Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contractul de Donatie

Contractul de Donatie

Ratings:
(0)
|Views: 113|Likes:
Published by Cristi Mitran

More info:

Published by: Cristi Mitran on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2012

pdf

text

original

 
Contractul de donatie
I.Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate
Notiune
Omul poate dispune de patrimoniul sau, cu titlu gratuit. Art. 945 Cod civil prevede ca uncontract este oneros atunci cind fiecare urmareste sa dobindeasca un avantaj, iar potrivit art.946 Cod civil, contractul este gratuit, cind nu se vizeaza obtinerea unui echivalent. La rindullor, contractele cu titlu gratuit se impart in liberalitati si acte dezinteresate. Liberalitatea esteacel contract gratuit prin care debitorul isi asuma o obligatie (de a transmite un drept sau unpatrimoniu) fata de creditor, fara sa primeasca ceva in schimb. Prin intermediul actului juridicdezinteresat, se face un serviciu gratuit unei persoane, fara sa i se diminueze patrimoniul.Donatia este o liberalitate, deoarece diminueaza ireversibil patrimoniul donatorului.Art. 801 Cod civil defineste donatia ca fiind "un act de libertate prin care donatorul dairevocabil un lucru donatarului, care-l primeste". Aceasta definitie este inexacta. Astfel,donatia este un contract si nu un act. Daca donatarul ar refuza primirea bunului, donatia nu s-ar mai finaliza, raminind in stadiul de simpla oferta.Obiectul unei donatii il poate forma nu numai un lucru - cum prevede art. 801 Cod civil -, darsi un drept. In sfirsit, definitia data de legiuitor este incompleta, deoarece omite sa evidentiezecaracterul solemn al donatiei (conditie ad validitatem pentru existenta contractului).Nu trebuie sa se confunde donatia cu mandatul gratuit, imprumutul fara dobinda, cudepozitul gratuit etc., deoarece aceste din urma contracte sint doar acte dezinteresate, caroranu li se aplica regulile de la donatie.Contractul de donatie este acel contract unilateral, gratuit si solemn, prin care o persoana(numita donator) transmite irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui bun determinabil,unei alte persoane (numita donatar), care il accepta.
Caracterele juridice
a) Donatia este un contract unilateral - deoarece donatarul nu are nici o obligatie fata dedonator (art. 944 Cod civil). Ea poate fi si sinalagmatica, cind este impusa o sarcinadonatarului (art. 943 Cod civil).Jurisprudenta a stabilit ca, spre deosebire de contractele sinalagmatice, unde cauzafiecareia dintre obligatiile partilor o constituie executarea prestatiei promise de catre cealaltaparte, "in contractele cu titlu gratuit cauza obligatiei celui care dispune consta in intentia de amari patrimoniul celui gratificat, fara a primi in schimb o contraprestatie".^1)b) Donatia este un contract solemn, deoarece este supusa unei forme speciale, necesarainsasi pentru validitatea ei. Astfel, art. 813 Cod civil prevede expres ca "toate donatiile se facprin act autentic", iar art. 1168 Cod civil dispune ca: "Donatorul nu poate repara, prin nici unact confirmativ, viciurile unei donatiuni intre vii; nula in privinta formei, ea trebuie sa se refacacu formele legiuite". Absenta solemnitatii contractului va provoca nulitatea absoluta a actului juridic, nulitate care poate fi invocata oricind, de orice persoana interesata, inclusiv de instantadin oficiu.^2) Forma solemna va trebui respectata si in cazul ofertei de donatie. Acceptareadonatiei, ce are loc tot in forma solemna (art. 814 Cod civil), trebuie sa fie notificatadonatorului. Acesta din urma poate revoca donatia, tacit sau expres, dar numai in momentulnotificarii acceptarii. Deci, in cazul donatiei se impune, in mod obligatoriu, autentificareaactului juridic, lipsa acesteia atragind nulitatea conventiei,^3) cu exceptia situatiei in caresintem in prezenta unui dar manual.c) Donatia este, in principiu, un contract translativ de proprietate. Uneori, efectul translativde proprietate este subsecvent incheierii contractului de donatie. Este cazul, de exemplu,contractelor de donatie imobiliare, in zonele supuse regimului de carte funciara, unde dreptulreal se stramuta, se modifica zsi se stinge - chiar si intre partile contractante - numai prinintabulare (art. 17 din Decretul-Lege nr.115/1938).Pentru validitatea donatiei nu este obligatoriu sa aiba loc predarea bunului donat. Principiulpotrivit caruia proprietatea se transfera prin simplul acord de vointa al partilor este valabil si incazul donatiei. Atit timp cit donatia naste o creanta in favoarea donatarului, acesta va puteapretinde de la donator sau mostenitorii acestuia sa-i predea bunul.
1
 
d) Donatia este, in principiu, un contract irevocabil. Odata incheiat contractul, donatorul nuva putea reveni asupra deciziei sale. Revocarea donatiei nu va putea avea loc decit in cazurileprevazute de lege. Dar, atit timp cit legea interzice donatiile imposibile, ilegale sau imorale,nimic nu impiedica partile sa supuna donatia unei conditii pur cauzale (art. 1005 Cod civil). Apermite ca revocarea sa aiba loc oricind la initiativa exclusiva a donatorului, inseamna a-ldetermina pe donator sa se afle intr-o permanenta incertitudine. In acest sens, art. 822 Codcivil dispune ca "Este nula orice donatiune facuta cu conditii a caror indeplinire atirna numai devointa donatorului".
Conditiile de validitate ale contractului de donatie1.Capacitatea partilor 
Potrivit art. 949 Cod civil, poate incheia un contract orice persoana care nu este declarataincapabila de lege. Capacitatea fiind regula, iar incapacitatea, exceptia, inseamna caincapacitatea este de stricta interpretare.Incapacitatile sint absolute (persoane care nu pot dona, dar nici primi) si relative (persoanecare nu pot dona anumitor persoane si nici primi de la unele din ele). Incapacitatile relative nusint reciproce (de exemplu, minorul nu poate dispune in favoarea tutorelui sau, insa tutorelepoate dona minorului).
Incapacitatea de a dispune
Sint incapabili de a dispune cei pusi sub interdictie judecatoreasca si minorii.a) Interzisii judecatoresti. Pentru validitatea donatiei este necesar ca donatorul sa inteleagaefectele actului sau, iar vointa sa sa se manifeste liber. Aceasta inseamna ca persoana caregratifica trebuie sa fie in deplinatatea facultatilor mintale. Din punct de vedere juridic, nu areimportanta cit de afectat de boala este trupul unui om, esential fiind ca mintea sa-i fiesanatoasa. Dar un alienat sau debil mintal, nepus sub interdictie, este prezumat normal, asaincit actul incheiat de el va fi validat. Desigur, ulterior se va putea cere anularea actului peconsiderentul ca persoana in cauza, in momentul incheierii contractului, nu se afla indeplinatatea facultatilor sale mintale. Dovada absentei discernamintului se va putea face prinorice mijloc de proba, inclusiv prin martori sau prezumtii. Batrinetele cele mai adinci siinfirmitatile fizice, care n-au alterat inca facultatile intelectuale, nu sint, de asemenea, prin eleinsele, o cauza de anulare a dispozitiei, daca dispunatorul este in stare de a-si manifestavointa sa. Deci, vor putea dona orbii, surzii, mutii, inclusiv surdo-mutii din nastere, daca isi potmanifesta vointa in mod clar si in forma dispusa de lege. Betia, desi altereaza uneori facultatilemintale, nu constituie totusi o cauza de anulare a contractului, daca se va face dovada ca, inmomentul incheierii actului, donatorul se afla in deplinatatea facultatilor sale mintale.Cind donatorul este insa pus sub interdictie la data incheierii contractului, actul incheiat va filovit de nulitate. Interzisii judecatoresti nu vor putea incheia donatii, nici personal, nici prinreprezentantii lor legali. Ratiunea se gaseste in faptul ca donatia nu este un act necesar.b) Minorii nu pot face donatii nici chiar cu incuviintarea autoritatii tutelare (art. 129, alin. 1-3si art. 133 alin. 3 comb. cu art. 105 alin. 3 si 147 C. fam.). Numai la majorat persoana estelibera sa doneze. In cazul in care minorul se casatoreste, el dobindeste prin aceastacapacitatea de exercitiu deplina si va putea incheia contracte de donatie (evident, este vorbade fetele minore care se casatoresc). Cu toate acestea, sint valide acele donatii efectuate subforma unor daruri obisnuite (ex: la aniversari etc.), inclusiv de minori.c) Sint nule, fata de creditori, actele si instrainarile cu titlu gratuit facute de faliti, cu saseluni inainte de data incetarii platilor (art. 724, alin. 2 pct.1 Cod comercial). Ii sint interzisefalitului donatiile sub orice forma, inclusiv darurile manuale. In asemenea cazuri, frauda esteprezumata, iar falitul nu s-ar putea apara nici facind dovada bunei sale credinte la incheiereacontractului.
Incapacitatea de a primi 
2
 
Aceste incapacitati sint de doua feluri: absolute, care impiedica o persoana sa primeasca dela oricare alta; relative, care interzic ca cineva sa primeasca de la anumite persoanedeterminate.1. Incapacitati absolute de a primi.Acestea sint: persoanele neconcepute; organizatiile care nu au dobindit personalitate juridica; incapacitatea strainilor de a dobindi terenuri agricole.a) Persoanele neconcepute.Codul civil prevede ca "Este capabil de a primi prin donalie intre vii oricine este conceput inmomentul donatici" (art. 808 alin.1 Cod civil). Deci, nu poate primi o donatie o persoana carenu are o existenta fizica. Este o favoare exceptionala din partea legiuitorului ca consideraexistent un copil conceput, atunci cind aceasta este in interesul lui. O afirma expres art. 654,alin. 2 Cod civil: "Copilul conceput este considerat ca exista" (qui in utere est; este aplicareaprincipiului: infans conceptus pro nato habetur, quotiens de ejus commodis ipsius partusquaeritur). Conditia este insa ca copilul sa se nasca viu. In acest sens, art. 654, alin. 3 Cod civileste categoric: "Copilul nascut mort este considerat ca nu exista".^1)Daca o persoana neconceputa nu poate fi gratificata direct, in cazul acestor persoane sintposibile donatii indirecte. S-a relevat, in literatura de specialitate, de exemplu, ca persoanelecare nu au fost concepute vor putea fi gratificate "prin liberalitati cu sarcini, facute unor tertepersoane capabile, sau prin contractul de asigurare de persoane, ca beneficiare ale asigurarii".b) Organizatiile care nu au dobindit personalitate juridica.Ca sa poata primi o donatie, organizatia trebuie sa aiba o existenta legala si sa fie autorizatasa primeasca liberalitatea. Art. 811 Cod civil, care reglementa donatiile facute unor anumitecategorii de persoane juridice, a fost modificat prin art. 10 al Legii pentru persoanele juridice -promulgata cu Decretul nr. 452/1924, cu modificarile ulterioare si prin reglementareaDecretului nr. 478/1954 privitor la donatiile facute statului.Neindeplinirea conditiilor expres prevazute in decret atrage nulitatea absoluta a actului juridic incheiat, aceasta putind fi invocata de orice persoana interesata sau ridicata deinstanta, chiar si din oficiu.Cu toate acestea, potrivit art. 33, alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, organizatiile care nu audobindit personalitate juridica in perioada constituirii lor vor putea primi donatii, "dar numaiintrucit acestea sint cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta, in mod valabil" . Deci, esteposibil ca donatia sa fie facuta in vederea formarii patrimoniului viitoarei persoane juridice.c) Incapacitatea strainilor de a dobindi terenuri agricole. Potrivit art. 47 din Legeanr.18/1991 privind fondul funciar, persoanele fizice care nu au cetatenie romana si domiciliul inRomania nu pot dobindi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii (deci, inclusivdonatii).2) Incapacitati relative de a primia) Incapacitatea minorului sau fostului minor de a dispune in folosul tutorelui sau fostuluisau tutore. Chiar ajuns major, minorul nu poate dona in favoarea fostului sau tutore, atit timpcit acesta nu a facut socotelile definitive ale tutelei (art. 809 Cod civil). Ratiunea acesteidispozitii se gaseste in teama ca tutorele, beneficiind de influenta asupra celui care a fost subtutela sa, sa-l determine sa-i faca donatii si sa ascunda astfel eventualele abuzuri ale moduluiin care a fost administrat patrimoniul minorului. Dupa ce tutorele a fost descarcat de gestiuneasa, de catre autoritatea tutelara, minorul, devenit major, va putea face donatii fostului tutore,fara nici un impediment.Regula prevazuta de art. 809 Cod civil comporta o exceptie, in sensul ca incapacitatea numai opereaza cind calitatea de tutore o au parintii minorului, bunicii sai etc., cu alte cuvinte,ascendentii. Minorul va putea face acestora donatii, dar cum aceasta exceptie este de strictainterpretare, inseamna ca vor putea fi facute donatii ascendentilor prin alianta ai minorului (deexemplu, barbatul al doilea al mamei etc.).b) Incapacitatea medicilor, farmacistilor si preotilor. Medicii si farmacistii, care au tratat opersoana de o boala de care aceasta moare, nu vor putea primi donatii de la bolnav in timpultratamentului (art. 820 Cod civil). Interdictia prevazuta de lege se intemeiaza pe o prezumtie
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->