Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul Romanului in Uk

Ghidul Romanului in Uk

Ratings: (0)|Views: 330 |Likes:
Published by 431794
Un ghid util care va ajuta sa va descurcati in uk in primele luni.
Un ghid util care va ajuta sa va descurcati in uk in primele luni.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: 431794 on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
 
   E   d   i   t  o  r  c  o  o  r   d  o  n  a   t  o  r  :   R  a   d  u
       Ț     u       ț     u       i     a     n     u
    R  e   d  a  c   t  o  r  :   C  e  c   i   l   i  a   S  e  r  e
     ș
   ©   C  o  p  y  r   i  g   h   t   U   R   4   J  o   b  s ,   2   0   0   9
   T   i  r  a   j  :   5   0   0  e  x  e  m  p   l  a  r  e .   T   i  p   ă  r   i   t   î  n   U   K
 .
ur4jobs
 
este un proiect pentru est-europenii din UK, în cadrulasocia
ției
caritabile Upper Room. Primii români au primit asisten
ță la
Upper Room în 2006, între ianuarie
și aprilie 2009 numărul lor a
crescut sim
țitor ajungând la 32.8% din totalul clienților.
 
Upper Room
este o asocia
ție caritabilă înregistrată cu nr.
1004354.
Misiunea Upper Room: să
aline suferin
ța, să reducădezavantajele sociale, să educe.
 
The UPPER ROOM
St Saviours Church, Cobbold RoadLondon W12 9LNSta
ția de metrou Stamford Brook
- District LineSta
ția Hammersmith + autobuz 266 spre Ask
ew Road
Program de consulta
ții
 Luni
și Vineri
, 13.00 – 18.00
 
www.ur4jobs.co.ukur4jobs@yahoo.co.uk020 8740 5688 Birou07967312207
Engleză
 07772473554
Română
 
Servicii oferite
:
Haine, mâncare
și băuturi răcoritoare
 – gratis;
 
Căutare de joburi, înregistrare pe piața muncii
din UK;
 
 Acces gratuit la Internet, cursuri de limba engleză;
 
Informare
și aplicații pentru serviciile de sănătate din UK
 
și UE
;
 
Cursuri de pregătire organizate de către
sindicate pentru clien
țiicare vor să își îmbunătățească aptitudinile
profesionale;
Informare despre drepturile muncitorilor în UK;
P
regătire și programări pentru testul CSCS
(e
ngleză și
r
omână
);
Informa
ții și aplic
a
ții pentru
NINO, CIS, certificat de reziden
ță;
 
Integrarea clien
ților în comunitățile locale;
 
Grup de suport pentru femeile est-europene din vestul Londrei.
 
ur4jobs
 
promovează oportunitățile egale. Clienții sunt invitați să
respecte diversitatea
și să nu discrimineze pe motiv de rasă, culoare,religie, handicap, vârstă, orientare sexuală, gen sau situație familială.
 
www.ur4jobs.co.uk
GHIDULROMÂNESC
Essential Information for Romanian Community in the UK
UR4
Jobs
 
Support for people from Central & Eastern Europe
PENTRU ROMÂNII AFLA
ȚI LA
NEVOIE ÎN MAREA BRITANIE
Edi
ția 2
009
 © Copyright UR4Jobs, 2009
 
ur4jobs@yahoo.co.uk
 
 
Munca în UK
Angaja
ții din Marea Britanie au dreptul să beneficieze de SME
, salariul minim peeconomie. Adul
ții (persoane în vârstă de 22 de ani și peste) au dreptul să fie plătițiminimum £5.73/oră, este interzis să fie plătiți mai puțin. Muncitorii self 
-employedsunt propriii lor
șefi și pot decide singuri cât să încaseze pentru o lucrare, așadar lucrătorii
self-employed nu au drepturi la SME ca muncitorii angaja
ți cu contract.
Info despre Minimum Wage/NMW la tel. 0800 917 2368, www.direct.gov.uk.
 Înregistrare pentru
muncă
 
Românii, c
etăţen
i ai
Spaţiului Economic European (SEE), au dreptul să se
mute înorice stat membru al UE.
Dacă doriţi să rămâneţi într 
-un stat membru mai mult de3
luni, trebuie să îndepliniți condiţiile Tratatului de Aderare a României la UE.
 P
entru a rămâne mai mult de trei luni în Marea Britanie trebuie
:
• să obțineți autorizație de muncă• să desfăşuraţi o activitate independentă (Self 
-employed);
• să fiţi înscris la o instituţie de învăţământ (student);
 
• să aveţi suficiente resurse (self 
-sufficient).
Conform măsurilor de tranziţie introduse la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români audreptul să se angajeze
doar
dacă:
 • au ob
ținut permis de muncă
• au lucrat în
U.K., cu permisiune şi fără întrerupere, pe parcursul unei perioade de
12 luni care s-
a încheiat pe sau după 31 decembrie 2006;
 
• asigură servicii în U.K. pentru un angajator cu sediul altundeva în SEE;
 
• sunt soţul
 / partenerul/ membrul de familie al unui
cetăţean britanic sau al unei
persoane cu reziden
ța recunoscută
în UK.
Permisul de muncă
 
Înai
nte de a începe să lucraţi în UK ca angajat trebuie să obţineţi
permisul de
muncă sau cardul de acces pentru lucrători
(Working Permit, Accession WorkerCard).
Da
că lucraţi fără autorizație sau card,
comite
ți o infracţiune
.
Muncitoriicalifica
ți sau cei slab
-califica
ți din sectoarele
de “cote alocate” au nevoie de un
angajator britanic care să aplice pentru permisul de muncă
.Muncitorii români înalt-califica
ți pot să aplice pentru Purple Card și nu au nevoie caangajatorul britanic să aplice pentru permisul de muncă.
De asemenea, Au pairs
nu au nevoie ca angajatorul britanic să le obțină permisul de muncă.
 Mai multe informa
ții la adresa web
:http://www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier2/workpermits/ 
Ghidul românesc ur4jobs
 
1
Civiliza
ție britanică
 
Viitorul în Uniunea Europeană
 
Românii au devenit cetățeni europeni în 2007, sunt liberi să călătorească
în UE,
 însă piedicile pe piața mu
ncii din statele Uniunii
îi nedreptățesc.
Fiecare statmembru poate prelungi restric
țiile pentru români până în 2014, conform
tratatuluide aderare a României
la Uniunea Europeană
, semnat în 2005.
Democra
ția engleză
 
Marea Britanie încă mai păstrează tradiț
ia democra
ț
iei re-
născut
e în Europa de
Vest acum jumătate de secol. Revoluția industrială și filosofii politici din Anglia și
Sco
ția secolului al XVIII
-lea
și
-au pus amprenta asupra sistemelor politice din întreaga lume. Democra
ți
a englez
ă
 
insistă
pe libertatea de exprimare
și
alegere.Marea Britanie prin intermediul Commonwealth of Nations (o comunitate a
bunăstării ce include în mare parte vechi colonii brit
anice precum Canada,Australia, Jamaica) mo
ștenește
de pe vremea Imperiului Britanic (care includea
ș
iteritorii din India
și China
) tradi
ți
a de migra
ție internațională
.
Geografie
și administrație
 
Marea Britanie este o insulă, cea mai mare dintre Insulele Britanice, care maicuprind Irlanda, Insula Man etc. Se foloseşte denumirea de Marea Britanie pen
tru
desemnarea celor trei ţări componente ale Regatului Unit care se află pe aceastăinsulă: Anglia, Țara Galilor și Scoția. În limba română Regatul Unit mai este uneorinumit, pe scurt, dar incorect, "Marea Britanie", denumirea corectă şi completă fiind:"Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord".
 
Istoria românilor în UK
Pe vremea Imperiului Roman, 1000 de solda
ți din Cohorta I Dacorum, recrutați de
pe teritoriul actualei Românii, au fost chema
ți să apere nordul Angliei de atacurile
sco
țienil
or. Daco-
romanii care au trăit în Britania acum două mii de ani au lăsat
dovezi de curaj
și civilizație ce pot fi găsite astăzi în Northumberland, UK.
 
Compara
ție
România Marea Britanie
Suprafa
ța:
237.500 km
2
244,820 km
2
Popula
ția:
22.760.449 locuitori 61.612.300 locuitori
Măsuri britanice și echivaletul lor românesc
 
Unități de măsură
: 1 inch = 2,54 cm, 1 foot = 30,48, 1 yard = 91,44 cm,
1 milă = 1,6 cm, 1 pint = 0,57 litri, 1 gallon = 4,55 l, 1 pound = 0,45 kg
 
Pantofi
: 4.5 = 37,5, 5 = 38, 5.5 = 39, 7.5 = 41, 8 = 42, 9 = 43
www.ur4jobs.co.uk18
 
 
Programul specific sectorului (SBS)
SBS permite angajatorilor din U.K. să recruteze lucrători din România şi Bulgaria
pentru a-
şi ocupa posturile disponibile din sectorul de producţie alimentară peperioade de până la 12 luni.
SBS este deschis numai anumitor posturi din
sector, aprobările fiind supuse un
orcote alocate
stricte. Pentru detalii mai amănunţite privind programul şi modul dedepunere al cererilor, vizitaţi site
-
ul Web al Agenţiei
Britanice pentru Frontiere la:www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/sbs/SBSworkers
Programul pentru lucrătorii agricoli sezonieri (SAWS)
 
Programul SAWS, “cote alocate”, a fost conceput pentru a permite fermieri
lor şi
cultivatorilor din U
K să recruteze din străinătate lucrători mai puţin calificaţi pentrumunci agricole de scurtă durată. Dacă veniţi în UK ca lucrător agricol sezonier, vise va da permisiunea să lucraţi aici maximum şase luni.
 
Pentru a fi eligibil să lucraţi în U.K. în cadrul pr 
ogramului SAWS trebuie:
• să fiţi cetăţean român, să aveţi peste 18 ani;
 
• să aveţi permis de lucru eliberat de un operator SAWS autorizat de AgenţiaBritanică pentru Frontiere.Veţi efectua munci mai puţin calificate cum ar fi:
sem
ănarea şi recoltarea cu
lturilor,
procesarea şi ambala
rea culturilor în cadrul fermei, manipularea animalelor vii.
Programul este administrat de nouă operatori autorizaţi. Trebuie să vă adresaţi
direct unu
ia dintre operatorii autorizaţi. D
etalii de contact
și alte informații putețigăsi la adresa:
www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/saws/ Pentru a lucra în sectoarele de cote alocate este indicat
să aveți contract din
România cu angajatorul britan
ic. Altfel, odată ce ați ajuns în UK, vă va fi greu să
ob
țineți un loc de muncă la fermele celor nouă operatori autorizaţi
.
Dacă suntețiexploatat la locul de muncă din sectoarele de cote, puteți apela la organizația
Gangmasters Licensing Authority (GLA)
, organiza
ția care inspectează și verifică
angajatorii în interesul muncitorilor. Mai multe informa
ții puteți găsi pe website
-ulUK Border Agency la:http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/bulgariaromania/Employingabulgarianroman0408
Agen
țiile de recrutare
 
Dacă sunteți scutit
de ob
ținerea autorizației de muncă, vă puteți găsi de muncă
prin intermediul unei agen
ț
ii britanice de recrutare a personalului temporar. Agen
țiarecrutează lucrătorii, le plătește salariile și eventual le poate asigura cazare și
transport. Munca propriu-
zisă este efectuată însă pentru firma utilizatoare, care
impune controlul
și instrucțiunile privind locul de muncă. Dacă încheiați un contract
cu agen
ția de recrutare, aceasta va plăti salariul și va face reținerile necesare
pentru impozit
și asigurări sociale. Agențiile nu au dreptul să vă pretindă o taxăpentru înregistrare sau găsirea unui loc de muncă.
Agen
ț
iile câ
știgă bani de lafirmele utilizatoare care au nevoie de lucrători.
 
MIC DIC
ȚIONAR ROMÂN
-ENGLEZ
Numele meu este…
Caut de muncă.
 
Sunt răcit.
 Te rog, po
ți să mă ajuți?
 Sunt bolnav
 Îmi este sete. APĂ
 Îmi este foame. MÂNCARE
Te rog. Mulţumesc.
 
Casă
 Cât este ceasul?Ne vedem în curândCe mai faci?Când? Unde?Cât de mult?De ce?Unu, doi, trei, patru, cinci,
șase,șapte, opt, nouă, zece, unșpe,
doi
șpe, douăzeci, treizeci
 Eu sunt – I amTu e
ști
 – You areEl/Ea este – He/She isNoi suntem – We areVoi sunte
ți
 – You areEle/Ei sunt – They areEu am/ Tu ai – I have/ You haveEa/El are – She/He hasNoi avem – We haveVoi ave
ți
 – You haveEi/Ele au – They haveMare, micU
șor, greu
 Pu
țin, mult
 Mai pu
țin, mai mult
 Încet, repedeUrât, FrumosIeftin, Scump
Util, Bun, Drăguț
 
My name is…I am looking for work.I am cold.Please can you help me?I am sick.I am thirsty. (Ai e
m sărsti) WATER
 I am hungry. (Aim hangri) FOODPlease. (Pliz) Thank you.HouseWhat’s the time? (Ua
ț dă taim
)See you soon. (Si iu sun)How are you?/How do you do?When? (Uen) Where? (Uere)How much? (Hau maci)Why? (Uai)One, two, three, four, five, six, seven,eight, nine, ten, eleven, twelve, twenty,thirty, fourtyEu am fost – I wasTu ai fost – You wereEa/El a fost - She/He wasNoi/voi/ei/ele am/a
ți/au fost
 –We/You/They wereEu am avut – I hadTu ai avut – You hadEl/Ea a avut – He/she hadNoi/voi/ele/ei am/a
ți/au avut
 –We/You/They hadBig, smallEasy, HeavyLittle, a lotLess, MoreSlow, fastUgly, BeautifulCheap, ExpensiveUseful, Good, Nice
 
Ghidul românesc ur4jobs
 
17www.ur4jobs.co.uk2

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
daniluz8888706 liked this
Ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->