Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politica de Investire in Cadrul Firmei

Politica de Investire in Cadrul Firmei

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Mag Andrei Daniel

More info:

Published by: Mag Andrei Daniel on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
POLITICA DE INVESTIRE
1. INVESTIREA, DECIZIE FINANCIARĂ STRATEGICĂ
Decizia de investire
este parte integrantă a politici generale a întreprinderii. Eamarchează nu numai o imobilizare de capital, dar şi o anumită activitate utilă plasată într-un anumit segment al pieţei, angajarea unei anumite cantităţi de resurse naturale şi umane,iniţierea şi întreţinerea unor relaţii cu întreprinderi din ramuri de activitate diferite, a căror cifră de afaceri este influenţată pozitiv.Pentru a alege investiţia, pe lângă evaluarea şi compararea rentabilităţii proiectelor avute în vedere, se are în vedere şi obţinerea surselor de finanţare.Dacă selecţia proiectelor de investiţii se face în funcţie de criterii financiare, se ţinecont de politica întreprinderii în cadrul strategiei de dezvoltare a acesteia (se face un studiucomercial, tehnic şi financiar care să justifice oportunitatea investiţiei).Se compară fluxurile pozitive şi negative (după ce au fost cuantificate) pentru astabili oportunitatea executării investiţiei. Fluxurile negative se cunosc din devizul generalal investiţiei. Fluxurile pozitive sunt relativ dificil de realizat din 2 considerente: –în primul rând, datorită incertitudinii previziunilor; –greutatea de a separa contribuţia unui anumit activ imobilizat la fluxurilegenerale pozitive ale întreprinderii; –plus greutăţile cuantificării incidenţei fiscale.Rentabilitatea unui proiect de investiţii se stabileşte nu atât în funcţie de duratanormată de funcţionare a obiectivului, cât de durata sa de viaţă economică (adică perioadaîn care obiectivul generează o rentabilitate optimă).
Politica de intervenţie a statului în economie
 
Investiţiile joacă un rol central, de multiplicator în creşterea economică, influenţândatât cererea cât şi oferta pe piaţă. Investirea într-un anumit sector duce la mişcări favorabile pentru ţară şi economia investitorului.Obiective ale intervenţiei statului în economie. Statul utilizează 2 criterii: sectorialşi al finalităţii.
Criteriul sectorial
: agricultură, industrie alimentară, siderurgie etc.
Factori de alegere
: sectoare de viitor cu mari perspective, sectoare „grele”(dificultăţi de finanţare), sectoare foarte expuse concurenţei internaţionale, sectoare cufinalităţi sociale.
Condiţii de intervenţie
:
 
 –statul ajută investirea şi nu exploatarea obiectivelor; –intervenţia este temporară şi nu permanentă.
Criteriul finalităţii
: porneşte de la ideea că este mai uşor sau mai eficace ca statulsă acţioneze în sensul de a menţine potenţialul de producţie existent la un moment dat,decât de a asista pasiv la dispariţia unor întreprinderi sau sectoare ce apar, din necesităţinaţionale să sprijine recrearea acelui potenţial (cazul cercetărilor fundamentale, lansare de produse noi, tehnologii).Tehnici de intervenţie a statului –subvenţia – transfer nerambursabil de la bugetul statului; –subvenţia rambursabilă; –participaţia statului; –exonerări fiscale – reduceri sau amânări ale plăţilor se fac în contul impozitelor şi taxelor datorate de către agenţii privaţi. Înlesnirile fiscale au rolul de a permite agenţilor economici accesul la credite, acţionând cu factori carecompensează volumul dobânzilor înalte plătite. –garanţia statului se acordă băncilor, pentru ca agenţii economici obţinăcredite bancare.2
 
2. ALEGEREA VARIANTEI OPTIME A INVESTIŢIEIO primă etapă o constituie
preselecţia
proiectelor astfel încît ele să răspundăobiectivelor generale ale întreprinderii.
Studiul comercial
 – cel mai important pentru că rentabilitatea este funcţie de cifrade afaceri posibil de realizat.
Studiul economico-tehnic
rezolvă problemele constructive, soluţiile adoptate,ordinea execuţiei, costul total şi pe elemente componente ale proiectelor, costul exploatăriidupă darea în funcţiune.
Studiul fiscal
: taxa pe valoare adăugată, profit.
Studiul de personal
: priveşte nevoile ca număr şi categoria de personal utilizat,cheltuieli de formare a personalului.
Studiul financiar
posibilitatea de folosire a diverselor surse de finanţare, posibilitatea de autofinanţare, posibilitatea de a obţine împrumuturi pe termen lung şimijlociu, posibilitatea de creştere a capitalului propriu, costul capitalului.După studierea documentaţiei enunţate şi a evaluării principalelor caracteristici ale proiectelor (capital investit, venituri scontate din exploatarea proiectului, durata de viaţăeconomică, valoarea reziduală etc.) este posibilă utilizarea diverselor 
criterii financiare
 pentru compararea şi ierarhizarea proiectelor studiate, în vederea adoptării deciziei deinvestire. Pot fi utilizate 3 criterii financiare de selectare a proiectelor de investire:
criteriulrentabilităţii
,
criteriul lichidităţii, criteriul riscului
.
Criteriul rentabilităţii
– cel mai important în vederea adoptării proiectelor.Ca regulă generală
R >
( adică rata rentabilităţii proiectului de investiţii sa fiemai mare decît costul surselor de finanţare proprii sau împrumutate).
Metode de evaluare a rentabilităţii investiţiilor
:
 – 
Metoda contabilă
:netaInvestitianetBeneficiul
=
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->