Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Documente contabile- atestat

Documente contabile- atestat

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by Corina Nechifor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Corina Nechifor on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL INOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE1.1. Generalităţi
Conform legii contabilitatii nr.82/1991 , republicata , art.1 societăţile comerciale ,societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia organizeze şi conducăcontabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea degestiune adaptată la specificul activităţii.Acest lucru se realizeaza conform art. 2. -Contabilitatea, ca activitate specializată înmăsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie
asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrareainformaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie
, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditoriifinanciari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
Documente contabile-definiţie.
Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice in etalonvaloric natural sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care se intocmesc la locul simomentul acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor.Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de observare siconsemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura datele de intrare in sistemulcontabil privind existenta , starea si miscarea elementelor patrimoniale .
Documentarea –procedeu al contabilitãţii.
Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi consemnare îndocumente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în momentul şi la loculefectuãrii operaţiilor .6
 
Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se prezinte într-oformã unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare , denumirea şi circulatialor .Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii patrimoniale ,operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã dupa criterii precise şi infuncţie de necesitãţile practice , ele costituind baza intregului sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã. 
Structura documentelor contabile.
Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:-denumirea documentului ;-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;-numãrul de ordine al documentului;-data şi locul emiterii documentului;-pãrţile care participã la operaţia economicã ;-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã cuprindã toatedatele necesare înregistrãrii în evidenţã;-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;-semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.
1.2. Importanţa documentelor contabile
7
 
 Una din caracteristicile importante ale contabilitatii consta in faptul ca aceasta este“documentata”. Aceasta inseamna ca orice operatie economica, inainte de a fi inregistrata incontabilitate trebuie sa fie consemnata in documente de evidenta economica anume concepute, pentrufiecare fel de operatie economica.Documentele de evidenta economica sunt acte scrise, in care se consemneaza fenomenele si procesele economice care se produc in unitati. Aceste documente sunt procedee metodice comune pentru mai multe stiinte economice, deoarece ele se intocmesc si se folosesc nu numai in contabilitate,ci si in alte forme de evidenta economica. Este deosebit de important ca documentele sa fie intocmitein cel mai scurt timp dupa producerea fenomenului sau a activitatii economice, astfel incat insasicontabilitatea sa-si realizeze functia de reflectare exacta si operative a activitatii desfasurate.Documentele de evidenta economica au o importanta deosebita in general si pentru contabilitate inspecial, din mai multe motive:
documentele au o importanta “informationala”, ceea ce inseamna ca din si prin documente, ceiinteresati pot cunoaste cantitatea si calitatea activitatii desfasurate. Este necesar a se precizafaptul ca informarea direct din documente are un caracter oarecum limitat, deoarecedocumentele sunt disconturi, sunt numeroase si limitate la operatia descrisa in ele.
importanta documentelor de evidenta economica mai rezulta si din faptul ca sunt suport legal pentru inregistrarile efectuate in evidenta economica. Faptul ca documentele sunt intocmite de persoane autorizate atrage raspunderea persoanei care le-a intocmit pentru consecinteleactivitatilor declansate pe baza lor.
importanta documentelor de evidenta economica mai consta si in valoarea lor juridica.Importanta juridica a documentelor consta in faptul ca ele constituie „probe in justitie”, pe baza lor fundamentandu-se hotarari ale instantelor judecatoresti.
importanta documentelor de evidenta economica mai consta in faptul ca ele constituie olegatura intre diferitele forme de evidenta economica (informatiile cuprinse in documentele deevidenta economica sunt preluate pentru inregistrare si prelucrare de mai multe forme aleevidentei economice).
1.3. Clasificarea documentelor contabile
8

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Naomi Jennifer liked this
Alina Zamfir liked this
Deea Deeutza liked this
ponorel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->