Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I22 - 99

I22 - 99

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by adry_scumpyka

More info:

Published by: adry_scumpyka on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

 
1.1 Prevederile din prezentul normativ se aplică la proiectarea şi executarea conductelor deaducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare ale localităţilor.1.2. La realizarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare alelocalităţilor se pot utiliza tuburi din:- fontă ductilă (FD);- polietilenă de înaltă densitate (PEID);- poliester armat cu fibre de sticlă şi inserţie de nisip (PAFSIN);- beton precomprimat (BP);- beton armat (BA);- beton simplu (BS);- gresie ceramică (GC).1.3. La realizarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare alelocalităţilor, se pot utiliza tuburi şi din alte materiale agrementate pentru alimentarea cu apă şi pentruevacuarea apelor de canalizare.
 
1.4. Prevederile prezentului normativ se aplică la realizarea lucrărilor noi, precum şi la refacerea,reabilitatea şi modernizarea lucrărilor existente.1.5. Prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, cu excepţia celor care se referă lacerinţele de calitate, conform legii nr. 10/1995, care sunt obligatorii.1.6. În cazul tronsoanelor de conducte amplasate în terenuri cu capacitate portantă redusă (mâluri,nămoluri, turetc.), prin proiect se precizează măsurile necesare în vederea asigurării rezemăriicorespunzătoare şi a stabilităţii conductelor.1.7. În pământuri sensibile la umezire se respectă prevederile Normativului P.7.1.8. În pământurile agresive, pentru tuburile din fontă ductilă, beton precomprimat, beton armat şi beton simplu se aplică măsuri de protecţie anticorozivă exterioară, conform datelor producătorilor.1.9. Nu fac obiectul prezentului normativ:- proiectarea şi executarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare din interiorul clădirilor;- executarea reţelelor de conducte subterane fără săpătură deschisă.1.10. Tuburile din PEID şi PAFSIN nu se utilizează la reţelele amplasate în locuri în care în timpulexploatării pot fi deteriorate prin lovire (atunci când sunt montate aerian) şi nu se poate asigura protecţiaîmpotriva loviturilor accidentale;1.11. La tuburile din PEID şi PAFSIN, pentru reţelele montate îngropat în terenuri cu conţinut desubstanţe agresive, se iau măsuri de protecţie conform datelor producătorilor.
2. DOMENIUL DE UTILIZARE ŞI CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE TUBURILOR 2.1. Tuburi din fontă ductilă (FB)Domeniul de utilizare
2.1.1. Tuburile, piesele de legătură şi accesoriile din FD, montate îngropat sau aerian, se utilizează latransportul apei sub presiune, sau cu nivel liber, cu temperaturi între 0
o
C şi 40
o
C.2.1.2. Tuburile, piesele de legătură şi accesoriile sunt fabricate de regulă:
cu mufă la o extremitate şi cu capăt drept la cealaltă;
cu flanşe la ambele capete;
cu mufă şi capete drepte speciale, zăvorâte, care pot prelua eforturi axiale;2.1.3. Pentru tuburile din FD se folosesc numai armături din fontă şi oţel.
Caracteristici dimensionale
2.1.4. Valorile nominale ale diametrelor interioare ale tuburilor centrifugate, exprimate în milimetri,sunt egale cu numărul care exprimă diametrul nominal Dn.2.1.5. Diametrele nominale Dn standardizate ale tuburilor şi pieselor de legătură, în fabricaţie pentruapă potabilă sau industrială sunt cuprinse între 40 şi 2000 mm.2.1.6. Diametrele nominale Dn standardizate ale tuburilor şi pieselor, în fabricaţie, pentru ape uzatesunt cuprinse între 100 şi 1800 mm.2.1.7. Lungimile standardizate ale tuburilor cu mufă şi capăt drept pentru alimentări cu apă sunt:
 
Dn (mm)Lungimi standardizate (fără lungimeamufei)
40 şi 503,0060-6005,00;5,50;6,00700 şi 8005,50;6,00;7,00900-14006,00;7,00;8,151500-20008,15Abateri: - pentru lungimea standardizată 8,15 m - abatere ± 150 mm- pentru celelalte lungimi standardizate - abatere ± 100 mmAlte lungimi se pot realiza prin acord cu producătorul.2.1.8. Lungimile standardizate ale tuburilor cu flanşe sunt:
Tipul tubuluiDn (mm)Lungimi standardizate (m)
Tuburi cu flanşe turnate40-20000,50;1,0;2,0;3,0Tuburi cu flanşe sudatesau asamblate cuşuruburi40-600700-10001100-20002,0;3,0;4,0;5,02,0;3,0;4,0;5,0;6,04,0;5,0;6,0;7,02.1.9. Lungimile standardizate ale tuburilor cu mufă şi capăt drept pentru canalizare sunt:
Dn (mm)Lungimi standardizate (fără lungimeamufei) (m)
100-6006,00700-10007,0012008,2614008,1916008,1818008,17Alte lungimi se pot realiza prin acord cu producătorul.
Caracteristicile fizico-mecanice
2.1.10. Tuburile şi racordurile fabricate din fontă ductilă conform SREN 545, au următoarelecaracteristici:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->