Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
l3_ts

l3_ts

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Ioana Suciu

More info:

Published by: Ioana Suciu on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2012

pdf

text

original

 
Lucrarea 3 1
Lucrarea 3SPECTRUL SEMNALULUIDREPTUNGHIULAR PERIODIC
3.A. OBIECTIVE
1. Studiul spectrului semnalului periodic dreptunghiular.2. Rejectarea unor armonici din spectrul semnalului periodic dreptunghiular.3. Sinteza semnalului dreptunghiular.
3.B. CONSIDERA
Ţ
II TEORETICE
 În
Figura 3.1
este prezentat un
semnal dreptunghiular periodic
centrat în origine, deamplitudine
 X 
, de perioad
ă
 
ş
i având durata unui impuls egal
ă
cu
τ 
.
Spectrul de amplitudini
(
Figura 3.2 
.) al acestui semnal este dat de expresia:
( )
n
T=1/f 
1
τ 
 /2  p
(t) X 
τ 
 
-
τ 
 /2 
Figura 3.1
1
 AXSanf
τ π 
=
 
(3.1)
 
1
2f 
1
3f 
1
 A
n
 A
1
 A
 A
3
 A
1
τ 
 
2
τ 
Figura 3.2 
τ 
 
3
τ 
 
Anvelopa
spectrului (cu linie punctat
ă
în figur 
ă
) este de forma unui sinus–atenuat în modul,având punctele de anulare la frecven
ţ
ele
k/ 
τ 
,
unde :
1/ 
τ 
(numit
 primul nul 
al anvelopei),
2/ 
τ 
 
(
al doilea nul 
),
3/ 
τ 
 
(
al treilea nul 
) etc.
k1
 
 
2
Laborator T.S.Distan
ţ
a între dou
ă
linii spectrale succesive este egal
ă
cu
1
(frecven
ţ
a fundamental
ă
)
ş
i nudepinde de durata impulsului (
τ 
 
). Dac
ă
un punct de anulare a anvelopei (
k/ 
τ 
) “cade” pe frecven
ţ
aunei componente (
nf 
1
), aceast
ă
component
ă
va fi anulat
ă
. Se poate, astfel, regla durata impulsului(
τ 
) astfel încât s
ă
fie rejectat
ă
o anumit
ă
component
ă
.De exemplu, pentru
rejectarea componentei de ordinul
 
 în
primul nul
al anvelopei, trebuiepus
ă
condi
ţ
ia:
τ τ 
= =
1
1nf n
 
(3.2)
 deci, este necesar ca durata impulsului s
ă
fie egal
ă
cu
T/n
. Dac
ă
se anuleaz
ă
armonica de ordin
n
 în primul nul, se vor anula
ş
i armonicile având ordinul multiplu de
n
(
2n
,
3n
,
4n
, etc.). În cazul particular al semnalului rectangular cu
factor de umplere de
50% 
 
(
T2
τ 
=
), expresiaspectrului
devine:
π 
=
n
 AXSan
 
(3.3)
  Amplitudinile
ş
i fazele componentelor armonice se ob
ţ
in prin înlocuirea lui
n
cu
1, 2, 3,...
înexpresia
. În acest caz, armonicile pare rezult
ă
nule, iar cele impare au parametrii:
ϕ ϕ ϕ ϕ 
= = °= = °= = °= = °
1011331517
 A06366X A A13 A A A A1
.
80 80 
 
(3.4)
 Componenta continu
ă
nu se determin
ă
înlocuind pe
n
=
în rela
ţ
ia
, ci se determin
ă
 separat, ca valoare medie a semnalului:
1 Ax(t)
=
dt 
 
(3.5)
 
3.C. PROBLEME PREG
Ă
TITOARE3.C.1.
Fie un semnal dreptunghiular periodic, centrat în origine, de perioad
ă
 
1ms
, amplitudine
1V 
 
ş
i durata unui impuls
0.5ms
. Determina
ţ
i componenta continu
ă
, amplitudinile
ş
i fazele primelor 
10 
armonici
.
Reprezenta
ţ
i spectrul de amplitudini
ş
i anvelopa sa.
3.C.2.
Cât trebuie s
ă
fie durata unui impuls al unui semnal dreptunghiular periodic de perioad
ă
 
1ms
, pentru ca armonica a
-a s
ă
se anuleze în primul nul al anvelopei spectrului? Desena
ţ
ispectrul de amplitudini. Ce alte armonici se anuleaz
ă
?
3.C.3.
Cât trebuie s
ă
fie durata impulsului astfel încât s
ă
se anuleze armonica a
-a în al doileanul al anvelopei spectrului? Desena
ţ
i spectrul în acest caz. Ce alte armonici se anuleaz
ă
?
 
Lucrarea 3 3
3.D. DESF
ĂŞ
URAREA LUCR
Ă
RII3.D.1.
Vom studia
spectrul unui semnal dreptunghiular periodic
, având perioada de
1ms
,amplitudinea de
1V 
 
ş
i durata unui impuls, pentru început, de
0.5ms
.Realiza
ţ
i o schem
ă
de circuit, format
ă
dintr-un generator de impulsuri
VPULSE 
(din biblioteca
SOURCE 
), legat în serie cu o rezisten
ţă
de sarcin
ă
de
1k 
.
Parametrii generatorului
VPULSE 
au semnifica
ţ
iile din
Figura 3.3
:
PW 
 V1V2 
t[s] 
 
TD
 
TR 
 
TF 
 
PER 
 
Figura 3.3
 x[V] 
 
V1VTDTR TF PWVPER 
amplitudinea ini 
ţ 
ial 
ă
amplitudinea final 
ă
timpul de întârzieretimpul de cre
ş
teretimpul de c 
ă
deredurata palierului  perioada semnalului 
=======
 
 x 
(t)1
0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 
t[ms] 
Figura 3.4
Fixa
ţ
i parametrii generatorului astfel încât acestas
ă
genereze semnalul dreptunghiular periodic din
Figura 3.4
.Crea
ţ
i un profil de simulare de tip
Time Domain
 (durata simul
ă
rii
=
 
50ms
, pasul simul
ă
rii
=
 
1
 μ 
s
). Ap
ă
sa
ţ
i
R
UN
, (
0 – 5ms
)
ş
i afi
ş
a
ţ
i tensiuneagenerat
ă
de surs
ă
. Verifica
ţ
i dac
ă
a
ţ
i ob
ţ
inut graficul din
Figura 3.4
.Pentru vizualizarea spectrului de amplitudini, trece
ţ
i în domeniul frecven
ţă
(
0 – 30kHz 
).Observa
ţ
i c
ă
spectrul semnalului este format din:
 
componenta continu
ă
, situat
ă
în origine;
 
componenta fundamental 
ă
, la
1kHz 
(frecven
ţ
a fundamental
ă
);
 
mai multe armonici superioare
, situate la frecven
ţ
e multiplu al frecven
ţ
ei fundamentale.Observa
ţ
i c
ă
, dintre armonicile superioare, sunt prezente
numai
armonicile
impare
(
3
,
,
,…). De ce lipsesc armonicile pare? Cum este anvelopa spectrului?Schimba
ţ
i banda de frecven
ţ
e la (
0 – 10kHz 
), apoi m
ă
sura
ţ
i
ş
i nota
ţ
i: amplitudineacomponentei continue, amplitudinile
ş
i frecven
ţ
ele armonicilor 
1
,
3
,
,
 
ş
i
9
.
3.D.2.
Reveni
ţ
i la schem
ă
 
ş
i modifica
ţ
i durata impulsului la
0.25ms
. Ap
ă
sa
ţ
i
R
UN
 
ş
i trece
ţ
i la spectru (
0 – 20kHz 
). Observa
ţ
i c
ă
în spectru exist
ă
 
ş
i armonici pare,
ş
i armonici impare. Care armonici lipsesc din spectru? Cum este acum anvelopa spectrului?
3.D.3.
În continuare, reveni
ţ
i la schem
ă
 
ş
i modifica
ţ
i durata impulsului astfel încât s
ă
se anulezearmonica a
-a în primul nul al anvelopei. Ap
ă
sa
ţ
i
R
UN
 
ş
i trece
ţ
i la vizualizarea spectrului. Care armonici lipsesc acum din spectru? Înce puncte ”cade” anvelopa spectrului?Reveni
ţ
i la schem
ă
 
ş
i modifica
ţ
i durata impulsului astfel încât s
ă
se anuleze armonica a
-a înal doilea nul al anvelopei.Vizualiza
ţ
i spectrul. Care armonici lipsesc din spectru? În ce puncte ”cade” anvelopaspectrului?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->