Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14_11_2005__1982_ro

14_11_2005__1982_ro

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Mihaela Pandelea

More info:

Published by: Mihaela Pandelea on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
Ce trebuie să cunoaşteţi referitor la interogatoriul (mărturisire)
1.
 
 Deosebirea dintre mărturie şi mărturisire.
Ei bine, vă facem cunoscut că mărturia reprezintă declaraţiaunei persoane străină de pretenţia care face obiectul unui litigiu.Mărturisirea, însă, provine chiar de la una dintre părţile în litigiu, fiinddeclaraţia prin care o parte recunoaşte ca adevărat un fapt, aceastădeclaraţie determinând anumite consecinţe juridice împotriva ei.Mărturisirea judiciară este obţinută în cursul judecăţii în faţainstanţei, prin intermediul interogatoriului (chestionar de întrebări)formulat de către partea adversă, căreia instanţa i-a încuviinţat oasemenea probă.Constituie mărturisire judiciară şi cea făcută de parte spontan,fie întrebată prin acel interogatoriu. În acest caz instanţaconsemnează mărturisirea în cuprinsul încheierii de şedinţă.Trebuie să ştiţi că mărturisirea este, în principiu, admisibilă întoate materiile.Sunt şi situaţii când mărturisirea nu este admisibilă.
2. Când puteţi propune o asemenea probă?
Dacă sunteţi reclamant într-o pricină şi înţelegeţi să văfolosiţi în dovedirea pretenţiilor de interogatoriul pârâtului, atunci vatrebui să solicitaţi prin cererea de chemare în judecată această probă.Şi pârâtul poate solicita această probă, dacă consideră că îlajută în apărarea sa faţă de pretenţiile reclamantului. Astfel, pârâtul vatrebui să ceară, la rândul său, prin întâmpinare chemarea reclamantuluila interogatoriu.
Dacă nu aţi cerut acest lucru, fie că sunteţi reclamant sau pârât, puteţi cere luarea interogatoriului părţii adverse şi după prima zide înfăţişare dacă din dezbateri credeţi că această probă vă ajută. Mai puteţi cere această probă şi dacă, neavând avocat, nu aţi ştiut  puteţi folosi şi de această probă.Întrucât admiterea acestei dovezi nu pricinuieşte amânarea judecăţii, dacă partea ce urmează să răspundă este prezentă în instanţă,
1
 
înseamnă că puteţi cere această probă chiar dacă nu a-ţi cerut-o de laînceput prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare.
Este posibil ca în proces să aveţi calitatea de intervenient,chemat în garanţie, chemat în judecată întrucât aţi putea pretindeaceleaşi drepturi ca şi reclamantul, arătat de t ca titular aldreptului.Indiferent ce calitate dintre cele enumerate aveţi în proces,fiind parte, puteţi apela la o asemenea probă şi puteţi fi chemat sărăspundeţi la interogatoriu.
Întrucât instanţa trebuie să stabilească adevărul nu trebuiesă vă deranjeze dacă ordonă din oficiu această probă.
Procurorul nu poate fi chemat la interogatoriu chiar dacăel a introdus cererea de chemare în judecată, deoarece faptele la carese referă cauza nu sunt fapte personale ale acestuia.
Ca orice mijloc de probă interogatoriul se încuviinţează deinstanţă prin încheiere, după ce fiecare parte şi-a spus părerea cu privire la această probă.
3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească interogatoriul?
Interogatoriul se va încuviinţa de instanţă numai dacă estevorba de fapte personale ale celui ce urmează a fi întrebat şi care aulegătură cu litigiul şi pot duce la rezolvarea cauzei.Faptele străine părţii se vor dovedi cu alte mijloace de probă.
4. Administrarea propriu-zisă a interogatoriului 
Dacă vi s-a încuviiat o asemenea probă trebuie formulaţi în scris toate întrebările pe care doriţi să le puneţi, lăsândspaţiu pentru consemnarea răspunsurilor. În practică, se procedează însensul consemnării întrebărilor în partea stângă a colii de hârtie, iar în jumătatea din partea dreapa colii se consemnează răspunsurile, înordinea şi în dreptul fiecărei întrebări.
Interogatoriul trebuie prezentat instanţei de judecată pentrua proceda la întrebarea părţii. Partea care a formulat interogatoriul nutrebuie să-l depună la dosar cu mult timp înainte pentru ca parteaadversă să nu aibă timp să-şi pregătească răspunsurile după cum îieste mai favorabil.
2
 
Cel chemat la interogatoriu este întrebat de preşedintelecompletului asupra fiecărui fapt în parte. Acesta nu are voie citească un răspuns scris de mai înainte, însă se poate folosi deînsemnări privitoare la cifre sau denumiri.Dacă cel căruia i se ia interogatoriul declară că pentru arăspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, instanţa va putea să fixeze unnou termen pentru luarea interogatoriului.După ce în prealabil a citit şi a luat cunoştinţă de celeconsemnate, cel interogat trebuie să semneze interogatoriul pe fiecare pagină.În situaţia în care cel ce urmează să fie interogat nu doreşte sărăspunsă la întrebări sau nu poate să semneze se va menţiona aceastăîmprejurare în josul interogatoriului.
Statul şi celelalte persoane juridice de drept public şi privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica, fiindnecesar ca răspunsul comunicat să fie semnat şi parafat de organulcare reprezintă persoana juridică în mod valabil.
În cazul societăţilor comerciale de persoane, asociaţii cudrept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu.
5. Administrarea interogatoriului în situaţii speciale
Dacă nu vă puteţi prezenta în fata instanţei pentru a fiinterogat, nu este nici o proble. Instanţa se poate prezenta ladomiciliul dumneavoastră pentru a vă lua interogatoriul încuviinţat.
În cazul minorilor, persoanelor fără discernământ, legeadispune că interogatoriul se poate lua reprezentaţilor legali, însă numaicu privire la faptele săvârşite de ei în această calitate.
Dacă partea are domiciliul în stinătate va putea fiinterogaprin cel care o reprezinîn judeca, situie în careinterogatoriul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depunerăspunsul părţii dat în cuprinsul unei procuri speciale şi autentice.Dacă mandatarul este avocat, procura specială poate fi certificată deacesta.
Se poate întâmpla ca partea chemată la interogatoriu sărefuze, fără motive temeinice, să răspundă la interogatoriu sau nu seînfăţişează.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->