Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Geografi 2012 Ekosistem Hutan Terganggu

Kerja Kursus Geografi 2012 Ekosistem Hutan Terganggu

Ratings:
(0)
|Views: 2,368|Likes:
Published by Dhiyauddin E-dyn

More info:

Published by: Dhiyauddin E-dyn on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Kajian Geografi Tempatan 2012: Ekosistem Hutan Terganggu
1.
 
TAJUK: EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI TAMAN TASIK AMPANG, SELANGOR2.
 
SENARAI KANDUNGANBIL PERKARA HALAMAN1 TAJUK2 SENARAI KANDUNGAN3 PENGHARGAAN4 PENDAHULUAN5 OBJEKTIF KAJIAN6 KAWASAN KAJIAN7 KAEDAH KAJIAN8 DAPATAN KAJIAN8.1 KONSEP EKOSISTEM8.2 KEPENTINGAN EKOSISTEM HUTAN8.3 FAKTOR EKOSISTEM TERGANGGU8.4 KESAN EKOSITEM HUTAN TERGANGGU8.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN9 RUMUSAN10 LAMPIRAN3. PENGHARGAANSaya ingin merakamkan penghargaan kepada pengetua SMK Taman Tasik______________di atas kesudian beliau memberikan kebenaran bagi menjayakan kerja kursus Geografi 2012. Ribuanterima kasih kepada guru Geografi saya iaitu___________________ yang telah memberi bimbingandan tunjuk ajar kepada saya. Di samping itu, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepadakedua ibu bapa saya_________________dan____________________ yang telah memberi sokongandan dorongan untuk saya menyiapkan kerja kursus Geografi ini.4. PENDAHULUANSaya______________(nama) telah membuat kajian mengenai ekosistem hutan yang terganggu dikawasan Taman Tasik, Ampang. Kajian ini adalah bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran untukmata pelajaran Geografi Tingkatan 3 yang memberi peluang kepada pelajar menjalankan kerja amalidi lapangan. Nama tajuk kajian saya ialah ____________________________. Sebab-sebab sayamemilih kawasan ini adalah kerana saya dapati ekosistem hutan di kawasan ini telah terganggu dekkerana pembalakan, petempatan dan pencemaran. Tempoh masa yang diberikan ialah selama lapanminggu.5. OBJEKTIF KAJIANObjektif bagi kajian ini dijalankan di Taman Tasik, Ampang ialah:1.
 
Menghuraikan konsep ekosistem hutan.2.
 
Menghuraikan kepentingan ekositem hutan.3.
 
Menhuraikan faktor-faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu.4.
 
Menghuraikan kesan-kesan ekosistem hutan terganggu.5.
 
Menghuraikan cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu.6.
 
Menyatakan penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian.
 
Kajian Geografi Tempatan 2012: Ekosistem Hutan Terganggu
6. KAWASAN KAJIANSaya telah memilih Taman Tasik, Ampang, Selangor sebagai kawasan kajian bagi tugasan ini.Kawasan hutan yang ada berdekatan dengan Taman Tasik ialah Bukit Langat. Bukit Langat ini adalahsatu-satunya kawasan hutan yang terdapat disini. Walaubagaimanapun, disebabkan oleh prosespembangunan, kawasan hutan ini semakin lama semakin diterokai dan menyebabkan ekosistemnyaterganggu. Taman Tasik, Ampang terletak di negeri Selangor dalam pentadbiran Majlis PerbandaranAmpang Jaya (MPAJ). Sebelum ini, Ampang berada dalam pentadbiran Pejabat Daerah Hulu Langat.Ampang berasal dari perkataan "ampangan" bermaksud kawasan bekas lombong. Pada satu ketikadahulu Ampang pernah mejadi kawasan perlombongan bijih timah yang terpenting di Selangor.Kerja pencarian bijih timah di Ampang ini telah membuka banyak kawasan dan penempatan baru.Ampang yang yang dulunya hutan belantara telah diterokai bagi kerja-kerja perlombongan .Pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan ini ialah______________dan_____________.Jarak di antara pusat bandaraya Kuala Lumpur dan Ampang hanyalah 9 hingga 11 kilometer sahaja.PETA DAERAHPETA KAWASAN KAJIAN7. KAEDAH KAJIANBerikut adalah kaedah kajian yang kami gunakan:1.
 
Soal selidik-
 
Sebelum memulakan soal selidik, kami menyediakan 20 borang responden soal selidik.2.
 
Rujukan-
 
Melalui kaedah ini, saya telah merujuk buku teks Geografi Tingkatan 3, surat khabar,majalah dan laman web.8. DAPATAN KAJIAN8.1 KONSEP EKOSISTEM HUTANEkosistem merupakan interaksi dan hubung kait antara benda hidup (biotik ) dengan bendabukan hidup ( abiotik) dalam alam semula jadi. Komponen biotik termasuklah semua jenis makhlukyang hidup seperti manusia, haiwan, tumbuhan, dan micro organisma. Manakala komponen abiotikmeliputi komponen tidak hidup seperti tanah, air, angin, udara, cahaya matahari dan sebagainya.Sementara ekosistem hutan pula adalah hubungan antara kumpulan beberapa populasi samaada flora dan fauna yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatukawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem.Ekosistem hutan terganggu apabila terdapatnya aktiviti manusia yang sewenang-wenangnyameneroka kawasan hutan semula jadi untuk tujuan pembangunan.8.2 KEPENTINGAN EKOSISTEM HUTAN DI TAMAN TASIK, AMPANG.
HABITAT FLORA DAN FAUNA
- Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Terdapat pelbagai jenis hidupan liar dan burung-burungserta spesis tumbuhan yang berharga di hutan. Contohnya, hutan hujan tropika Malaysiamempunyai 14 500 spesis dimana 6 000 spesis berpotensi menjadi sumber perhutanan. Hutan jugamenjadi habitat kepada 600 spesis burung, 800 spesis tumbuh-tumbuhanan, 200 spesis binatang liar,210 spesis mamalia, 150 spesis katak, 140 spesis ular, 80 spesis cicak dan sejumlah besar spesisserangga serta hidupan liar.
MENYEDERHANAKAN SUHU/MENGEKALKAN KELEMBAPAN UDARA.
- Dengan sifatnya yang melakukan fotosintesis,hutan menggunakan karbon dioksida dapatmenyejukkan suhu bumi.Suhu setempat juga dapat dikawal melalui penanam pokok yangbesar,terutama di kawasan Bandar.Hutan penting sebagai agen penyejuk serta menyederhanakan
 
Kajian Geografi Tempatan 2012: Ekosistem Hutan Terganggu
kawasan yang panas.Dengan pembalakan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan suhudunia bertambah panas.Fenomena pemanasan global biasanya dikaitkan denga n kesan rumah hijaudan pertambahan karbon dioksida.
SUMBER BAHAN MENTAH
- Hutan juga membekalkan pelbagai bahan mentah bagi kegunaan beberapa industri desa.Contohnya, rotan digunakan dalam industri perabot dan mengkuang pula digunakan untukmenghasilkan tikar, bakul .Sementara itu, kayu bakau digunakan sebagai arang batu dan tiangsebagai bahan cerucuk dalam pembinaan. Hasil hutan bakau seperti daun- daun nipah yang bersaizbesar dan mudah dilentur digunakan dalam penganyaman tikar, atap dan bakul. Pneumatofor pokokPerapat (Sonnerotia sp.) yang telap air dan lembut digunakan dalam pembuatan dan hasil ukirankayu.
KAWASAN TADAHAN AIR
Hutan sebagai kawasan sumber bekalan air bersih. Hutan merupakan kawasan tadahan hujan, hutantanah tinggi adalah kawasan yang bebas daripada pencemaran buatan manusia. Penyerapanasid/karbon oleh tumbuh-tumbuhan mewujudkan kesegaran alam semulajadi. Sumber bekalan airdari hutan yang belum dicerobohi adalah selamat, jernih, segar dan menjamin kesihatan.Daripada huraian di atas, ternyatalah bahawa hutan sangat penting kepada manusia. Pelbagai usahasecara konsisten dan sistematik harus dilakukan agar penerokaan hutan dan pencerobohan secaraharam dapat dibanteras.
8.3 FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKOSISTEM HUTAN TERGANGGUPembinaan PetempatanPembinaan jalan rayaPembinaan PetempatanPembalakan8.4 KESAN EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI TAMAN TASIK, AMPANG.
HAKISAN TANAH BERLAKUPenerokaan hutan menyebab hakisan tanah. Penerokaan hutan tanah tinggi menyebabkan strukturtanah menjadi longgar. Penerokaan hutan mendedahkan permukaan tanah secara langsung kepadahujan, air hujan akan melarikan tanah ke kawasan yang lebih rendah akan mengubah kawasanpersekitaran.KAWASAN TADAHAN AIR TERJEJASPenerokaan hutan menyebabkan pencemaran sungai dan kawasan tadahan air. Kemusnahan hutanturut memusnahkan kawasan takungan air. Sisa-sisa penerokaan hutan akan mengalir ke dalamsungai apabila hujan. Lambakan sisa buangan menjejaskan sumber bekalan air bersih seterusnyamemusnahkan hidupan akuatik.SUHU MENINGKATPenerokaan hutan menyebabkan perubahan iklim. Penebangan hutan secara tidak terkawal akanmengubah suhu persekitaran. Pemanasan global iaitu peningkatan suhu dan kesan rumah hijauberpunca daripada aktiviti penebangan hutan, penggondolan tanah dan pembakaran terbuka.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Hidayah liked this
Eda Lakop liked this
Hapisoh Salleh liked this
Suhaila Afillah liked this
Mohd Person liked this
Badrul Bakhtiar liked this
Zaini Yaakub liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->