Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manipulare si propaganda in regimurile politice din Romania

Manipulare si propaganda in regimurile politice din Romania

Ratings: (0)|Views: 777|Likes:
Published by www_cristi_sterian

More info:

Published by: www_cristi_sterian on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
 
Facultatea de Jurnalism
LUCRARE DE LICENŢĂ
 
Manipulare
şi propagandă în regimurile totalitare şi
democrate din România
Coordonator stiin
ţ
ific:
 Lector drd.
 
Oreste Teodorescu
 
Absolvent:
Sterian Cristi-GeorgianSesiunea iulie 2011
 
 
 2
Cuprins:
 
-
 
 3
Introducere
Lucrarea de fa
ţă
 
ş
i-a propus s
ă
urm
ă
reasc
ă
strategiile, tehnicile
ş
i metodele prin careclasa dominant
ă
din România ultimilor decenii , prin intermediul statului
ş
i al institu
ţ
iilor sale, a încercat s
ă
informeze cet
ăţ
eanul în leg
ă
tur
ă
cu regulile de func
ţ
ionare ale sistemului
ş
i s
ă
-ldetermine s
ă
le urmeze.Aceste strategii
ş
i tehnici de informare ale popula
ţ
iei sunt prezentate înlucrare prin intermediul unei paralele între presa aservit
ă
specific
ă
regimurilor totalitare de pân
ă
 la Revolu
ţ
ia din decembrie 1989
ş
i mass-media specific
ă
regimului democrat instituit în perioadaurm
ă
toare, o pres
ă
care
îţ
i conferea o fals
ă
idee de liber arbitru, îns
ă
la fel de manipulatoare si denociv
ă
ca si metodele de informare precedente.Comunicarea de sorginte oficial
ă
, venit
ă
dinspre vârful ierarhiei, format
ă
deci din informare sipropagand
ă
, este o prezen
ţă
continu
ă
în istoria uman
ă
cu un impact decisiv asupra organizariisociale, militare, economice, politice sau religioase.De
ş
i s-a vorbit mult despre comunicarea dinepoca recent
ă
, corelat
ă
cu ideologiile totalitare si explozia mass-media, o privire atent
ă
asupratrecutului mai indepartat dovede
ş
te omniprezen
ţ
a demersului comunica
ţ
ional
ş
i, de fapt,imposibilitatea evolu
ţ
iei umane fara existen
ţ
a permanent
ă
a acestui demers.În fond, cum ne puteam imagina realizarea impunerii diverselor coduri de legi, de precepte
ş
iprincipii, care au existat înc
ă
de acum patru mii de ani, diverselor popula
ţ
ii, uneori despar
ţ
ite deteritorii semnificative ca
ş
i de bariere lingvistice f 
ă
r
ă
comunicarea centralizat
ă
a acestora? Saucum putem interpreta nasterea de eroi si de simboluri unificatoare pentru popula
ţ
ii întregi f 
ă
r
ă
oreal
ă
strategie de imagine?
Scurt istoric:
 
Manipularea în Lumea veche a fost permanent
ă
 
ş
i utilizat
ă
de majoritatea structurilor iarscopurile ei au fost perfect în
ţ
elese de cei care o practicau.Nici m
ă
car lipsa mijloacelor tehnice
ă
r
ă
de care nou
ă
ni se pare imposibil s
ă
pornim asemenea ac
ţ
iuni nu i-au împiedicat sa le puna în aplicare
ş
i s
ă
aib
ă
succes.Ac
ţ
iunile de manipulare politic
ă
ale prezentului sau ale trecutuluiapropiat seam
ă
n
ă
, în multe privin
ţ
e, cu cele ale antichita
ţ
ii.
Ş
i aceasta pentru c
ă
 
ş
i unele
ş
icelelalte au izvorât din aceea
ş
i nevoie a clasei dominante de a ob
ţ
ine, f 
ă
r
ă
utilizarea violen
ţ
ei,supunerea domina
ţ
ilor.Dac
ă
ne vom opri mereu la deosebirile tehnologice dintre cele dou
ă
epocivom rata o eviden
ţă
.Aceea a prezen
ţ
ei continue a unei comunic
ă
ri duse în scop manipulatoriu de

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gutu Adina liked this
Bianca Hughes liked this
agona09 liked this
agona09 liked this
agona09 liked this
agona09 liked this
agona09 liked this
agona09 liked this
Eunice liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->