi care afecteazǎ ecosistemele acvatice şi terestre în momentul în care poluanţiise dizolvǎ în apǎ sau precipitǎ sub formǎ de poaie acidǎ.3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
biranita liked this
Mira Maria liked this
Bacircea Anca liked this
Danutza Mogosan liked this
FellyFely liked this
Panescu Alex liked this
Flavia Eugenia liked this
Flavia Eugenia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->