Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
reiki hand book_Reiki El Kitabı Turkish

reiki hand book_Reiki El Kitabı Turkish

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by berzahdan

More info:

Published by: berzahdan on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
1
 
2Dr. Mikao Usui ve Frank Arjava PetterDr. Mikao Usui' nin
Reiki El Kitab
ı
ilk kez Japonya'n
ı
n d
ı
ş
ı
nda sat
ı
lmas
ı
na izin verilen kitap:Sa
ğ
l
ı
k ve Esenlik için Geleneksel 'Usui Reiki Ryoho'Tedavi pozisyonlar
ı
ve Çe
ş
itli Reiki TeknikleriWilliam Lee Rand'in Özsözü ile
 
3Önemli not:Bu kitaptaki bilgiler, büyük bir titizlikle ara
ş
t
ı
r
ı
l
ı
p incelenerek verilmi
ş
tir. Ancak yazar veyay
ı
nevi, kitapta belirtilen bilgilerin kullan
ı
lmas
ı
ya da uygulanmas
ı
s
ı
ras
ı
nda do
ğ
acakhatalardan sorumlu tutulamaz. Bu bilgiler, ilgili ki
ş
iler için daha fazla e
ğ
itim amac
ı
ylaverilmektedir. Kitaptaki tedavi ve egzersizler, bir hekim ya da tedavi uzman
ı
için de
ğ
il,tedaviye yard
ı
mc
ı
, iyile
ş
meyi destekleyici özellikte bilgilerdir, A.B.D. yasalar
ı
, ilaçuygulamas
ı
n
ı
, yasalara uygun bir
ş
ekilde, ancak kay
ı
tl
ı
hekim ve tedavi uzmanlar
ı
n yapmas
ı
naizin vermektedir.Frank Arjava Petter1993'te, Reiki' yi do
ğ
du
ğ
u ülke topraklar
ı
na getirmi
ş
ve Japonya'daki ilk bat
ı
l
ı
Reikiüstad
ı
 /hocas
ı
olmu
ş
tur. Japon e
ş
i Chetna ile birlikte, çe
ş
itli Reiki kültürlerinin kökleriniizleyerek, Dr. Mikao Usui ' nin kendi öz sistemine ula
ş
m
ı
ş
, tarihi gerçekler aras
ı
ndan yeni veilginç iyile
ş
tirme yöntemleri ke
ş
fetmi
ş
tir.Frank Arjava Petter, e
ş
i Chetna ile birlikte, seminer ve konferanslarla Reiki teknikleriö
ğ
retmektedir. 'Reiki ate
ş
i' ve 'Dr. Usui' nin Miras
ı
' adl
ı
kitaplar
ı
, uluslararas
ı
en çok satankitaplar listesine girmi
ş
tir.
ilk
İ
ngilizce bask
ı
1999(c) Lotus PressBox 325, Twin Lakes, WI 53181, USAShangri-La Seri
ş
i Schneelöwe Verlagsberatung i
ş
birli
ğ
i ile bas
ı
lm
ı
ş
t
ı
r, Almanya Federal Cumhuriyeti.(c) 1998 Windpferd Verlagsellsehaft mbH, Aitrang, Almanya.Tüm baklan mahfuzdurÇeviren: Christine M.GrimmKapak konu
ş
u: Kuhn Graphik, Digitales Design, Zürich tarafmdan, P.T.Grigg interior illustrationsShouya P.T. Grigg'ten al
ı
nan resimle gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir.6.sayfada Dr. Usui' nin resmi T. Oishi taraf 
ı
ndan temin edilmi
ş
tir.Çizimler: Peter Ehrhardt.Kaligrafi: Shunyu Chikai (9. sayfada), Japonca tipografi: Chetna Kobayashi.ISBN-0-014955-57-8Almanya'da bas
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->